(16.50 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

My nemáme obsazena všechna místa na Ministerstvu zdravotnictví, zdaleka ne. Já jsem přebíral Ministerstvo zdravotnictví, kde byla 65% obsazenost. Nejhůř obsazené ministerstvo ze všech. Takže si nemyslím, že zrovna my utrácíme peníze za zbytečné úředníky, my jsme na 75, ale stále je to hodně pod všemi ostatními resorty, které mají zhruba 85, 90 %, takže my ta tam volná místa máme a využijeme je stejně jako Státní ústav pro kontrolu léčiv. Takže nebudeme vlastně požadovat nějaká nová místa, my využijeme ta, která dnes jsou prázdná. Ostatně paní ministryně financí, kdyby tady byla, tak by potvrdila, že ona každému úřadu, každému ministerstvu, které požaduje navýšení systemizovaných míst, říká ne. Je v tom velmi striktní bez ohledu na to, o koho se jedná. Takže má v tomto jasné zadání nebo jasnou představu, že se nemá právě navyšovat počet míst. Mají se obsadit ta, která jsou volná, případně ta, ony mrtvé duše, tak seškrtat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času. To byla dnešní poslední interpelace, takže já konstatuji, že jsme pro dnešní jednací den ukončili projednávání ústních interpelací. Děkuji všem členům vlády, kteří se zúčastnili, odpovídali a vydrželi až do konce, stejně tak děkuji všem vám, páni poslanci a paní poslankyně, a dnešní pořad jednání je tímto vyčerpán.

Sejdeme se znovu zítra v 9.00 hodin, kdy jsou napevno zařazeny body 58, 59, 60 a 63. Jedná se ze začátku o body ohledně dopravní infrastruktury a pozemních komunikací, následuje školský zákon a důchodové pojištění. Jsou to všechno třetí čtení. Já vám děkuji, tímto dnešní jednání končím. Přerušuji schůzi Poslanecké sněmovny, a jak jsem řekl, sejdeme se zítra v 9.00 hodin.

 

(Jednání skončilo v 16.51 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP