(16.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času. Pan ministr není přítomen, takže vám odpoví do 30 dnů písemně.

A já prosím pana poslance Pávka, který bude interpelovat pana ministra Vojtěcha ve věci pracovních míst a sněmovního tisku 199. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane ministře, já jsem si při pročítání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 199, přečetl úžasné věci o tom, jak se budou zjednodušovat v podstatě nákupy léků a dalších věcí a jak se tedy ta věc dotkne pozitivně pojištěnců a jak se to pozitivně dotkne i státní pokladny. Dočetl jsem se, že to bude efektivnější než doposud, a to se mi všechno líbí. A pak jsem si tam přečetl, že tam jsou nároky na navýšení počtu úřednických míst a s tím spojené náklady a výdaje. Tak aniž bych v tom hledal jakoukoli záludnost, tak opravdu na tohle jsem hodně citlivý. Já se domnívám, že prostě ministerstva jako centrální orgány státu obecně jaksi jsou nabobtnalá, co se týká počtu lidí, a tím pádem i agendy, kterou si ti lidé vymýšlejí, a nevidím to jako moc dobrý nápad, aby se v rámci zefektivnění jakéhokoliv procesu nabírali další lidé do státní správy. Takže součet každoročních nákladů tady vidím za 18 a čtvrt milionu a jednorázových nákladů 25 milionů.

Tak bych se vás chtěl zeptat, jestli o tom víte, že se vám tam za zády jakoby zase rozbobtnává prostě státní správa, a jestli je to skutečně tedy podle vašeho názoru nutné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A prosím pana ministra o odpověď. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče, je to trošku úsměvné. Za prvé tedy je třeba říci, že se nejedná o léky, ale o zdravotnické prostředky, o pomůcky. A je třeba to vidět v kontextu té za prvé geneze, proč vlastně tu právní úpravu navrhujeme a vlastně co má obsahovat.

Já jsem o tom mluvil při tom prvním čtení. Tady stále funguje systém, který zrušil Ústavní soud, funguje do konce tohoto roku, pokud tedy přijmeme tento návrh, kdy stanovování úhrad zdravotnických prostředků v zásadě je na zdravotních pojišťovnách, primárně na VZP. Ta stanovuje úhradu na základě nějakého průzkumu trhu v ekonomicky nejnižší variantě, tam to taky dělají nějací úředníci. A Ústavní soud řekl, že to je neústavní, netransparentní a nepredikovatelné pro pacienta, a zrušil to s tím, že do konce tohoto roku máme čas na přípravu nové právní úpravy tak, aby ten nárok byl v zákoně a celá pravidla byla v zákoně.

Takže v zásadě se děje to, že ta agenda se přesouvá z VZP, kde to bezesporu, já nevím teď kolik, dělali také nějací lidé, protože je to agenda, kterou zkrátka musíme udělat, Ústavní soud nám to uložil nálezem a musí tady být zkrátka nějaký administrativní subjekt, ať je to již pojišťovna, nebo to je SÚKL, nebo to je ministerstvo, který bude ten nárok administrovat. To si nemůžeme vycucat z prstu a to samozřejmě musí nějací lidé dělat. Takže teď to dělají nějací lidé na VZP, ti to asi dělat nebudou od toho 1. 1. 2019, pokud schválíme tento návrh, a bude to dělat ministerstvo, potažmo tedy zejména Státní ústav pro kontrolu léčiv, kde se tím bude zabývat 25 zaměstnanců. Je to věc, která je nikoliv zase tak zásadně administrativně složitá, my jsme to stanovovali nebo nastavovali tak, aby to nebylo úplně administrativně složité, ale přece jenom určitá administrativa s tím bude z hlediska vyřazování zdravotnických prostředků z těch kategorizačních skupin, tvorby skupin vzájemně zaměnitelných prostředků, cenové soutěže a tak dále. Zkrátka musí tam být někdo, kdo to bude administrovat.

A pak musí být také přezkum. To je vlastně také něco, co Ústavní soud řekl, že je problém, protože vlastně tam není žádný přezkum. Tady v tom případě bude přezkum na Ministerstvu zdravotnictví. Stejně jako například u léků, pokud se rozhoduje o úhradě, tak je možné se odvolat k Ministerstvu zdravotnictví. A tam toto bude zajišťovat šest zaměstnanců, ta odvolání proti prvostupňovým rozhodnutím. Takže nemyslím si, že to je nějaké zásadní navýšení administrativního aparátu, je to pouze přesun z bodu A, kde se to nějak dělalo podle Ústavního soudu i podle mého názoru neústavně, netransparentně, prokorupčně, přesun do bodu B na Státní ústav pro kontrolu léčiv, potažmo Ministerstvo zdravotnictví jako odvolací orgán, a tyto dva subjekty to budou administrovat, ten nárok bude jasně stanoven v zákoně, jasná pravidla. Snažili jsme se skutečně to nastavit tak, aby to bylo co nejméně administrativně náročné. Já tady nechci o té právní úpravu znovu vykládat, protože jsem to řekl v prvním čtení a bude ještě na to určitě spoustu času ve zdravotním výboru. Ale zkrátka musí to někdo administrovat, aspoň ten základ. A nemyslím si, že to navýšení je nějak zásadně velké. My to samozřejmě budeme pokrývat z prostředků naší kapitoly. Pravděpodobně na to nebudeme požadovat nějaké zásadní navýšení prostředků.

Samozřejmě tam bude ta prvotní investice, která se bude týkat zase primárně softwaru, protože celá ta evidence samozřejmě musí být pod nějakým softwarovým řešením, nějakým nástrojem. Takže to je nějaká ta prvotní investice, ale nemyslím si, že toto je něco tak zásadního, pokud se bavíme o tom, že se jedná o zdravotnické prostředky za zhruba 6 miliard korun ročně, je jich asi 50 tisíc a jsou možná pro stovky tisíc pacientů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Pan poslanec Pávek má zájem na doplňující otázce. Prosím.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji, pane ministře, za vysvětlení a popis toho obsahu zákona. Já se v podstatě jakoby s návrhem toho zákona ztotožňuji právě jenom až na ta nová místa. Já se domnívám, že každé navýšení počtu úřednických míst je velmi zásadní v dnešní době, kdy prostě už jakoby těch parazitujících jakoby prostě jednotek je příliš mnoho a zejména na centrálních orgánech. Ale líbil se mi váš výraz jako přesun. A to se mi neposlouchá jako přesun. Kdybyste řekl, že jako tady ta místa jakoby ruším, protože už tu agendu dělat nebudou, a tady je tedy jaksi oživím, protože jakoby tu agendu přesuneme pod jiný subjekt, je to jedno, jestli je to Ministerstvo zdravotnictví, nebo jestli je to Státní ústav pro kontrolu léčiv, tak bych tomu rozuměl a opravdu bych vám zatleskal. Ale tady to vypadá, že opravdu chcete vytvořit další místa.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana ministra o doplňující odpověď.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Není tomu tak. Za prvé si je třeba uvědomit, že VZP není státní orgán, není to státní instituce, takže na tu my nemáme přímo vliv, kolik to tam bude dělat lidí. Takže ten přesun je de facto, ale samozřejmě de iure to není tak, že tabulková místa se škrtnou VZP a přesunou se na ministerstvo. To určitě víte, že VZP v tomto směru funguje svébytně jinak, není to státní instituce. Ale ta agenda se přesune, takže nějací lidé, kteří to administrovali na VZP, tak potřebujeme také lidi, kteří to budou administrovat na Ministerstvu zdravotnictví. Ale důležitá věc je, že my ty lidi pokryjeme nikoliv navýšením tabulek, my nebudeme zvyšovat tabulková místa, respektive nová tabulková místa. My to pokryjeme z těch lidí, kteří tam už dnes jsou, respektive z těch míst, která tam dnes jsou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP