(12.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Už je to v pořádku, paní kolegyně? Pokud je to už v pořádku, tak vás rád ještě jednou odhlásím. Myslím ale, že to není potřeba, protože počet přihlášených je stabilizovaný.

 

O návrhu na zamítnutí budeme tedy hlasovat v hlasování pořadové číslo 50, když hlasování pořadové číslo 49 bylo prohlášeno za zmatečné.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro zamítnutí. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 50. Z přítomných 177 pro 81 poslanec, proti 94. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Ferjenčíka. Stanovisko, pane zpravodaji?

 

Poslanec Petr Vrána: Stanovisko je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nedoporučuje.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 51 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 51 z přítomných 177 pro 61 poslanec, proti 91 poslanec, návrh nebyl přijat. Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a můžeme hlasovat o návrhu jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony, podle sněmovního tisku 130, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 52 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 52 z přítomných 178 pro 94, proti 82. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Potlesk z řad poslanců ANO.) Děkuji paní ministryni financí, děkuji panu zpravodaji a končím bod č. 108.

 

Nyní ještě přečtu omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny. Omlouvá se od 12.45 do 15 hodin z pracovních důvodů pan poslanec Josef Kott. Zároveň předám řízení schůze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dobré poledne. Zahajuji projednávání bodu

 

111.
Návrh poslanců Jany Pastuchové, Heleny Válkové, Radky Maxové,
Patrika Nachera, Davida Kasala, Karla Raise, Rostislava Vyzuly,
Martina Kolovratníka a Jaroslava Bžocha na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 89/ - třetí čtení

U stolku zpravodajů za navrhovatele zaujala místo paní poslankyně Jana Pastuchová a zpravodajka garančního výboru paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 89/3, který byl doručen dne 27. června tohoto roku. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 89/4.

Ptám se paní navrhovatelky, zda si přeje vystoupit před otevřením rozpravy. Ano, je tomu tak. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. (V sále je obrovský hluk a neklid!)

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi jenom krátce připomenout, o co se v tomto sněmovním tisku jedná. Velká diskuse proběhla již při druhém čtení. Dnes máme třetí čtení, takže bych to nerada celé opakovala. Jenom zkráceně.

Jde o povinný způsob výplaty příspěvku na bydlení -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Omlouvám se, paní poslankyně. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím o klid, ať nás může paní navrhovatelka seznámit se svými argumenty. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Jde o povinný způsob výplaty příspěvku na živobytí u příjemců, kteří jej pobírají déle než šest měsíců v posledních dvanácti měsících prostřednictvím poukázek. Já bych chtěla jenom sdělit, že poukázky jako forma výplaty sociální dávky existovaly v zákoně o pomoci v hmotné nouzi vždycky. (Poslankyně se odmlčela kvůli hluku v sále.) Úřad ale musel ve správním řízení prokazovat, že klient neumí hospodařit s penězi nebo dávku zneužívá. Klient se mohl odvolat a rozhodnutí bylo často, upozorňuji velice často, z formálních důvodů zrušeno.

Já jsem v minulém volebním období po konzultacích s lidmi z úřadu práce a s dalšími odborníky navrhla, aby ten, kdo pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi déle než šest měsíců, dostával část výplaty v poukázkách ze zákona, tedy bez onoho správního řízení. Tento návrh byl přijat. Ráda bych znovu zdůraznila, že jde o část jedné dávky v rozmezí 35 až 60 % výše dávky, zbytek dávky, stejně jako všechny ostatní dávky, které klientovi a jeho rodině náleží, jsou vypláceny v penězích. V prosinci a lednu, kdy se výplata v poukázkách rozbíhala, měly úřady práce spoustu práce s administrací, vybavením pracovišť, trezory, vysvětlováním nové úpravy a také s rozšiřováním sítě prodejen, kde poukázky lze uplatnit. V dalších měsících si agenda sedla a nyní není předmětem stížností ani odvolacích řízení, jak nám bylo i včera doručeno od úřadu práce.

Můj předkládaný návrh reaguje na problémy, které v praxi přinesl povinný způsob výplaty příspěvku na živobytí u některých příjemců, a navrhuji, aby se tato úprava netýkala příjemců, kteří využívají zdravotnické nebo sociální služby, kdy mají problém uhradit stravu a základní potřebu v těchto zařízeních těmito poukázkami.

Dneska byl stažen sněmovní tisk 99 kolegy poslance Kaňkovského a ostatních, který byl vlastně totožný.

Myslím si, že se o tom už diskutovalo dlouho, a řekla jsem vám vlastně základní tezi svého návrhu. Prosím vás o jeho podporu. (Hluk v sále trvá!)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji zástupkyni navrhovatelů paní poslankyni Pastuchové. Ještě jednou prosím Poslaneckou sněmovnu o klid, ať se můžeme věnovat projednání tohoto návrhu zákona.

Přeje si vystoupit paní zpravodajka garančního výboru? Paní poslankyně, přejete si vystoupit? Ne. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy je přihlášena paní poslankyně Rutová, po ní vystoupí pan poslanec Sklenák. Paní poslankyně, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Rutová: Krásné poledne, kolegové a kolegyně, vážená vládo, pane předsedající. Můj příspěvek nebude příliš dlouhý. Já jsem ráda za to, co jsem tady slyšela z úst kolegyně Pastuchové, a plně se přikláním k jejímu názoru. Jsem z Plzeňského kraje a chtěla jsem tedy přesně vědět, jak to s poukázkami v hmotné nouzi chodí. Byla jsem na úřadu práce, zrovna tak jako moje kolegyně ze sociálního výboru ve svém kraji. Myslím si, že můžu říct, že se ve všech krajích shodujeme na jednom. Ze začátku tam opravdu nějaká administrativní zátěž úřadů práce byla, ale v současné době je to trošičku jinak. Opravdu si to sedlo a nejsou stížnosti na toto. Stížnosti jsou opravdu jenom od lidí, kteří tyto poukázky nevítají, protože jimi nemohou uhradit to, co by uhradit chtěli, to znamená alkohol nebo své hry v hernách nebo podobně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP