(12.10 hodin)
(pokračuje Rutová)

Protože tady také zaznělo při druhém čtení, že příjemci dávek si připadají jako občané druhé kategorie, já jsem tedy do jedné té rodiny, která je příjemcem těchto poukázek, zašla a koupila jsem si ty poukázky za 500 korun. Ty poukázky jsou v různé hodnotě. Já jsem si je vzala v padesátikorunových šecích nebo jako padesátikorunové poukázky a chodila jsem v Plzni po obchodech a chtěla jsem tedy vidět, jestli opravdu na mě budou koukat jako na občana druhé kategorie, ale ani v jednom případě se tak nestalo. Ty poukázky brali jak v lékárnách, tak je brali v Albertu. Takže tohle si myslím, že je bezpředmětné. (V sále je trvale rušno.)

Já tedy se plně přikláním k tomu, co tedy tady je nyní, že tedy úřad práce část poukázek dává jako poukázky a část v penězích, a je to úplně tedy na libovůli úřadu, protože oni své klienty znají nejlépe. A já bych vás všechny chtěla poprosit, abychom tedy zvedli ruku pro poslanecký návrh mé kolegyně Pastuchové. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, paní poslankyně. Dále v rozpravě vystoupí pan poslanec Sklenák, po něm paní poslankyně Richterová. Já vás, dámy a pánové, znovu prosím o to, abyste přestali diskutovat v jednacím sále. Dostáváme se do situace, že není rozumět tomu, co říká řečník. Prosím vás o trošku velkorysosti a v tomto případě i kázně. Děkuji vám.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Já bych si vás, vážené kolegyně a vážení kolegové, také velmi dovolil požádat o chvíli pozornosti. Víte, že já své projevy nemám dlouhé, ale chtěl bych se vás pokusit přesvědčit, abyste hlasovali za chvíli o pozměňovacím návrhu, který má smysl a který podporuji nejen já a který totožně podal kolega Kaňkovský, podporují Pirátská strana a další.

Já si vám dovolím říct svůj pohled na věc. Tady předřečnice i paní předkladatelka řekly, že si to sedlo. To jsou jejich slova. Ale asi cílem naší činnosti, cílem přijímání zákonů je něco jiného, než aby si pracovníci úřadů práce sedli, aby jejich činnost se přizpůsobila tomu, co my zde přijímáme. To je samozřejmé, ale jde o to, jestli výplata části příspěvku v hmotné nouzi v poukázkách má smysl. Do prosince loňského roku byla praxe taková, že bylo čistě na úvaze úřadu práce, jestli část toho příspěvku v poukázkách vyplatí. A ta praxe byla naprosto vyhovující a dostačující, protože to je právě ta situace, pakliže ti pracovníci vědí, že někde je problém a že někdo s těmi penězi skutečně hospodařit neumí nebo hospodaří divně, tak mohli sáhnout k této praxi. Od prosince loňského roku platí to, co přijala minulá Poslanecká sněmovna, totiž že kdo je dlouho chudý, tak musí dostávat část těch dávek v poukázkách. A to působí obrovské potíže. Proto také ostatně tady v tuto chvíli jsme a proto paní předkladatelka předložila novelu, protože se samozřejmě v tom prosinci začaly ukazovat případy, kdy to dostává lidi do složitých situací a nemá to vůbec smysl.

Takže my jsme dneska tady v situaci, kdy hledáme skupiny lidí, které vyjmeme z této povinnosti, místo abychom přiznali, že jsme se vydali na slepou cestu, a vrátili se k té praxi, tak jak to bylo, protože ta je, opakuji, naprosto dostačující. Mimochodem tento můj názor sdílí i Kancelář veřejného ochránce práv - možná jste získali jejich vyjádření, Národní rada osob se zdravotním postižením, která to podporuje, spousta organizací, která se zabývá touto problematikou.

Problém této Sněmovny je v tom, že jsme jaksi zatíženi na fenomén tzv. zneužívání. Tady vždycky někdo přijde a řekne, že se něco zneužívá a je potřeba přijmout zákon, který tomu zabrání. Takže tady prostě asi, zdá se, podle aspoň jednání na výboru, většina má pocit, že je potřeba zabránit zneužívání těch dávek. Já bych vám, kolegyně a kolegové, jenom řekl, ty osoby, ti příjemci dávek, o kterých se zde bavíme, to jsou ti nejchudší občané této země. To jsou lidé, kteří nevlastní žádný majetek, protože kdyby vlastnili nějaký majetek, nemohou dostávat tyto dávky. Oni napřed musí všechno prodat, a až nemají nic, tak jsou v hmotné nouzi a dostávají tento příspěvek.

Jestli tady paní kolegyně Rutová říká, že si to vyzkoušela a že si vzala padesátikorunovou stravenku a teď s ní chodila a zjišťovala, jaké to je, tak víte, paní kolegyně, abyste se dostala, prostřednictvím pana předsedajícího, do stejné situace jako ti lidé, tak byste musela v těch poukázkách mít třetinu svého platu - 30 tisíc v poukázkách! Já bych vás chtěl vidět, co byste s tím dělala, kdybyste je teď měla a já bych vám řekl: tamhle to bere Albert, tamhle to bere Kaufland, běžte to tam utrácet. A v této situaci ti lidé jsou. Oni musí, dámy a pánové, nakupovat to nejlevnější, co je. Oni vědí, kde se nakupují nejlevnější potraviny, kde se nakupuje nejlevnější oblečení a všechno, protože oni těch peněz mají skutečně velmi málo. A když jim řeknete, že někde jsou supermarkety, kde můžou uplatnit tu poukázku, tak pro ně je to tam prostě drahé. Už proto, že ti obchodníci musí vydavatelům stravenek část samozřejmě hradit. Tam je marže minimálně 10 %, nebo okolo 10 %, a samozřejmě obchodníci si to musí promítnout do cen svého zboží a musí počítat s tím, že o to mají potom nižší tržby.

Samozřejmě my tedy, říkám, přivedeme spoustu lidí do problémů. Zbytečně, protože oni musí kupovat předražené zboží, musí hledat obchody, kde poukázky utratí. A pokud tedy se podíváme na tu skupinu, kvůli které se to celé dělá, to jsou tedy ti alkoholici nebo gambleři, tak samozřejmě tím nic neřešíme, protože jestli někdo je takto závislý na alkoholu nebo na hraní a dostane tu poukázku, tak on nejde a nekoupí svým dětem jogurty nebo něco takového. On prostě jde tam a ví kam, protože trh na to zareagoval, a tu poukázku prostě smění za peníze. A ty potom hodí do toho automatu nebo ty potom propije, akorát že za tu stravenku od překupníka samozřejmě nedostane plnou její nominální hodnotu, ale podstatně méně.

Takže v podstatě se dostáváme do situace, kdy úřady práce mají více práce. To jsme ostatně slyšeli, nebo vyjádření generální ředitelky úřadu práce máme k dispozici. Ona nám jasně píše - cituji: "Z hlediska úřadů práce je nutné zmínit zejména vysokou administrativní náročnost spojenou mj. s finančním modulem. Projevila se zvýšená frekvence dotazů na konci roku 2017, v prvních měsících roku 2018, kdy plynuly dotazy zejména z obavy klientů z nového systému..." A tak dále. To znamená, píše paní generální ředitelka: "Zřejmý vliv plošného vyplácení poukázek na snížení počtu dávek pomoci v hmotné nouzi nelze shledat."

Jinými slovy, je s tím více, práce, efekt to žádný nemá, příjemci dávek mají složitější život a ti, kteří to tedy údajně zneužívají, tak bohužel to mohou tzv. zneužívat dále, akorát že - (Z pléna se ozývají výkřiky: Lékař! - Poslanci Karlu Schwarzenbergovi se udělalo nevolno a upadl, lékaři z řad poslanců mu poskytují první pomoc.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, prosím, zavolejte záchrannou službu. Přerušuji jednání Poslanecké sněmovny. (Po chvíli.) Upřesňuji vyhlášení přestávky. Vyhlašuji přestávku v délce 10 minut do 12.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 12.19 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP