(10.50 hodin)
(pokračuje Klaus)

K samotnému meritu věci. Novela, jak už tady bylo řečeno, se týká školek, týkala se povinného zajištění místa pro dvouleté děti ve školkách, které novela navrhuje zrušit, týkala se povinného předškolního vzdělávání a týkala se otázky placení. Tato třetí část už nyní tam není, protože neprošla výborem a nikdo takový pozměňovací návrh nenačetl.

Dovolte mi krátce zalobbovat k těmto dvěma věcem.

Povinná školka, poslední ročník, v pátém ročníku, bude hned v prvním hlasování. Já jsem navrhl tuto povinnost zrušit a školský výbor to tedy těsně nepodpořil, ale řeknu vám k tomu pár slov. Přes 94 % dětí už do školek beztoho chodilo, bez ohledu na zákon, který byl přijat. Zákon byl přijat snad s úmyslem pomoci sociálně nejslabším nebo nějakým vyčleněným skupinám. Tady si dovoluji ocitovat zprávu České školní inspekce. "Nepodařilo se zapojit děti, pro které by byl poslední školní rok povinný, zhruba 3 % dětí z populačního ročníku, zejména ty, pro které by předškolní vzdělávání bylo nejvíce přínosné, protože pochází ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného prostředí." Neboli tento zákon jaksi nefunguje v praxi na tu skupinu těch dětí, které pak často třeba ani nechodí do školy a pro které snad původní navrhovatel zákona to zamýšlel. Za druhé není stanovená pro část dětí spádová mateřská škola, čili není vůbec jednoznačný ten legislativní postup. Za třetí, povinné předškolní vzdělávání znamenalo nárůst administrativy pro pracovníky škol, například v oblasti organizace zápisů, sledování spádových dětí, sledování docházky, vymáhání pravidelné docházky, zdůvodňování absencí a tak dále.

Čili dovoluji si na vás apelovat, podpořte ten první pozměňovací návrh, který načetla paní poslankyně Kozlová za Piráty, protože skutečně ten zákon se míjí účinkem a přináší spíš jenom byrokracii. Uvidíme, jak to ve Sněmovně dopadne.

Druhá část. Dvouleté děti obligatorně do školek nepatří. Tady panovala široká shoda napříč politickým spektrem a školský výbor se přiklonil k verzi pana poslance Raise, který to přesně specifikoval, a toto budu podporovat. Čili to je ta část, která si myslím by určitě tím zákonem měla projít.

Třetí významná část, o které se dnes bude hlasovat, se netýkala původního merita věci, týkala se odkladu reformy financování. Možnosti, které dneska máme, jsou dvě. Buď odložit o dva roky, jak jsem navrhoval já, nebo odložit o rok, jak navrhoval pan ministr, respektive pan Vondrák prostřednictvím pana Špičáka. Tady zase si dovoluji zalobbovat, když mám to slovo, o zvolení té delší lhůty, protože tato reforma jest skutečně nebezpečnou, a to říkám bez jakékoliv ideologické předpojatosti. Velmi výrazným způsobem navýší počet finančních prostředků, které stát bude do školství pumpovat, aniž by dosáhla toho, že učitelé díky tomu dostanou více peněz. Sama vláda ve svém materiálu říká, že do škol zamíří 9 600 až 10 000 učitelů navíc, učitelů, které nemáme. Horko těžko sháníme matikáře, chemikáře, učitele odborných předmětů. Čili víceméně jde o nafouknutí školského systému a nikoliv o řešení reálných problémů, které máme. Tady myslím došlo trošku k zatemnění pojmů v té diskusi, co tady byla v prvním čtení, že skutečně tu kritiku současné situace já sdílím. Pouze si myslím, že náprava touto podivnou pseudoreformou financování není ta pravá. Čili to je druhý lobbing, který si dovoluji říci.

K těm ostatním bodům se vyjádřím tady, až budeme hlasovat, ať již nezdržuji. Asi nejvýraznější je návrh pana poslance Čižinského, který byl tam implementován jako pozměňovací návrh, máme tady i samostatný zákon pak případně. Čili to je zase ta věc, kterou skupina poslanců tady podala, ale jinak teď už vás tím nechci zdržovat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu poslanci Klausovi. Otevírám rozpravu, do které je s přednostním právem přihlášen pan předseda Gazdík. Po něm udělím... (O slovo se hlásí zpravodaj Bartoň.) Zpravodaj má také přednostní právo, ale prvního jsem viděl v rozpravě přihlášeného pana předsedu Gazdíka. Pokud dáte přednost panu zpravodaji (předsedající se obrací na poslance Gazdíka), udělím mu slovo.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

Já jenom podotýkám, že jsme ve třetím čtení. Podle jednacího řádu vystoupí pouze navrhovatel, pak se otevírá rozprava, pak může vystoupit zpravodaj, který disponuje také přednostním právem v tomto případě. Aby bylo jasné, jak postupujeme. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji za slovo. Rád bych informoval, že školský výbor ve svém usnesení, které je pod tiskem číslo 61/6, přijal proceduru, přijal jednotlivá stanoviska k jednotlivým pozměňovacím návrhům a zabýval se pozměňovacími návrhy, které jsou uvedeny v tisku číslo 61/5.

První tři návrhy označené písmenem A, jsou návrhy, které vzešly z garančního výboru, školského výboru.

Dále zde máme návrhy B, respektive B1 od pana poslance Stanislava Fridricha či pana poslance Raise, který posouvá odklad regionálního školství (?) o jeden rok. Tady bych uvedl, že zatímco můj předřečník zmiňoval pozměňovací návrh A3, který posouvá o dva roky, tak o dva roky se posouvá účinnost zákona, zatímco v pozměňovacím návrhu B1 se o rok posouvá přechodné ustanovení. Oba dva tyto pozměňovací návrhy jsou hlasovatelné i za sebou. V případě, že bude schválen pozměňovací návrh A3 a vejde v platnost před 1. zářím 2018, bude platit odklad o dva roky.

Jako pozměňovací návrhy C jsou návrhy paní poslankyně Valachové, načtené paní poslankyní Alenou Gajdůškovou. Písmeny C končí vlastně návrhy - vlastně nekončí.

Písmeno D je pan poslanec Čižinský, který byl zde zmiňován mým předřečníkem. Jedná se o jedno slovíčko a jedná se o přípravné třídy.

Písmeno E je pan poslanec Jiří Mihola, který vlastně, jak je v proceduře navrženo, na pořad nepřijde, protože je předřazen návrh A2, A1, který je o tom samém, vypouští vlastně zrušení povinné předškolní... zavádí opět povinnou předškolní docházku.

Poslanecké návrhy F jsou od paní poslankyně Lenky Kozlové a zejména zde bych zdůraznil F7, F8... F6, F7, které se týkají individuálního vzdělávání.

Jako pozměňovací návrh byl nahrán bod G, který je ode mě. Nejedná se o pozměňovací návrh, jedná se o doprovodné usnesení, a až budu říkat proceduru, kterou schválil garanční výbor, tak budu navrhovat změnu této procedury na přání legislativního oddělení, aby G, to doprovodné usnesení, bylo hlasované až po celém zákonu. I z hlediska podstaty věci je to v pořádku, protože toto doprovodné usnesení se primárně netýká školského zákona, nicméně se týká možnosti umístění dvouletých dětí, o kterých tady nyní jednáme, a týká se dětských skupin coby dalšího zařízení, které se stará o dvouleté děti.

Ještě informuji, že v druhém čtení nebyl podán návrh na zamítnutí. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP