(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 19. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás tu vítám.

Poprosím vás, abyste se už pokud možno usadili na svých místech a přihlásili se svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní. Pan poslanec Michálek má kartu číslo 11, pan poslanec Mašek má kartu číslo 5, pan místopředseda vlády má kartu číslo - teď jsem to zapomněl... devět? Můžu?

Sděluji, že o omluvení své neúčasti požádali tito poslanci: Jan Bauer - zahraniční cesta, Martin Baxa od 15.30 bez udání důvodu, Stanislav Blaha bez udání důvodu, Petr Dolínek od 9.50 do 11.30 - pracovní důvody, Jan Farský do 9.30 ze zdravotních důvodů, Radim Fiala do 13.30 z pracovních důvodů, Petr Gazdík do 14.30 ze zdravotních důvodů, Ivan Jáč od 14 hodin ze zdravotních důvodů, Martin Kolovratník z důvodu zahraniční cesty, Jan Lipavský - zahraniční cesta, Leo Luzar - zahraniční cesta, Radka Maxová - zdravotní důvody, Miroslava Němcová - zahraniční cesta, Petr Pávek - zahraniční cesta, Pavel Pustějovský - zahraniční cesta, Vít Rakušan od 15 do 19 hodin z pracovních důvodů, Julius Špičák do 14.30 z pracovních důvodů.

Z členů vlády se omlouvá od 14 hodin Jan Hamáček z pracovních důvodů, Jan Kněžínek z osobních důvodů, Jana Maláčová z dopoledního jednání z pracovních důvodů, Lubomír Metnar z pracovních důvodů, Marta Nováková - zahraniční cesta, Robert Plaga z pracovních důvodů, Dan Ťok z pracovních důvodů.

S náhradní kartou číslo 10 hlasuje pan poslanec Ferjenčík a s náhradní kartou číslo 13 pan poslanec Juránek.

A ještě mi dovolte přečíst jednu omluvu. Omlouvá se paní poslankyně Olga Richterová mezi 9.00 a 9.20 z rodinných důvodů. (Hluk v sále.) Opravdu už vás poprosím, abyste se už pokud možno posadili na své místo.

Dnes bychom se měli věnovat bodům z bloku třetího čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty. Jedná se body 105, 106, 107, 108, 111 a 112. Jedná se o sněmovní tisky 77, 80, 93, 130, 89 a 99. Poté bychom pokračovali projednáváním bodů z bloku zákonů prvního čtení.

Ptám se, zda má někdo nějaký doplňující návrh nebo pozměňující návrh k pořadu schůze. Prosím, pane poslanče. (Není zapnutý mikrofon.) Poprosím kolegu, aby pustil... Prosím, máte slovo. Už jsem to zapnul, ano.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré dopoledne, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych vás požádal o změnu v programu této schůze. Chtěl bych navrhnout, abychom vyřadili z programu této schůze bod 112. Jedná se o sněmovní tisk 99. Je to návrh můj a kolegyně Pekarové Adamové, Richterové, Gajdůškové a Jana Bartoška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Vysvětlím důvod. Na pořadu třetích čtení máme dnes, možná v pátek, oba návrhy, které se týkají této problematiky. První půjde na pořadí sněmovní tisk 89, což je návrh kolegyně Jany Pastuchové a jejích kolegů. Domnívám se, že abychom se vyhnuli nějaké legislativní kolizi a i určitému galimatyáši, že by bylo rozumné dokončit třetí čtení sněmovního tisku 89, poslat tento návrh do Senátu a podle toho, jakým způsobem dopadne potom jednání o tomto tisku, tak případně pokračovat v projednávání tisku 99. Pravděpodobnější je, že bych potom požádal na další schůzi o zpětvzetí toho sněmovního tisku 99. To už musí být se souhlasem Sněmovny.

Takže dneska si vás dovoluji požádat o vyřazení bodu 112, sněmovního tisku 99, z pořadu této schůze. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se, zda ještě někdo má zájem vystoupit k pořadu schůze. Jestliže tomu tak není, tak není... Ještě jednou vás žádám o klid. A pokud možno, je-li co k řešení, tak v předsálí. Ani se na mě nepodívají. Tak.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Kaňkovského na vyřazení bodu 112, sněmovní tisk 99 z pořadu této schůze.

Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 35, přihlášeno je 150 poslanců, pro bylo 148, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Děkuji.

 

Tím jsme se vypořádali s pořadem jednání a budeme pokračovat jednotlivými body. Otevírám bod

 

105.
Návrh poslanců Vojtěcha Munzara, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 77/ - třetí čtení

Poprosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Vojtěch Munzar a zpravodaj garančního výboru, což byl rozpočtový výbor, pan poslanec Jan Pošvář. Návrh na zamítnutí je uveden ve sněmovním tisku 77/4, který byl doručen dne 26. června 2018. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 77/5.

Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, jsme ve třetím čtení, takže některé argumenty, které tady řeknu, jste už ode mě slyšeli. Nicméně po létě mi dovolte, abych zopakoval základní rysy našeho návrhu a důvody, které k jeho předložení vedou.

Tento náš návrh si klade za cíl vrátit snížené limity pro uplatnění výdajových paušálů u příjmů ze samostatné činnosti na úroveň 2 milionů korun, a to i při podání daňového přiznání za rok 2018. To znamená, fakticky by ke snížení, které odhlasovala minulá Sněmovna, na 1 milion korun nedošlo. Z našeho pohledu jsou výdajové paušály pro osoby samostatně výdělečně činné, protože těch se týká tento návrh a tato možnost, to nejjednodušší. Pokud si tento způsob vyberou, protože to je možnost, nikoliv povinnost, pak nemusí vést kompletní daňovou evidenci svých nákladů. Stačí vést příjmy a náklady si pak jednoduše stanoví zákonným procentem. To znamená, že nemusí papírovat. Nemusí evidovat každou účtenku a nemusí být po nocích účetní. Protože to je realita každodenního dne, každodenního života osob samostatně výdělečně činných. Papírování dělají po nocích, dělají je o víkendech a dělají je o těch státních svátcích, o kterých jsme tady včera tak bouřlivě diskutovali. Místo papírování může takový živnostník a podnikatel využít svůj čas a energii daleko účelněji. Například na rozvoj svého podnikání a na služby svého okolí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP