(12.40 hodin)
(pokračuje Richterová)

Já tedy chci pouze znovu zdůraznit, že bylo-li řečeno, že právě sociální pracovníci své lidi znají nejlépe, dejme jim nástroje, aby tu svoji sociální práci, kterou vystudovali, často ji mnoho let vykonávají, aby ji právě mohli dělat tím individuálním způsobem. Aby měli šanci alespoň tím, aby prošel ve výboru doporučený návrh ponechat takzvané důvody hodné zvláštního zřetele. Aby tedy mohli zvážit důvody hodné zvláštního zřetele a neudělit tu výplatu v poukázkách.

A případně zvažte, byť to naše úřady práce zvládly, to, co jsme jim uložili jako politici, i jestli takovéto opatření, které znamená administrativní zátěž, generuje na sebe se nabalující šmelinu, těm poctivým chudým ztíží jejich situaci, těm nepoctivým stejně zásadním způsobem jejich životní strategii nenaruší, tak jestli v téhle situaci skutečně chceme takový systém dál živit. Mně to přijde zbytečné, ale to rozhodnutí je samozřejmě, vážené kolegyně, vážení kolegové, plně na vás.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktickými poznámkami budou reagovat paní poslankyně Pastuchová a paní poslankyně Hyťhová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Omlouvám se, ale musím reagovat na dvě vystoupení předřečníků ohledně zaslaného dopisu úřadu práce. Já ho mám také a zdůraznila jsem, že administrativní zátěž byla při zavedení této změny. Ale také nám tady úřad práce píše, že se nepotvrdil předpoklad o výrazném navýšení počtu stížností v souvislosti se změnou způsobu výplaty.

Kvalifikovaným odhadem bylo zjištěno, že za první pololetí roku 2018 bylo zhruba 3 % všech stížností na nepojistné sociální dávky v provazbě na změnu. A v posledním listě nám úřad práce také zaslal, že zvláštní zřetel, který tam já zavádím, je, že úřad práce to považuje za efektivní formu práce s klienty. Tato alternativa umožní Úřadu práce České republiky v rámci správního uvážení flexibilně posuzovat individuální sociální situaci žadatelů u osob společně posuzovaných.

Takže ono se to vlastně otočí. Dříve ty úřady práce musely zdůvodnit, proč nedávají peníze, ale dávají stravenky. Dneska budou muset zdůvodnit, proč nedávají stravenky, ale peníze. Takže já si myslím, že ty úřady práce si s tím - právě, že paní poslankyně Richterová říká, že ty své klienty znají nejlépe, takže tady to můžou uplatnit.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktická poznámka paní poslankyně Hyťhové, po ní s faktickou poznámkou paní poslankyně Richterová. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Já bych jenom v krátkosti prostřednictvím pana předsedajícího chtěla reagovat na poslance Sklenáka. Jelikož jsme spolu v sociálním výboru a on tam říkal, že z těch poukázek nelze platit kolejné pro vysokoškoláky, a tady vlastně na mikrofon tvrdil, že si z toho lidi kupují jenom to nejnutnější, jenom to nejlevnější a že musí šetřit, tak by mě zajímalo, proč na výboru říkal, že z toho nejde platit kolejné.

Přitom všichni víme, že lidé na hmotné nouzi si asi nemohou dovolit kolejné pro vysokoškoláky. A jenom jsem chtěla říct... (Hlas z pléna.) Ano, sociální stipendium. Přesně, jak tady paní kolegyně doplnila. A jenom bych chtěla říci, že jelikož ráno byl stažen bod 99, ke kterému jsme my jako SPD měli pozměňovací návrh, tak se rozhodneme u 89 podle toho, jak projdou jednotlivé pozměňovací návrhy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Richterová, připraví se s faktickou poznámkou pan poslanec Bláha. Já vás jenom mezitím seznámím s omluvami. Předseda vlády Andrej Babiš se omlouvá z dalšího jednání z pracovních důvodů, pan poslanec Jiří Běhounek od 12.45 do 15 hodin z pracovních důvodů.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Jenom aby nedošlo k mýlce. Ve faktické bych ráda skutečně upřesnila citací z toho stanoviska úřadu práce, že já jsem se vůbec nevyjadřovala ke stížnostem. Jenom jsem chtěla zdůraznit, že v tom vyjádření jako první bod zmínili vysokou administrativní náročnost spojenou mimo jiné s finančním modulem ekonomické činnosti. A cituji: Administrativní náročnost zasáhla i do činnosti správního řízení, kdy bylo nutné všechny dávky příspěvek na živobytí, jež byly nepřetržitě vypláceny, či další období přehodnotit. - Takže to je to, co bylo v minulosti. - A nyní zmiňují tu vysokou administrativní náročnost do budoucna spojenou s tím finančním modulem.

Jenom bych ráda takto fakticky upřesnila, že nic jiného netvrdím, než že jsme uložili další dlouhodobou zátěž úřadu práce.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Bláha a jeho faktická poznámka. Máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené dámy, vážení pánové, jsem hrozně rád, že můžeme diskutovat a že prostřednictvím různých připomínek se dozvíte, jak to opravdu ve finále funguje, protože v tom reálném životě to je přesně o tom, že ti, kteří to chtějí zneužít, to zneužijí vždycky. Takže my si přiděláváme jenom práci navíc.

Ale o co víc, tento fakt má jenom jednoho vítěze. A tím vítězem jsou ti, kteří tisknou ty poukázky. Jestli jste slyšeli částku 96 milionů a vezmete si z toho jenom 10 %, takže měsíčně 10 milionů jde někomu, kdo tiskne ty poukázky. Jedna stránka jsou peníze za vydání a druhá stránka peněz je za výběr. To znamená, že těm firmám, které přijímají ty poukázky, je většinou strháváno mezi 7 až 10 procenty. Takže ve finále to může být až 15 %, která získá ten dotyčný, kdo obchoduje s těmito poukázkami. Je to něco podobného jako u stravenek.

Takže myslete na to, protože opravdu my znepříjemňujeme život jenom těm poctivým, ale ti nepoctiví si poradí jednoduše. Jdou to prodat. A těch, kteří to vykupují, je hromada, protože je to jednoduchý zisk. Rozdíl je 20 %. Takže jdu to prodat, dostanu o 20 % méně a ten, kdo to od mě koupí, tak je vysmátý. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Následuje faktická poznámka pana poslance Sklenáka. Po něm s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura. Máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Chci jenom reagovat na dotaz nebo vystoupení paní poslankyně Hyťhové. Já jsem na sociálním výboru hovořil o tom, že samozřejmě dnes jsou celé rodiny v hmotné nouzi. To se posuzuje tak, že jako společně posuzované osoby jsou rodiny, kde jsou děti a ta rodina je v hmotné nouzi. A příspěvek na živobytí jako dávka v hmotné nouzi slouží k uspokojení základních životních potřeb. Já jsem poukazoval na to, že základní životní potřeby samozřejmě nejsou jenom potraviny. Člověku nestačí jenom jíst. On musí také nosit něco oblečené, musí cestovat a tak dále. Já jsem právě poukazoval, že třeba jsou rodiny, kde jsou studenti, kteří bydlí někde na internátě nebo na kolejích a tak dále. A samozřejmě máme další možnosti, jak ty rodiny získají finanční prostředky, různá sociální stipendia a tak dále. Ale samozřejmě ta má připomínka byla obecná, že to uspokojení základních životních potřeb je širší než jenom potraviny. Tak to jenom na vysvětlenou.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vážené kolegyně, vážení kolegové, je škoda, že ministři sem chodí jak do houslí. Protože povinností ministra je mimo jiné být účasten schůze Poslanecké sněmovny. A já bych se rád v této chvíli obrátil na ministryni financí. Ta tu není, tak se obrátím na pana vicepremiéra Brabce.

Jeden z důvodů, proč byl ten institut vůbec zaveden, bylo, že část těch peněz se ztrácelo v hernách, v gamblingu. My jsme přijali, řekl bych ve všeobecné shodě, novelu loterijního zákona, respektive nový loterijní zákon, kde měl být zaveden takzvaný registr hráčů. A já jsem už tehdy mluvil o tom, že ti, kteří dostávají pomoc v hmotné nouzi, mají být vyloučeni z možností tyto peníze házet do automatu. Myslím, že z tohoto důvodu jsme to do toho zákona prosadili. Nicméně utekly dva roky a registr není zřízen a Ministerstvo financí se neustále vymlouvá na něco, a nevím na co.***
Přihlásit/registrovat se do ISP