(10.00 hodin)

 

Poslanec Jan Volný: Pane předsedající, děkuji za slovo. Já bych chtěl reagovat vaším prostřednictvím na vyjádření pana kolegy Stanjury. Co mě trochu zděsilo, ten jeho obrat, že je Finanční správa posedlá nebo zběsilá - teď nevím přesně, jaké slovo uvedl, aby to zase netahal ze stenozáznamu - při vybírání daní. Vždyť je to přece normální. Vždyť daně se mají platit a máme orgány a platíme si státní správu, aby ty daně vybírala.

Já vám teď řeknu jeden příklad, který se mi stal někdy před třemi lety, kdy mě jeden plzeňský podnikatel oslovil a řekl, že je šikanován Finanční správou a že po něm chtějí 35 milionů daňového doplatku a že to jsou nějaké novinky, že o tom nic neví. Tak jsem si ho vyslechl. Říkám: Pokud je to tak, tak je to špatně, to se stát nemůže. - Já jsem si k tomu sehnal patřičné informace a za čtrnáct dnů jsem k němu přijel a řekl jsem: Ale ty sis zřídil firmu, přes kterou jsi tahal peníze - byla to nějaká reklamka - a tím sis pral peníze. - No to je pravda. - Ale já jsem říkal: Ale ten zákon přece platí dvacet let, že se tohle nesmí. - No, to je taky pravda, to já vím. No jo, ale my jsme to takhle dělali deset let a oni přece nám musí dát trošičku prostor, když to po nás budou chtít, abychom se prostě rozkoukali, abychom to začali dělat jinak...

Tak takový je prostě pohled některých podnikatelů. Podtrhuji, některých podnikatelů, kteří věděli, že obcházeli zákon, že obcházeli daňovou povinnosti, ale oni byli náramně překvapení, že dvacet let to dělali tak a nikomu to nevadilo a najednou to po nich někdo chce. A ještě měl tu drzost, odvahu, prostě řekl: Ale tam by nám měli dát nějaký odklad, měli by nám dát prostor, abychom se připravili na to, že po nás tyhle peníze budou chtít. (Předsedající upozorňuje na čas.) Tak takhle se to dělá. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka pan předseda Kováčik, poté pan místopředseda Filip.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, jenom drobná poznámka. Protože člověk si ledacos pamatuje, mám ještě schopnost i krátkodobé paměti, vzpomenu jenom na včerejšek a připomenu vám, jak ODS ohnivě bojovala proti jiné podpoře podnikatelů, malých, středních i velkých, proti podpoře zelené nafty. Tak jenom abychom pro ty, kteří nám vykládají, kdo bude hlasovat pro tento zákon, je ten, který podporuje podnikání, a ten, kdo nebude pro tento zákon hlasovat, je ten, kdo nepodporuje podnikání, jak včera ODS hlasovala. Takže nepodporuje podnikání na venkově! Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan místopředseda Filip, poté pan předseda Stanjura.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážené paní a pánové, pane předsedo, členové vlády, já budu velmi stručný. Některá demagogická tvrzení o tom, že když někdo podporuje tento zákon, tak je dobrej, a když ho nepodporuje, tak vlastně nepodporuje vůbec podnikání, považuji za nesmyslná. To je čistá demagogie. Protože řada advokátních kanceláří, která v tom systému také pracuje, radši rozdá ty částky svým koncipientům a zaměstnancům, než by šla do paušálu, protože ti jsou jim milejší, ti zaměstnanci, rozdá jim to ve mzdách, takže proč by to využívala. Nechte té demagogie!

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pěkně to vyšlo, můžu reagovat na všechna tři vystoupení.

Pan poslanec Volný mluví úplně o něčem jiném než já. A pokud chce hájit nezákonné kroky Finanční správy, ať to dělá. O tom já mluvím. A to není názor opozice. To jsou rozhodnutí našich soudních orgánů. A kde je nějaká odpovědnost těch, kteří ten zákon porušili? Když poruší podnikatel zákon, něco zaplatí pozdě, přijde sankce. A je to v pořádku. Ale když něco udělá špatně stát - a soudy opakovaně rozhodují, že Finanční správa postupovala nezákonně - tak se neděje nic. Vůbec nic. O tom problému na rozpočtovém výboru debatujeme rok a půl. Neslyšel jsem jediné personální opatření. To se prostě stát může, když chceme vybírat daně, tak občas postupují nezákonně. Ale s touhle argumentací by podnikatel neuspěl, a správně, že by neuspěl. Tak buďme spravedliví a požadujme, aby zejména veřejná správa dodržovala zákony. A pokud soud rozhodne, že to bylo nezákonné, tak je třeba z toho vyvodit personální důsledky, a ne že se nic nestalo.

Ano, pane předsedo Kováčiku prostřednictvím pana předsedajícího, my jsme proti nesystémovým dotacím. Já vím, že levice miluje dotace, dotační tituly. Já patřím k těm, kteří říkají, že nejvíc kazí podnikatelské prostředí dotační tituly. Jsou nespravedlivé, nesystémové a kazí trh. To nemá s podporou podnikání nic společného. Podpora podnikání je snížení daně a jednoduché podnikatelské prostředí.

A na pana místopředsedu Filipa asi reagovat nebudu, nejsem advokát. Ale jen tak matematicky, kdybych měl ty příjmy advokátní kanceláře mít 2 nebo 1 milion, což nevylučuji, že takové advokátní kanceláře jsou, aby mohly uvažovat o použití výdajových paušálů ať už podle stávajícího zákona, nebo našeho nového, tak tedy nevím, kolik těm koncipientům rozdá, když se bavíme o příjmu buď 1 milion, nebo 2 miliony ročně. No, možná jsou takové advokátní kanceláře, nemám tuto zkušenost, nepovažuji to za masový jev, advokátní kanceláře, jejichž celkový roční příjem je 1 milion nebo do 2 miliony ročně.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za přesné dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Ferjenčík, poté pan předseda Kalousek. A jsou tady další ještě čtyři, tři. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já bych chtěl stručně reagovat prostřednictvím pana předsedajícího na kolegy.

Za prvé mě překvapilo, že pan předseda Filip a pan předseda Kováčik z KSČM tak razantně vystupují proti tomuto zákonu, jelikož KSČM ho na rozpočtovém výboru podpořila oběma hlasy, co tam má, takže nerozumím tomu obratu, proč teď ho chtějí zablokovat. Nebo doufám tedy, že budou hlasovat konzistentně s rozpočtovým výborem a podpoří ho i zde na plénu. Jinak k čemu se ty výbory konají, pokud politické strany na výborech hlasují nějak, a potom na plénu se rozmyslí? To je jedna věc.

Druhá věc k té poznámce kolegy Volného. Já si myslím, že problém daňové správy je v tom, že ona prostě dělá daňový kombajn na ty nejmenší. Ty zajišťovací příkazy se prostě úplně vymkly kontrole. Tam jsou dneska desetkrát menší částky, které se zajišťují, než byly v minulosti. Cílí to na ty nejmenší. A opakovaně se tam dějí neoprávněné excesy, které ruší soud. A to je ten problém. Samozřejmě nezpochybňujeme, když daňová správa odhalí někoho, kdo neplatí daně řádně. Nicméně tady se v desítkách procentech případů dějí přešlapy a ruší to soudy. A to považujeme za chybu. Dovoluji si navíc upozornit, že výběr daně z příjmů právnických osob, těch největších plátců, těch korporací, roste nejnižším tempem ze všech daní, roste jen 2,5 % meziročně, zatímco daň z příjmů zaměstnanců, výběr roste třeba o 15 %, sociální, zdravotní pojištění. A daň z příjmů právnických osob roste minimálně, protože Finanční správa si nedokáže posvítit na ty velké daňové úniky skrz ty masivní daňové optimalizace, skrz nějaké křížové obchody apod. Takže tam by se měla podle nás zaměřit. A ona místo toho snižuje tu laťku a zaměřuje se na čím dál menší subjekty.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní pan předseda Kalousek, poté pan poslanec Skopeček s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já si shodně s panem poslancem Volným také myslím, že použít slovo zběsilé v případě konání Finanční správy není případné. Případné slovo je zvůle. Zvůle, se kterou Finanční správa porušuje zákony. Zvůle, se kterou Finanční správa nerespektuje judikáty Nejvyššího soude. A zvůle, se kterou likviduje - a my to budeme muset všichni zaplatit - nezákonně malé a střední firmy. Jestliže paní ministryně sama řekla, že úředníci se budou muset mírnit, tak máte i důkaz z vlastních řad, pane poslanče, že na tom něco bude, byť tento výrok z úst ministryně pokládám za cynický alibismus. Ze zkušenosti vím, že ti úředníci si to nevymysleli. Ti se tak chovají proto, že měli jasné politické zadání. Takže za ty nezákonné likvidace firem nese plnou politickou odpovědnost paní ministryně Schillerová a pan bývalý ministr financí, dnes premiér Babiš. O tom nemůže být pochyb.

Samozřejmě že se daně musí vybírat, ale prostě ta ovce se stříhá, většinou ohleduplně, láskyplně, říká se tomu klientským způsobem v daňovém vztahu. Přístup, kdy se ta ovce nejdřív podřízne a pak se stáhne, je prostě součást džihádu, který vy a vaše vládní koalice vedete proti malým a středním podnikatelům. A do toho patří i tato nezákonná zvůle Finanční správy.

K tomu, co řekl pan předseda Kováčik, bych jenom rád podotkl, že návrh, o kterém diskutujeme teď, je úplně pro všechny a nelze ho srovnávat s distorzí pro úzkou skupinu, jejíž úlevu zaplatí všichni ostatní. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP