(14.10 hodin)
(pokračuje Pikal)

Mně leží na srdci volební zákony, které se týkají i těch připravovaných voleb do Senátu a obcí, kde by se měla zlepšit kvalita práce volebních komisí a podobně. Takže bych chtěl navrhnout, abychom tento bod, což je bod 64, jedná se o volební zákony ve třetím čtení, předřadili v bloku třetích čtení. A chtěl bych to tedy navrhnout na středu 9. hodinu, když až od 9.20 máme až tu následující schůzi o důvěře vládě, tak myslím, že bychom mezi 9.00 a 9.20 mohli stihnout ten volební zákon.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, pan předseda Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Já jen pro pořádek. Pane místopředsedo, asi by bylo dobré, abyste si víc vyměňovali informace v rámci svého klubu, protože ta dohoda o zítřejším jednání byla napříč předsedy poslaneckých klubů na grémiu. To znamená, v současné době postupujete v rozporu s tím, jakou pozici zaujal váš zástupce na jednání grémia.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. (Odmlka.) Já se dotáži, jestli máme ještě nějaký další návrh na změnu pořadu schůze Poslanecké sněmovny. Návrh nemáme, takže přistoupíme k hlasování. Jako první budeme hlasovat o návrhu z grémia, což je zařazení sněmovního tisku 227-E do bloku záležitostí EU. Je to na žádost předsedy evropského výboru a není tam nějaké pevné zařazení. Přistoupíme k hlasování.

 

Táži se, kdo souhlasí s tím, abychom zařadili sněmovní tisk 227-E do bloku záležitostí EU?

Zahajuji hlasování teď, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Hlasování číslo 118. Přihlášeno 176 poslanců, pro 152, proti nula. Výsledek: byl přijat.

 

Nyní přistoupíme k hlasování o návrzích, které jsem obdržel z pléna. Máme tady dva návrhy od pana předsedy poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka, a to že jako třetí bod na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny za kůrovce, za takzvaného kůrovce, dáme bod 28, což jsou platy poslanců. Takže všichni víme, o čem budeme hlasovat.

Kdo je pro? Zahajuji hlasování, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 119. Přihlášeno 176 poslanců, pro 32, proti 14. Návrh byl zamítnut.

 

Dále máme další návrh od předsedy poslaneckého klubu Pirátů, abychom jako třetí bod, za bod 102, ohledně kůrovce, zařadili bod (správně tisk) 50. Budeme hlasovat dvakrát o zařazení zcela nového bodu, který se týká ČEZu. V případě, že bude tento bod odsouhlasen, tak budeme hlasovat o zařazení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení tohoto bodu, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 120. Přihlášeno 176 poslanců. Pro 31, proti 4. Návrh byl zamítnut.

 

Dále máme návrh pana poslance Výborného, abychom bod 73 zařadili na pátek 13. 7. tento týden jako první bod.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 121. Přihlášeno 176 poslanců, pro 25, proti 13. Návrh byl zamítnut.

 

Máme tady ještě poslední návrh pana místopředsedy Pikala. Já bych se s v této souvislosti chtěl pana místopředsedy zeptat, zdali trvá na tom, abychom hlasovali o tom návrhu, přestože je to proti dohodě na grémiu. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já mám za to, že dohoda na grémiu se týká 17. schůze, že začne v 9.20 hodin, tudíž je tam ten čas mezi devátou... Samozřejmě pokud bych věděl, že 16. schůze bude pokračovat i po dnešním dni, tak jsem ochoten svůj návrh klidně stáhnout.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Chtěl bych jenom upozornit, že pokud bude schůze zahájena, tak jenom na technické úpravy v poslaneckém sále, na přepnutí zařízení, bude potřeba tak 10 minut. Takže na ten váš bod bude cca 10 minut. Nicméně jestli na tom trváte, tak budeme hlasovat. Je to zcela v souladu s jednacím řádem. Jestli trváte, budeme hlasovat. Nemám s tím problém.

 

Takže jsme si vyjasnili věci a přistoupíme tedy k hlasování o tom, aby se bod číslo 64, volební zákon, předřadil na zítřek, středu, 9 hodin.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 122. Přihlášeno 176 poslanců, pro 24, proti 31. Návrh byl zamítnut.

 

Tímto jsme tedy vyčerpali všechny návrhy na změny programu pořadu schůze a přistoupíme k projednávání prvního bodu.

 

88.
Roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2017
/sněmovní tisk 133/ - prvé čtení

Nyní bych si od vás vyžádal hlasováním souhlas s přítomností guvernéra České národní banky. Měli bychom tedy hlasovat o souhlasu s přítomností při projednávání tohoto bodu. Jestli tedy můžeme přistoupit k hlasování?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 123. Přihlášeno 176 poslanců, pro 166, proti nula. Výsledek: Přijat.

 

Dovolím si tedy přivítat guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka a zahájíme projednávání Roční zprávy o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2017, sněmovní tisk 133. Tuto zprávu nám Česká národní banka předložila v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. Zprávu projednal rozpočtový výbor, jeho usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk číslo 133/1.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Karel Rais a informoval nás o jednání výboru a přednesl také návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Karel Rais: Přeji dobrý den. Jak bylo řečeno, rozpočtový výbor projednal roční zprávu o výsledku hospodaření České národní banky. Po diskusi, která se z podstatné části věnovala výsledkům hospodaření a způsobům fungování České národní banky, a předpokládám, že o detailech bude hovořit pan guvernér. Myslím si, že podstatné je, jakýsi závěr je, že zpráva České národní banky obsahuje všechna důležitá data. Auditor, firma Deloitte Audit, provedl audit přiložené účetní uzávěrky sestavené na základě českých účetních předpisů. Audit byl proveden v souladu se zákonem o auditorech a standardy komory auditorů České republiky pro audit. V podstatě tam nebylo nalezeno nijakých problémů, takže stanovisko zpravodaje je kladné.

A jestli můžu, pane předsedo, přednést usnesení? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP