(16.50 hodin)
(pokračuje Kalousek)

To absolutně bez výjimek dobře víme, že v praxi je téměř neaplikovatelné. Zrušit je ta druhá možnost, ke které se hlásíme. Shodou okolností my jsme včera předložili do Poslanecké sněmovny návrh zákona, který tento projekt zcela ruší. Ruší ho proto - já to pravděpodobně budu muset opakovat, až budeme tento návrh hájit v Poslanecké sněmovně - ruší ho proto, že si troufám tvrdit, že nenarovnal podnikatelské prostředí, že ho naopak významným způsobem pokřivil. Že ho samozřejmě významným způsobem pokřivil nejenom různými podmínkami, ale tím, že tento nákladný represivní nástroj samozřejmě jinak snášejí ti velcí a jinak ti drobní živnostníci na venkově. V řadě případů byl poslední kapkou, proč ve všech krajích v naší zemi ti lidé, kteří se chtěli do poslední chvíle živit sami, si řekli, že tohle už nemají zapotřebí, a své provozovny zavřeli. Přišli jsme o velkou část podnikatelské aktivity na venkově a přišli jsme také o dostupnost některých služeb na venkově, protože ty provozovny díky elektronické evidenci tržeb prostě byly zavřeny.

Dál se otevřely nůžky mezi podmínkami, které snášejí ti velcí a které snášejí ti malí, A kvantifikace přínosů, kterými nás Ministerstvo financí krmí, kolik jsme díky elektronické evidenci tržeb vybrali DPH navíc - no prosím pěkně, kdo nevěří, ať tam běží. Ty peníze nemají mašličky a s tou přesností, s kterou nám to Ministerstvo financí propagandisticky předkládá, to prostě definovat nelze. Rozhodně ne v souhrnu všech dalších opatření, která se dělala pro lepší výběr DPH, která ještě dělaly vlády Petra Nečase. Protože ta první vlna opatření proti únikům DPH byla nastartována v roce 2014, zcela jistě nějaké přínosy přinesla, něco pravděpodobně přineslo i kontrolní hlášení. A co z toho přináší elektronická evidence tržeb, je seriózně nevyčíslitelné, jakkoli se mnou paní ministryně jistě nebude souhlasit a bude říkat úplně přesná čísla, kolik nám to přineslo. Nevěřím jim. Zatímco ty počty restaurací a obchůdků, které musely kvůli elektronické evidenci tržeb zavřít, tak ty doložitelné a věrohodné jsou. A to, co tohle opatření způsobí v drobných venkovských řemeslech, bude podle mého názoru ještě dramatičtější a škodlivější, než to způsobilo v hostincích a v obchodech.

Já se připojuji k návrhu pana poslance Ferjenčíka na zamítnutí, ne proto, že bych nechtěl diskutovat o tom, jak ulehčit těm, kteří to dnes musí provozovat, ale proto, že si nepřeji třetí a čtvrtou vlnu, a avizuji návrh, který jsme předložili včera do Poslanecké sněmovny, návrh na zrušení celého projektu elektronické evidence tržeb.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Nyní tady mám nějaké písemné přihlášky, takže prosím pana poslance Skopečka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Skopeček: Dobré odpoledne. My se také připojujeme k návrhu na zamítnutí tohoto zákona v prvním čtení. Já si myslím, že ten zákon je přesně ve stylu, nebo byl předložen, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Je to jenom snaha zareagovat na výtky Ústavního soudu, které zamezily náběh třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb, nicméně výhrady k tomuto systému samozřejmě zůstávají.

Já si také myslím, že EET jakkoli podnikatelské prostředí nenarovnává, ale křiví ho. Je potřeba si uvědomit, že pro malého podnikatele, pro malého živnostníka je pořídit si pokladničku daleko větší náklad než pro velkého podnikatele. Je to šmírování podnikatelů. Myslím si, že je to presumpce viny, kdy každý podnikatel musí dokazovat státu, že není zloděj. Z těchto a mnoha dalších důvodů se také připojujeme k tomu a navrhujeme zamítnout v prvním čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní poprosím paní poslankyni Kovářovou, připraví se pan místopředseda Okamura. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Dovolte, abych i já za klub Starostů a nezávislých sdělila pár poznatků k návrhu tohoto zákona.

Možná si vzpomínáte, že jsme předkládali poměrně jednoduchou novelu zákona o EET, která říkala, že do povinnosti mít EET by nespadali ti, kteří nejsou plátci DPH, to znamená s obratem větším než 1 mil. korun. Zdá se, že vláda uznala, že EET v podobě, v jaké ho představila na počátku, je přísná pro malé živnostníky, kteří často operují na hranici výdělečnosti. Jsou to lidé, kteří z dobrého komunitního úmyslu, nikoli vizí vysokého příjmu, pomáhají udržovat společenský život v malých obcích. Dalo by se říci, že pro ně tento zákon je jakýmsi výsměchem, který je nevyjímá z povinnosti EET, a dokonce jim ani neulehčuje jejich činnost. Je to zkrátka a dobře velká byrokratická zátěž, když si čteme o režimu off-line, jakým způsobem se budou vydávat papírové účtenky. A otázka zní: Nebude pro správce daně tento režim náročnější? Kolik bude stát tento režim off-line?

V důvodové zprávě jsme se také dočetli, že slevy na dani, které novela navrhuje, budou s dopadem na státní rozpočet ve výši 3,2 mld. korun. (Obrací se na paní ministryni.) Je to tak? Snížení daní. Ano. Odpovídám na dotaz paní ministryně, myslím tím na snížení DPH. Tak se tedy ptám - jestliže tento dopad bude 3,2 mld. korun, s jakým počítáte vlastně výnosem? Protože my jsme chtěli snížit DPH na jízdné, kde dopad byl 1 mld. korun, kdy ty peníze by zůstávaly obcím a krajům na zlepšení dopravní obslužnosti, a zdálo se vám to příliš. Takže jenom jestli je možné vyčíslit, jakým způsobem by ten výpadek byl kompenzován výběrem.

Zkrátka a dobře lze říci - celá tato novela, tak jak je pojímána, nebylo by bývalo jednodušší přijmout náš návrh novely zákona, která říká, že oni malí živnostníci jsou vyjmuti z povinnosti EET? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Prosím pana místopředsedu Okamuru s přednostním právem, připraví se pan poslanec Ferjenčík.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dovolte mi, abych sdělil stanovisko našeho hnutí SPD. Naše hnutí SPD nehlasovalo pro EET. My jsme pro podporu malých živnostníků a zároveň chceme, aby se daně platily, a od začátku navrhujeme německý model. To znamená, aby živnostníci měli paušální daň. Nemluvím o daňovém paušálu, říkám paušální daň, to je něco jiného. To znamená, obor od oboru mají stanovenou určitou daň a tu platí. Mluvil jsem o tom samozřejmě i s paní ministryní Schillerovou letos. Říkala ano, v Německu to takto je. Já to vím, že to takto je, mají to i občerstvení atd.

Krátce řečeno, co to znamená. Má to tři důležité efekty. Stát má svoje jisté, to znamená stát má jisté daně. Daně se platit musí, to my říkáme od začátku. Takže stát má své daně jisté. Efekt číslo dvě - nenarůstá počet úředníků a byrokracie a náklady na státní správu, protože pochopitelně není co kontrolovat, když to hodně zjednoduším, protože je tam paušální daň. To znamená, není potřeba zaměstnávat nadměrné množství úředníků. A efekt třetí je, že živnostník nemá byrokracii, má všechno jednodušší, protože platí paušální daň, a není tedy potřeba tolik byrokracie. Samozřejmě to přináší druhotný efekt, že jsou lidé motivováni se sebezaměstnávat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP