(11.20 hodin)
(pokračuje Valachová)

Potom ještě poznámka k nějaké té zlomyslnosti, že pokud dochází k takovýmto změnám, že tedy ze zlé vůle jsou, řekněme, odsouvány, to znamená účinnost asi má na mysli vaším prostřednictvím, pane předsedající, pan Klaus, na pozdější dobu. Tady prosím také nemaťme veřejnost, nemanipulujme. (Předsedající: Čas, paní poslankyně.) Každý rozumný člověk ví, že pokud se změní financování tisíců škol, nemůže účinnost nastat dřív než za rok, už jenom z toho důvodu (Čas!), kolika aktérů se to týká, a musí se dobudovat IT systémy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím paní poslankyni Černochovou s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Stanjura, poté pan poslanec Klaus.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Kdyby vaším prostřednictvím byla fér paní poslankyně Valachová, tak by se učitelům v mateřských školkách omluvila. Protože jedním dechem se tady vymlouvá, nebo argumentuje tím, že tady můj kolega Klaus něco řekl, přestože názory odborníků byly jiné. Tak přesně v případě těch mateřských školek a těch dvouletých dětí Svaz měst a obcí, odborné skupiny v rámci pedagogických poraden, psychologové, psychiatři, dětští psychologové, ti všichni kritizovali návrh paní bývalé ministryně Valachové. Takže na jednu stranu tady vyzývá k tomu, aby byl kolega Klaus fér, ale není fér sama? Já bych tady naopak očekávala, že se paní ministryně Valachová všem nám omluví. Omluví se i vám z vládní koalice, tehdejší vládní koalice, kteří jste byli vázáni koaliční smlouvou pro tento nesmysl hlasovat.

Kolegyně a kolegové, dneska máme jedinečnou možnost to změnit, vrátit znova tu situaci před účinnost, platnost tohoto zákona a napravit škody po paní bývalé ministryni Valachové. Učiňme tak. A já bych chtěla jen říct, že to nejsou pouze dětské skupiny, jsou to i jesle. Praha 2 provozuje jesle několik desítek let, dokonce stavíme jesle nové.

Takže paní kolegyně Valachová prostřednictvím pana místopředsedy, nevlamujte se do práv starostů, do práv samospráv na to, aby jako zřizovatelé si určili potřeby podle toho, co v té obci mají, a podle toho se chovali. Myslím si, že to lidé vždycky v rámci komunálních voleb oceňují (upozornění na čas), a proto jsou voleni starostové, kteří se snaží vyhovět všem skupinám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Stanjura, poté pan poslanec Klaus, poté paní poslankyně Valachová, Hyťhová a Kozlová. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Vidím, že chceme reagovat na podobná slova paní poslankyně Valachové.

Jenom připomenu, že letos jsou komunální volby, a dnes máme šanci pomoci novým nebo staronovým zastupitelům, novým nebo staronovým starostům, abychom obě ty nesmyslné povinnosti, které prosadila bývalá vládní koalice, zrušili. A je fér říkat, že my občanští demokraté jsme na to upozorňovali od začátku legislativního procesu v minulém volebním období a tento zákon jsme také nepodpořili.

Tady vidíte, když se neomarxistický pohled na svět střetne s realitou. Logicky vyhraje reálný život a realita. Ne sny plánovačů, kteří jsou posedlí číslem 100 %, 100 %, 100 %. Přece docházka i pětiletých dětí do mateřských škol je mimořádně vysoká, ale někteří plánovači tam chtějí mít 100,0 v té kolonce procent dětí. Věřme rodičům, ti vědí nejlépe, co chtějí. Věřme našim samosprávám, ty samy vědí, jaké školky zřizují, jaké mají kapacity, jaké služby nabízejí rodičům na svých územích. To za prvé.

Za druhé. Tak razantní změna financování regionálního školství, a já souhlasím s tím, že je to komplikovaná věc, byla také připravena velmi rychle. Byla připravena velmi rychle, byla prosazena na sílu. A zase reálný život ukázal, že to nebylo připraveno dobře, minimálně z toho časového hlediska. A místo abychom vedli podrobně, trpělivě debatu o tom, jak to udělat, protože takový zásah ovlivní úroveň regionálního školství na mnoho let dopředu, tak z politicky prestižních důvodů byl schválen zákon v té podobě, v které byl, a je dobře, že se k tomu vracíme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za přesné dodržení času. Než dám slovo panu poslanci Klausovi, přečtu nějaké omluvenky. Omlouvá se nám paní poslankyně Levová do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů, pan poslanec Stropnický z dnešního jednání na celý z pracovních důvodů a pan poslanec Janulík mezi 11.30 a 14.00.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Klaus: Děkuji. Já bych si dovolil říci prostřednictvím pana předsedajícího - paní poslankyně, nelžete. Já jsem nikoho neurážel. Podle stenozáznamu, i všichni, co jste mě tady slyšeli, jste viděli, že jsem vystoupil velice vstřícně, ocenil jsem aktivitu všech poslanců, dokonce jsem i část toho svého návrhu nenačetl, protože se snažím o konsenzus.

To, že kritizuji něco, že reforma financování je paskvil, to neznamená, že někoho urážím. Ta práce těch lidí je OK, ale třeba inkluze je také paskvil a také na tom pracovali lidi hodiny a hodiny, ti aktivisté, dokonce na tom pracovali ti chudáci úředníci, co to museli implementovat, ty nesmysly, do legislativy. Tato argumentace je naprosto lichá. Já jsem nikoho neurážel, já naopak hájím učitele, aby na ně nedolehl další nesmysl, který jste silově prosadili v minulém volebním období. A upřímně se divím a nechápu, proč tento věcný zákon personifikujete a neustále vztahujete k mé osobě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím paní poslankyni Valachovou, která bude reagovat s faktickou poznámkou. Jenom se opravím, že paní poslankyně Levová se omlouvá ze zdravotních důvodů. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vaším prostřednictvím panu poslanci Klausovi. Naopak, vystupuji velmi věcně a už v předchozích čteních jsem ocenila věcnou debatu napříč politickým spektrem o této novele.

Vyjádřila jsem se - vaším prostřednictvím - k panu poslanci Klausovi, pouze právě co se týká nového financování škol. To, co řekl, tak v podstatě zopakoval. Já mohu jen zopakovat, že to není žádné dílo jednotlivce, je to dlouhodobé dílo všech, kde byla odborná shoda, politická shoda. Ať si ponechá svůj názor, ale přestane tuto širokou odbornou shodu, politickou shodu a také shodu Svazu měst a Sdružení místních samospráv na novém financování a na rozporu s odklady této věci jako svůj názor, ale nepředstírá, že snad došlo k nějaké zvůli, paskvilu a něčemu, co nikdo nechtěl. To je všechno.

Co se týká - vaším prostřednictvím - poznámky Jany Černochové, já jsem přece už při těch minulých čteních vysvětlovala a upozorňovala na to, jak se ta garance do zákona dostala. Dostala se poslaneckým návrhem. To nebyl vládní návrh. Nebyl to můj vládní návrh. A ano, vešla jsem ve známost vaším prostřednictvím, že jsem hájila tuto novelu po vetu prezidenta republiky, to je pravda. Hájila jsem tuto novelu po vetu prezidenta republiky a dosáhla jsem přehlasování veta prezidenta republiky. To je pravda, ale věřte mi, vaším prostřednictvím vážená paní kolegyně, že jsem tak činila z důvodu uchování garance míst pro děti čtyřleté a tříleté, tak jak jsem navrhovala. A toto zrušení nikdo nenavrhuje, je to něco, co rodiče oceňují. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Nyní prosím paní poslankyni Hyťhovou s faktickou poznámkou, bude následovat paní poslankyně Kozlová, pan poslanec Rais, paní poslankyně Gajdůšková, paní poslankyně Černochová. Máte slovo.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Chtěla bych reagovat na paní poslankyni Valachovou. Musím uznat, že pan Klaus, jelikož jsem tady seděla, nikoho neurážel, pouze řekl svůj názor na reformu financování školství. Já musím sdílet jeho názor. My tedy jsme pro odložení pouze o rok, protože se domnívám, že dva roky je dlouhá doba, ale budeme i přesto hlasovat pro.

Dále bych chtěla paní poslankyni Valachovou upozornit na to, že sama by měla uznat chybu, a to už měla udělat předdávnem. Já jsem tady v minulém volebním období neseděla a nebyla a nehlasovala jsem pro žádnou novelu školského zákona, ale od té doby, co jsem poslankyní, tak mi přišel nespočet e-mailů a žádostí o to, abychom hlasovali pro novelu pana Klause, a to aby nebyla povinná mateřská škola pro děti od dvou let. A prosili mě, doslova mě prosili o to, abychom pro to hlasovali, že s tím mají problémy, že s tím nesouhlasí a tak dále. Takže to bych chtěla požádat paní poslankyni Valachovou, aby toto uznala a nemluvila tady třeba na pana Klause, když vyjadřuje svůj názor. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP