(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 16. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní. Pan poslanec Bartoš hlasuje s náhradní kartou číslo 7.

O omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: Ivan Adamec - osobní důvody, Andrea Babišová - zahraniční cesta, Pavel Bělobrádek od 11.30 pracovní důvody, Ondřej Benešík - zahraniční cesta, Jan Birke - pracovní důvody, Stanislav Blaha - zdravotní důvody, Andrea Brzobohatá od 12 hodin - zdravotní důvody, Jan Čižinský od 9.30 pracovní důvody, Petr Dolínek - rodinné důvody, Dominik Feri - pracovní důvody, Josef Hájek - zahraniční cesta, Tomáš Hanzel - rodinné důvody, Martin Jiránek - zdravotní důvody, Marian Jurečka - osobní důvody, Pavel Juříček - zahraniční cesta, Jiří Kobza - zahraniční cesty, František Kopřiva - zahraniční cesta, Jaroslav Kytýr - zahraniční cesta, Helena Langšádlová - pracovní důvody, Jiří Mašek - rodinné důvody, Jiří Mihola - zdravotní důvody, Karel Schwarzenberg - osobní důvody, Jan Skopeček do 10 hodin - pracovní důvody, Pavel Staněk - zahraniční cesta, Lubomír Španěl - rodinné důvody, Vlastimil Válek - pracovní důvody, Jiří Valenta - zahraniční cesta, Rostislav Vyzula - rodinné důvody, Lubomír Zaorálek - zahraniční cesta, Radek Zlesák - zahraniční cesta.

Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš - zahraniční cesta, Jan Hamáček - pracovní důvody, Lubomír Metnar - pracovní důvody, Alena Schillerová - osobní důvody, Antonín Staněk - pracovní důvody.

S náhradní kartou číslo 9 hlasuje pan ministr Ťok. (V sále je velmi rušno.)

Dnešní jednání bychom zahájili pevně zařazenými body z bloku třetího čtení, u kterých jsou již splněny zákonné lhůty pro projednání, a to v body v tomto pořadí: bod 58, sněmovní tisk 76, bod 59, sněmovní tisk 51, bod 60, sněmovní tisk 61, bod 63, sněmovní tisk 120, bod 61, sněmovní tisk 79, bod 62, sněmovní tisk 93, a bod 64, sněmovní tisk 137. Poté bychom případně pokračovali dalšími body dle schváleného pořadu, to je blokem zákonů prvého čtení.

A já vás opravdu poprosím o klid v sále, abychom se nemuseli překřikovat. Poprosím vás, abyste se už usadili na svých místech. Děkuji.

Jako první s přednostním právem pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobré ráno, dámy a pánové, kolegyně, kolegové. Vážený předsedo, dovolte, abych jménem našeho poslaneckého klubu navrhl pevně zařadit v pořadu schůze bod č. 38. Jedná se o vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, je to sněmovní tisk 206, a to na úterý 10. 7. po již pevně zařazených bodech, to jsou ty body 88 - guvernér ČNB a bod 102 - debata ke kůrovci. Tedy jako třetí v pořadí. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další s přednostním právem pan předseda Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedo. Hezký den. Kolegyně, kolegové, já bych chtěl požádat o pevné zařazení bodu, a to bodu volebního, volba místopředsedy Sněmovny, na úterý 10. července v 18.30. Je to po dohodě s předsedou volebního výboru. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: V 18.30. Slyšel jsem dobře. Tak. Ptám se, kdo další má zájem o vystoupení k pořadu schůze? Nikoho nevidím. Budeme tedy hlasovat o návrzích, které jste právě vyslechli.

 

Nejprve návrh pana předsedy Faltýnka na to, abychom bod 38, sněmovní tisk 206, zařadili v úterý 10. 7. po již pevně zařazených bodech jako třetí bod. Všichni víme, o čem hlasujeme.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 55, přihlášeno je 148 poslanců, pro 79, proti 28. Tento návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Chvojky, který chce zařadit pevně volební bod - volbu místopředsedy PS - a to v úterý 10. 7. v 18.30.

Já zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 56, přihlášeno je 150 poslanců, pro 143, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

 

Já vám děkuji. Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy, které zazněly. Dovolte mi přečíst omluvu. Pan poslanec Ivo Vondrák se omlouvá mezi 13.00 a 14.00 z důvodu jednání ve volebním kraji. A než přistoupíme k dalším bodům pořadu jednání, poprosím pana předsedu volební komise, aby vyhlásil příslušné lhůty.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Dobré dopoledne. Já jsem teď poprosil o ten kratičký prostor před otevřením dalšího bodu, abych reagoval na čerstvě odhlasované pevné zařazení bodu, konkrétně toho volebního bodu na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny. Protože je to tedy úterý 10. 7. jako poslední bod večer, tak my musíme dodržet tu čtyřiadvacetihodinovou lhůtu mezi volební komisí, projednáním na komisi, a samotnou volbou. Proto bych vyhlásil tu lhůtu na pondělí 9. 7. do 12 hodin.

Takže ještě zopakuji pro poslanecké kluby. Lhůta na podání návrhů na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny bude pondělí 9. července do 12 hodin. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji. Paní poslankyně Golasowská hlasuje s náhradní kartou číslo 5.

 

Budeme tedy pokračovat v souladu se schváleným pořadem schůze. Jako první otevírám bod

 

58.
Návrh poslanců Martina Kolovratníka, Dana Ťoka, Patrika Nachera,
Milana Ferance, Kláry Dostálové, Romana Onderky, Jaroslava Foldyny,
Květy Matušovské, Leo Luzara, Zdeňka Ondráčka, Radima Fialy,
Heleny Langšádlové, Ondřeje Polanského, Věry Kovářové,
Lukáše Černohorského, Zbyňka Stanjury a Jiřího Miholy na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní,
vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 76/ - třetí čtení

***
Přihlásit/registrovat se do ISP