(Jednání zahájeno ve 14.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den přerušené 16. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. V tuto chvíli mám tady tři oznámení ohledně vydání náhradní karty. Paní poslankyně Balaštíková má náhradní kartu číslo 2, pan poslanec Ivan Bartoš má náhradní kartu číslo 6 a paní poslankyně Oborná má náhradní kartu číslo 8. Sděluji, že o omluvení... ano. A pan ministr Dan Ťok má náhradní kartu číslo 10. Pan poslanec Ťok má číslo 10.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: Radek Vondráček - rodinné důvody, Jan Bauer - zahraniční cesta, Benešík Ondřej - zahraniční cesta, Birke Jan do 18 hodin z pracovních důvodů, Gajdůšková Alena bez udání důvodu, Hájek Josef - zahraniční cesta, Janda Jakub - rodinné důvody, Králíček Robert mezi 17. a 19. hodinou - pracovní důvody, Maříková Karla - zahraniční cesta, Pávek Petr - zahraniční cesta, Plzák Pavel - zahraniční cesta, Vácha František - osobní důvody, Vyzula Rostislav - rodinné důvody.

Z jednání Poslanecké sněmovny se dnes omlouvají také členové vlády. Je to premiér Andrej Babiš - pracovní důvody, ministr Krčál Petr - zdravotní důvody, ministryně Malá Taťána - pracovní důvody a ministr Metnar Lubomír - pracovní důvody.

Tak. A nyní... Paní poslankyně Valachová si přála vystoupit? Dáme slovo paní poslankyni Valachové, která jménem poslaneckého klubu ČSSD požádala o vystoupení. (Hluk v sále.) A já vás poprosím o klid. Poprosím vás o klid, abychom paní poslankyni slyšeli. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych vás požádala o minutu ticha za Dagmar Burešovou, předsedkyni České národní rady, první polistopadovou ministryni spravedlnosti a také obhájkyni disidentů před rokem 1989. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Nyní tedy uctíme minutou ticha památku paní Dagmar Burešové. (Poslanci povstali a uctili minutou ticha paní Dagmar Burešovou.)

Nyní mi dovolte přečíst ještě další poslance, kteří budou hlasovat náhradními kartami. Pan poslanec Luzar - pane poslanče, já se omlouvám, protože na mě bylo mluveno z vícero stran - číslo 12? Číslo 5. Pan poslanec Luzar má náhradní kartu číslo 5 a pan poslanec Aleš Juchelka má náhradní kartu číslo 4.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nejdříve vás chci seznámit s návrhem, na kterém se shodlo dnešní grémium, a to zařazení nového bodu podle § 109a odst. 3 jednacího řádu, kterým je Víceletý finanční rámec EU na období 2021-2027, sněmovní tisk 227-E do bloku Záležitosti EU.

Dále bych chtěl sdělit, že dnešní jednání bychom zahájili již pevně zařazenými body. Jedná se o bod 88 - Roční zpráva o výsledku hospodaření ČNB za rok 2017, sněmovní tisk 133, dále máme pevně zařazený bod č. 102 - Informace ministra zemědělství a ministra životního prostředí o kůrovcové kalamitě v ČR. A v tuto chvíli máme ještě třetí pevně zařazený bod, a je to bod 38 - Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, sněmovní tisk 206, prvé čtení. Poté bychom případně projednávali další body dle schváleného pořadu - body z bloku zákony druhého čtení a dále body z bloku zákony první čtení.

Dále připomínám, že dnes nás čeká také pevně zařazený volební bod, bude to v 18.30 a bude to volební bod 80, což je volba místopředsedy Poslanecké sněmovny.

A na závěr jedno organizační sdělení. 17. schůze Poslanecké sněmovny, na základě dohody politického grémia, bude zahájena zítra, to je ve středu 11. července, v 9.20 hodin. Upozorňuji, že následně vystoupí prezident republiky.

Přehled zbývajících bodů k projednání vám byl rozdán na lavice.

Nyní se tedy dotáži pléna, zdali má někdo z poslanců zájem na změnu schváleného pořadu 16. schůze. Nevidím nikoho, takže budeme... Máte. Takže pan předseda Michálek. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, já předkládám za náš poslanecký klub návrh, abychom za bod 102 dnešního programu jednání zařadili bod 28, který se týká platů ústavních činitelů, a to z toho důvodu, aby zástupci vlády ČR měli možnost představit svůj návrh ještě předtím, než se rozjedeme na prázdniny, protože hrozí, že se to jinak nestihne.

A dál za bod 102 navrhuji, aby se zařadil nový bod schůze, a to sněmovní tisk 50, změna zákona o registru smluv, který se týká rozšíření registru smluv na obchodní společnost ČEZ a další státní a městské firmy.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pardon, ještě jednou. Bod č. 50? To tady mám...

 

Poslanec Jakub Michálek: Sněmovní tisk 50, aby se tam zařadil jako nový bod schůze za bod 102.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře. Takže já jenom zopakuji, že tedy jsou tady další dva návrhy, že zařadíme za bod 102 bod 28. To znamená, nyní máme již tři pevně zařazené body, protože nyní v tuto chvíli máme za bodem 102 bod 38 pevně zařazen a již odsouhlasen, což byl ten bod, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, sněmovní tisk 206.

Pan předseda Michálek za Piráty navrhuje nově jako třetí bod zařadit bod 28, což je ten zákon o platech poslanců, a dále rozšířit pořad schůze o tisk 50, který řeší ČEZ. Takže máme tady celkem tři návrhy. Zeptám se, jestli je nějaký... Tak, prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, dovoluji si navrhnout u sněmovního tisku č. 168 z bloku třetích čtení, je to vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů atd., jeho pevné zařazení v bloku třetích čtení na pátek 13. července, a to jako první projednávaný bod. Je to po konzultaci s ředitelem Úřadu průmyslového vlastnictví. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže bod č. 73 navrhujete zařadit na pátek 13. 7. jako první bod. Dobře. Zeptám se... Ano, pan místopředseda Pikal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobré odpoledne. Já jsem tady zaznamenal nějaké... takové, jak se tomu říká... No, prostě povídá se tady po chodbách, že budeme končit už dnes, což se mi nelíbí vzhledem k tomu, že jsou tam nějaké zákony, které je potřeba schválit teď, protože kdyby se schvalovaly až po prázdninách, tak už nebudou mít ten kýžený efekt. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP