(11.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Prosím paní poslankyni Kozlovou. Jen poznamenám, že paní poslankyně Černochová svou faktickou poznámku stáhla. Dvě minuty, paní poslankyně.

 

Poslankyně Lenka Kozlová: Dobrý den. Děkuji za slovo. Mám jenom takovou malou připomínku, ale ne vůbec nepodstatnou, a to k těm dětským skupinám. Máme obavy, že v případě, že dětské skupiny spadnou do zákona, přestane jejich financování Evropskou unií. Pravděpodobně by to znamenalo, že od 1. 1. 2019 už by Evropská unie tyto skupiny nefinancovala. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Prosím pana poslance Raise. Připraví se paní poslankyně Gajdůšková, následuje pan poslanec Bláha a paní poslankyně Valachová. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Rais: Přeji dobrý den. Vrátil bych se k tomu, co tady ráno říkal pan kolega Kubíček. To třetí čtení není na to, abychom si tady přepinkávali názory, nýbrž od toho, aby se schválila procedura. A navíc bych ještě k tomu přidal, mrzí mě že jedna strana tady této hry, nebudu ukazovat, stačí se podívat do účasti na tom výboru, že toto jsme si všichni mohli uhrát na výboru, kdyby tam ti lidé chodili. Ale bohužel oni nechodí. Ať se ti, co tady hrají ten ping-pong, podívají, koho se to týká. Postřelená husa se třeba ozve. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji a prosím paní poslankyni Gajdůškovou, připraví se pan poslanec Bláha Jiří.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Dobrý den, vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, jenom dvě krátké věty.

Za prvé. Tím návrhem a pozměňovací návrhy neznamenají, že zavádíme povinnou docházku pro dvouleté děti. Ten návrh má zajistit podmínky pro to, aby pokud rodiče budou chtít, ty děti do školky jít mohly.

Poznámka druhá. Neplánujeme. Není to tak, jak to tady vykládal pan poslanec Stanjura. Prostřednictvím pana předsedajícího pane předsedo Stanjuro, víte, neoliberální koncept se také neukázal úplně dobrý. Plán není sprosté slovo. A vy jste pod tím neoliberálním konceptem a odmítáním plánování jakékoliv vize a čehokoliv takového dokázali tuto zemi dvakrát, dvakrát dovést hospodářsky téměř na úplné dno. A byla to sociální demokracie, která tu zemi vytáhla. Myslet si o tom můžete, co chcete, fakta jsou jasná.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní tedy prosím pana poslance Bláhu. Připraví se paní poslankyně Valachová, poté pan poslanec Výborný, pan poslanec Stanjura, pan poslanec Plzák. Máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, kolegové, když už se rozhodnete tady diskutovat na téma, tak si to prosím vás pozorně přečtěte a neříkejte nesmysly, které tu prezentujete, o tom, že bude nějaká povinná docházka do školek od dvou let. O nic takového se tady nejedná. Já jsem tu za podnikatele a nechci vám kecat do vašich školek, ale rozhodně pro podnikatele je velký problém, že zaměstnanci nemají kam dát své děti, když se rozhodnou pro to, že chtějí chodit do práce, a samozřejmě v dnešní době, kdy nejsou pracovní síly, kdy řešíme, jestli vůbec zaměstnanec nastoupí do práce, by bylo velice přínosné, kdyby rodiče mohli dítě od dvou let někam dát. A my bychom měli společně vymyslet a pomoci k tomu, jak to uděláme. Ale jestliže tady diskutujete o něčem, o čem vůbec nevíte, tak je to zbytečné, abychom se tady scházeli. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji a prosím paní poslankyni Valachovou. Připraví se pan poslanec Výborný. Prosím, paní poslankyně. (V sále je hlučno.)

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, paní poslankyni Hyťhové, byť můj předřečník na to už zareagoval. Opravdu žádná povinnost, aby děti od dvou let chodily do školky -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vás přeruším a požádám o větší klid ve sněmovně. Myslím, že nám stoupá hladina hluku nepřiměřeným způsobem. Děkuji. Pokračujte.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Jenom navážu na svého předřečníka. Opravdu žádná povinnost, že děti mají chodit povinně od dvou let do školky, neexistuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana poslance Výborného. Připraví se pan poslanec Stanjura. Máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vaším prostřednictvím k panu kolegovi Raisovi. Nezlobte se na mě, opravdu i třetí čtení je od toho, abychom o tom návrhu, jakémkoliv, tady vedli rozpravu. Pane kolego, já jako pedagog, jako do nedávna ředitel školy, myslím, jsem kompetentní se k návrhu novely školského zákona vyjádřit. Nejsem členem školského výboru, jsem členem dvou výborů, pěti podvýborů, tří komisí a nezlobte se, opravdu nemám časové ani jiné kapacity k tomu, abych chodil vést debatu na školský výbor. A od toho je sněmovna, a pokud to není zřejmé, tak tady opravdu nejsme u běžícího pásu, abychom pospíchali a sekali tady zákony tak jako ve fabrice. Tady jsme skutečně na půdě parlamentu a není možné, abychom upírali rozpravu a debatu nad čímkoliv. Bez ohledu na to, jestli jsem pekař, učitel nebo lékař. Ano, všichni jsme chodili do školy, tak asi máme nějakou kompetenci, možná cítíme potřebu se k tomu vyjadřovat, tak prostě ty názory vyslechněme a potom nějakým způsobem rozhodneme.

A k tomu, co říkal pan kolega Bláha. Já chápu, že nemáte dostatek pracovních sil, vím, jaká je situace na pracovním trhu. Na druhou stranu ty věci mají přece úplně jiné souvislosti. Je to otázka toho, jaký je charakter předškolního vzdělávání, otázka vzdělávací, výchovná, a nejenom to, že rodiče potřebují někde, v uvozovkách, odložit děti. Dítě prosím má nárok na to, aby bylo vychováváno v rodině, proto i ten návrh, který tady byl, mi přijde zcela nepatřičný. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. A jestli jsem to dobře pochopil, pan předseda Stanjura svou faktickou poznámku stáhl, takže následuje pan poslanec Plzák, poté pan poslanec Bartoň, Ferjenčík a Bláha. Prosím pana poslance Plzáka. Dvě minuty, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající. Nesouhlasím s tím, co řekl můj předřečník. My jsme se o tom v minulém volebním období dohadovali několikrát. A jednací řád je zákon, a pokud se nám nelíbí, tak ho změňme. Změňme ho a dovolme takovou širokou diskusi v tom třetím čtení. Tam je taxativně vyjmenováno, o čem se vede rozprava ve třetím čtení. A i když budu hodně tolerantní a budu říkat ano, toto se týká těch pozměňovacích návrhů, tak tady byla vedena diskuse k úplně jiným ideologickým věcem, a kdo co pokazil atd. A to si opravdu myslím, že do toho třetího čtení, nezlobte se na mě, nepatří. Já tady budu klidně sedět šest hodin ve druhém čtení a poslouchat, co se tady říká, ale prostě čas na ta třetí čtení je vymezen pouze na středy a pátky na určité hodiny, a proto by se mělo postupovat podle jednacího řádu. A jestliže opravdu máte pocit, že bychom ve třetím čtení mluvit měli o všem možném, tak to změňme, ten zákon, přijďte s tím návrhem a můžeme se o tom bavit. Ale jednací řád je zákon a neměl by se porušovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já si dovolím podotknout, že ve třetím čtení se koná rozprava, ve které lze navrhovat jenom vymezené záležitosti, ale to neznamená, že nelze rozprávět o zákonu jako celku.

A teď prosím pana poslance Bartoně s faktickou poznámkou.***
Přihlásit/registrovat se do ISP