(10.10 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Využiji chvilky a přečtu několik omluv. Omlouvá se pan poslanec Zaorálek z odpoledního bloku jednání od 15 hodin do konce pracovního dne z pracovních důvodů. Omlouvá se pan poslanec Milan Pour od 14.30 do 16.00 z důvodu návštěvy lékaře. A omlouvá se pan ministr Miroslav Toman od 9.00 do 12.00 z pracovních důvodů.

Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Skopeček, poté paní poslankyně Vrecionová.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji za slovo. Ještě chci zareagovat na dva komunistické poslance. Nejprve k té výtce, že jsme nepodpořili zelenou naftu. My vám slibujeme, že nebudeme podporovat nikdy žádnou výjimku pro konkrétní vybranou podnikatelskou skupinu. A nebylo to nic osobního proti zemědělcům. Ale když přijdete s nějakou výjimkou na úkor ostatních podnikatelů pro jakoukoli jinou skupinu podnikatelů, nemusí to být zemědělci, tak my to nepodpoříme rovněž. Až přijdete se slevou spotřební daně na benzin pro všechny podnikatele, pro pekaře, řezníky, zemědělce, tak to mile rádi podpoříme. Ale my nikdy nebudeme přispívat jako vy, aby náš daňový systém byl ještě více složitý tím, že jedna skupina podnikatelů výjimku mít bude, druhá skupina mít výjimku nebude. A o tom je zelená nafta. Není o podpoře podnikání, je o podpoře jedné vybrané podnikatelské skupiny na úkor těch ostatních. Ale když přijdete se sníženou spotřební daní na benzin, která bude platit pro všechny podnikatele, mile rádi se i jako klub ODS k takovému komunistickému návrhu přidáme. Ale moc nevěřím tomu, že ho předložíte.

Co se týče té druhé výtky pana předsedy Filipa, že to není o tom, kdo je pro podnikání a kdo je proti podnikání, no je to o tom. Přece si přiznejme, že snížení výdajových paušálů, těch limitů, bylo uděláno proto, aby si vláda sáhla na více peněz, které by mohla přerozdělit. O ničem jiném to přece nebylo. To si přiznejme. Vláda chtěla dodatečné zdroje od živnostníků, a proto prostě ty výdajové paušály změnila. My říkáme, že podnikatelé u nás, a já jsem říkal ta čísla, plní při svých daňových povinnostech spoustu času, ve srovnání například se Švýcarskem nesrovnatelně. A toto je cesta, jak alespoň malým podnikatelům tu administrativu, byrokracii, ten čas, který potřebují na to, aby daňové povinnosti plnili, abychom jim snížili. Jestliže jim chceme snížit daňové povinnosti, hodiny, které tráví daňovým přiznáním, tak si myslíme, že to je podpora podnikání. A kdo chce více přerozdělovat a komu jsou, pro koho jsou (upozornění na čas) lepší více peněz od živnostníků, tak ten chce více přerozdělovat. O tom to je.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní paní poslankyně Vrecionová. Připraví se pan předseda Kováčik. Všechno faktické poznámky.

 

Poslankyně Veronika Vrecionová: Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. Já tedy ani nevěřím svým uším. Včera mě tady kolegové - pan kolega Kováčik i pan bývalý ministr Jurečka - osočovali z toho, že ODS nechce podpořit zelenou naftu a že vlastně vůbec nic nedělá. Co navrhujeme jako náhradní řešení. Tohle je přesně věc, která by velmi pomohla, ale samozřejmě nejenom podnikatelům v zemědělství, ale všem plošně. Můžete mi říct, co je vlastně za smysl v tom, když zelenou naftu tedy odvede někdo daň, potom musí vyplnit, kolegyně říkala, že jenom dvě stránky, musí to někam poslat, tam to musí zkontrolovat úředník, potom se rozhodne, jestli je tam chyba, nebo ne, pošle to zpátky. Proboha, toto je nejjednodušší způsob, jak ulevit všem podnikatelům!

Já jsem i nedávno byla na finančním úřadě, kde i ty úřednice za mnou chodily a říkaly, proboha udělejte něco s tím, ať se to zjednoduší i pro nás, vždyť ten systém je proboha nesmírně složitý. Tak já vůbec nevím, proč vlastně v tuto chvíli to někdo nechce podpořit. Vždyť to uleví jak státu, tak to uleví i podnikatelům, i těm v tom zemědělství.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka - pan předseda Kováčik, poté pan poslanec Volný. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní a pánové, ani mým uším se nechce vlastně věřit, že ekonomičtí experti, jako je pan kolega Skopeček nebo pan kolega Stanjura, nebo zemědělská odbornice, jakou je paní kolegyně Vrecionová, neznají ten systém, který v celé Evropské unii a potažmo i mimo ni panuje v podpoře zemědělství. Pakliže nebudeme podporovat zemědělce pouze my v České republice, protože je to nesystémové, nebo protože je to distorze, to zas tvrdí pan kolega Kalousek, pak tady zemědělci prostě vyhynou. Ekonomicky se zničí. Ekonomicky je zničíme, nebudeme-li je podporovat. V tom smyslu musím říci opakovaně, že ten, kdo včera nepodpořil a dále nepodporuje zelenou naftu, a pod jakoukoli záminkou nesystémovosti, pokroucení čili distorze a tak podobně, nepodporuje zemědělství a nepodporuje venkov.

Jenom poslední poznámku k panu kolegovi Ferjenčíkovi prostřednictvím předsedajícího. Ani pan předseda Filip, předseda KSČM, ani já jsme ve svém vystoupení ani písmenko neřekli proti tomu návrhu. Oba jsme ale shodně, aniž bychom se domlouvali, napadli onu demagogii, která se v té diskusi začíná - připouštím předvolebně - odvíjet. Takže pro příště poprosím trošku přesněji poslouchat. Napadáte nás za něco, co jsme tady vůbec neřekli.

A co se týká rozhodnutí poslanců a poslankyň, nevím, jak u vás, u nás je to podle vědomí a svědomí a ne podle toho, jak někdo hlasoval na výboru. Děkuju.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka - pan poslanec Volný a poté pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Já bych k panu kolegovi Ferjenčíkovi vaším prostřednictvím měl taky jednu připomínku. A v podstatě pan předseda Kováčik mě trošičku i předběhl. Oni opět potvrdili, že oni prostě neposlouchají. Oni mají ty svoje klapky, mají něco nadiktovaného a jedou dopředu. On mě napadl, že jsem tady snad hájil Finanční správu, která ale jde po těch malých a těch velkých si nevšímá a nechává je žít. Takhle jste to řekl, pane kolego, že? Ale já jsem tady přece dost barvitě a podrobně vykreslil případ podnikatele, kterému bylo doměřeno 35 milionů daňového nedoplatku. To si myslíte, že byl malý podnikatel? Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní faktická poznámka - pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak díky kolegům z KSČM jsme se od paušálů pro podnikatele dostali k podpoře zemědělství. Ale proč ne, když už to někdo zvedne. Ano, je pravda, že jsme členy Evropské unie. Ale zemědělská politika Evropské unie je podle našeho názoru chybná - chybná - a nespravedlivá. Nevšiml jsem si za posledních pět let, že by naše vláda se aktivně snažila změnit tato pravidla v této oblasti, která považuji za chybná a nespravedlivá vůči novým členským zemím. To je pravda.

Když kritizujeme zelenou naftu, tak neříkáme, že nemáme podporovat české zemědělství. Jenom říkáme, že máme podporovat jinak. Jeden z konceptů a návrhů přednesl můj kolega pan poslanec Skopeček - snížení daní. To přece je taky podpora. Takže nejde o to, jestli ano, nebo ne. Pokud jsme realističtí politici - a to my jsme - a máme evropskou realistickou politiku, tak víme, že se musíme snažit, aby u nás byly stejné podmínky jako v ostatních zemích. Bavme se o těchto nástrojích. A my tento nástroj nepovažujeme za dobrý. A že je komplikovaný zejména pro malé zemědělce a malé farmáře, o tom jsme skutečně přesvědčeni.

Tak já bych prosil, abychom vedli tu debatu o formách podpory, případně o české národní pozici, o snaze změnit ta nespravedlivá pravidla vůči českému zemědělství - to je bezesporu pravda. Ale taková jednání se nikde nevedou, že bychom se pokusili najít například v zemědělské evropské politice společnou českou národní pozici a tu jsme společně prosazovali na všech úrovních, při každé návštěvě kolegů ze západní Evropy, ať už oni sem, nebo my k nim. To neustále připomínám. Na to my jsme připraveni. K tomu vyzýváme dlouhodobě. Tak bych jenom prosil, abychom vedli debatu o nástrojích, o tom, jak udělat férové konkurenční prostředí, a neříkat, když někdo odmítá některý nástroj, který jako my považuje za špatný, že nechce podporovat ten sektor jako celek. Tak to prostě není.

A k panu poslanci Volnému jenom poznámka, která mě napadla. Já být na jeho místě, tak moc o těch reklamách, které se uplatňují a které nemají moc smysl, moc bych o nich nemluvil.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za naprosto přesné dodržení času. Nyní s faktickou... Přibylo nám faktických poznámek, takže pan poslanec Klaus, poté pan předseda Kováčik. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP