(10.20 hodin)

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den. Debata se nám rozproudila. Tady jsme někteří z nás obviňováni z demagogie proto, že chceme snížit daně. To asi uneseme.

Já bych spíše ve své faktické poznámce reagoval na pana poslance Volného. Mně přijde lehce nedůstojné na půdě Poslanecké sněmovny, když se bavíme o věcné věci, snížení daní, argumentovat konkrétním případem, že přijdete a řeknete: já znám podnikatele, který toho asi hodně ukradl. A to má být jako ten argument? A ani ho nejmenujete. Tak sem přijďte, řekněte, co to je za člověka, když jste mluvil pravdu, to aspoň bude mít trošku úroveň. Ale stejně bychom se měli bavit věcně. To je asi, jako kdybyste tady obhajovali zákon, že se zakážou prodávat auta, protože tady Řepka někomu špatně prodal auto. To by byl jako argument, že se kvůli tomu má zakázat prodej vozidel.

Čili apeluji, samozřejmě veďme ostrou debatu, to je princip Sněmovny, ale říkejme věcné argumenty, které se týkají všech, a nevytahujme historky: já jsem slyšel, že tamhle někdo asi krade, tak kvůli tomu se budeme chovat takhle nebo onakhle.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka pan předseda Kováčik, následuje faktická poznámka pana poslance Jurečky. (V sále je velký hluk!)

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Já bych se trošku ohradil proti tvrzení pana předsedy Stanjury. Ač jsme byli jako KSČM v opozici v uplynulých pěti letech, o kterých hovořil pan předseda Stanjura, přesto jsem zaznamenal několik významných snah těch, kteří za nás, za Českou republiku, za Ministerstvo zemědělství jednali v Bruselu, naposledy třeba velmi vážná jednání o tom, jak napravit onen nespravedlivý přístup Evropské komise, evropské zemědělské politiky vůči České republice, když tlačila Českou republiku velmi silně a velmi nevybíravě k takzvanému zastropování kvůli velikosti podniku. A nemůže za to teď momentálně nikdo, že se udržely v České republice v průměru největší farmy. Ony jsou spíše výhodou. Prosím, to je věc jedna. Já vím, že je nespravedlivá evropská zemědělská politika vůči novým zemím. Ale nezaznamenal jsem v replice na to, co nezaznamenal pan kolega Stanjura prostřednictvím předsedajícího, že by se kterákoliv z pravicových vlád, ať už Německa, nebo Francie, čili lídrů evropské zemědělské politiky, za dobu svého aktivního působení, tedy svého vládnutí, snažila tento nespravedlivý systém nějak změnit, snažila se o to, aby zemědělci nebyli dotováni v celé Evropě. Já jsem ale zaznamenal neustálé snahy, aby se takzvané staré země oproti takzvaným novým zemím v dotační politice v zemědělství znevýhodňovaly.

Tvrdím a opakuji, že pokud budou dotovat Německo, Francie, potažmo Evropská unie, musíme dotovat i my. A jestliže se snažíme o nedotování, pak toto je nesystémový krok vedoucí k obrovským škodám. To není o nějaké pravolevé politice, to je o zdravém rozumu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: S faktickou poznámkou pan poslanec Jurečka, poté pan poslanec Bláha. Poprosím kolegyně a kolegy o klid v sále. Jestli máte něco k řešení, prosím v předsálí.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Pane předsedo, milé kolegyně, kolegové, zbývající členové vlády, kteří tady jste. Pan předseda poslaneckého klubu ODS tady zmínil to, že za posledních pět let Česká republika a čeští ministři neudělali nic pro zlepšení postavení zemědělců v České republice a zrovnoprávnění vztahu vůči starým členským státům. Dovolím si tady jako ministr, který za to čtyři roky měl zodpovědnost, zmínit pár konkrétních kroků, které se regulérně podařily, nebo v příštích měsících doběhne řekněme do konce ta věc, která by měla odstranit určité nerovnoprávné prvky.

Jednak chci zmínit, že Česká republika byla lídr v posledních třech letech ve vyjednávání v oblasti, aby se zjednodušila společná zemědělská politika, což se k 1. lednu tohoto roku v rámci opatření Omnibus stalo. Dále jsme byli těmi aktivními, kteří tady řešili otázku dvojí kvality potravin a nekalé obchodní praktiky v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů. Byli jsme to my, kdo to téma donesl na jednání Rady ministrů opakovaně, a podařilo se nám to projednat a přinutit i Evropskou komisi, aby v té věci konala. Zase je to věc, která se týká především nových členských států regionu střední Evropy, kde tito zemědělci jsou těmito věcmi znevýhodněni a postiženi.

Takže prosím pěkně neříkejte, že jsme v té věci neudělali nic. Naopak, když se podívám na aktivitu ministrů, svých předchůdců, kdy šest let tento resort měla ODS, tak jsem žádné tyto aktivní kroky od svých předchůdců neviděl. A samozřejmě jsme se snažili i v rámci nastavení naší vnitřní politiky cílit na malé zemědělce, kdy se zřídil speciální titul pro zemědělce do 150 ha, kteří dostali nebývale vysokou podporu. Když to srovnám, šest let vlády ODS, podpora pro tento segment zemědělců byla v částce 235 mil. korun, za tři roky nového programového období, které spadalo pode mě, částka byla vyšší než 1 mld. korun. To jsou fakta, můžete si je kdykoliv ověřit.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Bláha. Připraví se pan poslanec Blažek. (Stále velký hluk a špatná slyšitelnost v sále.)

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, kolegové, debata se nám opravdu rozproudila. Já jsem za to velice rád a chtěl bych vám za to poděkovat, protože si myslím, že to je to důležité, co dneska děláme. Pokud máme diskutovat, tak opravdu o tom, jaké vytvoříme podmínky pro naše podnikatele, protože to jsou ti, kteří zaměstnávají lidi, a to jsou ti, kteří vytvářejí ekonomiku. Pod řadu názorů bych se podepsal. A jeden tady nezazněl. Většina podnikatelů by byla ráda, kdybychom neměnili vůbec nic, kdyby to, co se tady vymyslelo, zůstalo co nejdéle v jedné rovině a nehýbalo se s tím. Proto bych vás chtěl poprosit, pojďme se sejít u jednoho stolu všichni, kteří chceme něco změnit, kteří víme, že to není v pořádku, jak je to nastaveno, pojďme si ty věci vyříkat, vyčíslit, a pak společně celý systém změnit. Protože za třicet let vkládáme do daňového systému stále změny. Nikdo se v tom nevyzná, nikomu to nic nepřináší, jenom zmatky a více byrokracie. Já věřím, že společnými silami najdeme cestu, jak to všechno zjednodušit, zlidštit, zpřehlednit a dojít k názoru a hlavně k tomu, abychom to uměli dobře vysvětlit, dobře vyžadovat a dobře kontrolovat. To je za mě.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Další faktická poznámka pan poslanec Blažek, poté pan poslanec Schwarzenberg.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den. Děkuji za slovo. Já nechci mluvit o daních, ale byla tady taková debata o postupu státních úřadů v poslední době. Já to malinko rozšířím.

Nejde pouze o finanční úřady. Začnu tím, že ti úředníci nejsou ovlivněni pouze tím, jaké my tady vytváříme zákony, ale zejména tím, jaká panuje atmosféra ve společnosti. A tu atmosféru hodně určují politici tím, jak vystupují na různých mítincích, v médiích a podobně. A co má takový úředník, a teď se obracím na pana premiéra Babiše, nevím, jestli někdy řekl tu větu "všetci kradnú", nebo ji neřekl, ale podstatné je, že ten úředník, ať už je na jakémkoliv úřadě, zejména policista a úředník finančního úřadu, když to říká budoucí premiér, který má podporu značné části společnosti, tak to v něm logicky vytváří pocit, že musí někoho pochytat, protože určitě každý druhý je pachatel, možná každý, a v nich to potom vytváří podle mě nezdravý pocit, že zkrátka a dobře musí zasahovat, a každý je v tu chvilku podezřelý. Tak to je jedna stránka věci.

Ta druhá, za to pan Babiš už nemůže, a ta je dlouhodobější. Vžijme se do toho úředníka jakéhokoliv úřadu, který chce někoho sankcionovat. Normální je, když dám nějakou sankci, tak odůvodním, proč tu sankci dávám. To znamená, musím napsat: někdo se dopustil nějakého deliktu a já ti dávám sankci. U nás je to úplně obráceně. Ten úředník se bojí nedat sankci, protože riskuje jednak nějakou mediální dehonestaci za pár let, že třeba znal toho, s kým vedl správní řízení, anebo ještě hůř, zdivočelé orgány činné v trestním řízení jsou schopny se objevit po letech a říci, že když tu pokutu nedal, tak se dopustil nějakého maření výkonu úředního rozhodnutí nebo nějaké sabotáže a podobně, a to je samozřejmě problém. Čili na ty úředníky se taky dívejme jako na lidi, kteří fungují v nějaké atmosféře a nemají to jednoduché, a bohužel společnost je vede k tomu, že nejlepší je nerozhodnout. Když jsem tady pozoroval třeba nový stavební zákon, který vznikal, tak vidím, že ty lhůty jsou pořád dlouhé. Je to pořád proto, že nejlepší je nerozhodnout. Žádné riziko, žádná sankce a možná nehrozí zdivočelý doktor Ištvan. Tak to je! ***
Přihlásit/registrovat se do ISP