(17.00 hodin)
(pokračuje Okamura)

Dneska hnutí ANO, ČSSD, vláda, předtím to bylo s KDU-ČSL, dneska je to za podpory KSČM, naopak drtí živnostníky, naopak jim vůbec neusnadňují práci. A je to v přímém kontrastu s tím návrhem, o kterém už jsem tady včera hovořil, kdy tady paní ministryně Maláčová za ČSSD jménem Babišovy vlády naopak navrhuje zvýšení neadresných sociálních dávek. To znamená ten, kdo chce pracovat a platí daně a zaměstnává lidi, je trestán a stále více šikanován. A naopak ten, kdo je práceschopný a schválně nepracuje a řekl bych parazituje na sociálních dávkách a je takzvaný nepřizpůsobivý, tak mu ještě tato vláda přidává a ještě neadresné dávky navyšuje. Tak to je opravdu systém, který hnutí SPD absolutně odmítá.

Proto my také navrhujeme, my navrhujeme, aby byl tento návrh v prvním čtení zamítnut, a poslanci SPD budou hlasovat pro zamítnutí tohoto návrhu zákona. My naopak chceme, a máme to v politickém programu, když už tedy jsme získali 22 mandátů a nemáme sílu přehlasovat tento návrh hnutí ANO, možná ve spolupráci s jinými stranami se nám to povede, my chceme, aby živnostníci nebo podnikatelé do obratu jeden milion korun měli zrušeno EET. Tento návrh, jehož jsme byli spolupředkladateli, už tady byl, byl zamítnut, sice těsně, ale zamítnut byl. A my chceme se pokoušet znova prosadit to, aby bylo EET zrušeno, ale navíc ještě na rozdíl od návrhů některých jiných stran, které také nesouhlasí s EET, chceme, aby byla zavedena ta paušální daň, protože trváme na tom, že daně se platit musí. Je potřeba ošetřit to, aby se daně platily, ovšem jinak, jednodušším způsobem a způsobem výhodným pro všechny strany.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. A teď s faktickou poznámkou poslanec Kalousek. Předtím přečtu ještě nějaké omluvy. Omlouvá se nám pan poslanec Pavel Staněk z důvodu zahraniční cesty mezi 17. a 19. hodinou a omlouvá se nám pan poslanec Ondřej Benešík od 17.20 do osmi hodin z pracovních důvodů.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Jenom stručnou poznámku k tomu, co řekl pan poslanec Okamura o paušální dani. Ono je to pravděpodobně na jinou diskusi a já ji velmi rád podstoupím, ale naše daňová legislativa možnost paušální daně zná a je možné k ní na bázi dobrovolnosti přistoupit. Ale je to na bázi dobrovolnosti a není o ni příliš velký zájem z řady důvodů, které bychom asi rozváděli déle, než je můj limit na faktickou poznámku. Nicméně chci upozornit na to, že kdybychom šli na ideu paušální daně pro všechny, což samozřejmě je možné, tak to současně znamená, že říkáme, že tady bude nějaká povinná minimální daň. Pak prostě určitá část lidí bude platit daň z příjmů, i když žádné příjmy mít nebude. To je odvrácená strana té mince. A připomínám, že povinnou minimální daň už jsme tady měli za pana premiéra Špidly. Nebyla příliš laskavě přijímána veřejností (s úsměvem). Dokonce ani ne správcem daně. A byla zase zrušena.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času a pozvu do obecné rozpravy pana poslance Ferjenčíka.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Už jsem zmínil, že my nesouhlasíme s tou třetí a čtvrtou vlnou, a proto navrhujeme ten zákon zamítnout. Nicméně souhlasíme s tím záměrem ulevit alespoň těm nejmenším, a proto jsme předložili pozitivní alternativu k tomu vládnímu návrhu. Je to sněmovní tisk 222, který je zařazen na této schůzi, který můžeme projednávat namísto této vládní předlohy, a obsahuje to samé, co chtělo těch šest poslaneckých klubů věcně, které chtěly revidovat EET už před prázdninami, a to zrušení EET pro neplátce DPH si myslíme, že je lepší cesta. Myslíme si, že je to lepší cesta než třeba papírová evidence, protože papírová evidence je byrokraticky nesmírně složitá a současně extrémně obtížně kontrolovatelná. Takže buď to bude znamenat zástupy úředníků, kteří se budou probírat těmi papírovými doklady, anebo to nebude vlastně dělat nikdo a bude to zbytečná práce, která bude jenom zatěžovat ty podnikatele.

Takže my jako pozitivní alternativu k tomu jsme opravili ten návrh šesti poslaneckých klubů tak, aby s ním byla vláda legislativně technicky spokojena. Předložili jsme ho jako sněmovní tisk 222, který je zařazen na této schůzi, takže můžeme projednávat tuto předlohu. A pokud cílem je, tedy jak říkal pan Juříček, i hledat ta lepší řešení pro ty menší podnikatele... Ale pokud budeme projednávat ten náš návrh, tedy tisk 222, tak se vyhneme tomu, abychom zaváděli tu třetí a čtvrtou vlnu, kterou podstatná část Poslanecké sněmovny jednoduše nechce.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím s faktickou poznámkou pana poslance Skopečka. Dvě minuty, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Skopeček: Musím reagovat na svého předřečníka. Ono v tomto zákoně o žádné ulehčení podnikatelům samozřejmě nejde. Nejenom že ta papírová forma je samozřejmě v dnešní době zbytečná, drahá a těm živnostníkům to příliš nepomůže, ale především ta hranice pro živnostníky, kdy tuto formu mohou využívat, to znamená 200 000 příjmy ročně, to je přece tak žalostně malá částka, že nikdo nemůže myslet vážně, že je tady nějaká velká skupina podnikatelů, kteří dokážou podnikat, mít takto nízké příjmy, platit z toho náklady a realizovat takto své podnikání. To je přece jenom snaha se vyhnout tomu usnesení Ústavního soudu, vyhovět formálně těm připomínkám tak, aby mohla být spuštěna třetí a čtvrtá fáze, kterou od začátku hnutí ANO chtělo plošně, centralisticky na všechny, bez ohledu na to, jestli to má pro velké nebo pro malé, jestli to má smysl, jestli je skutečně potenciál u těch malých podnikatelů vybrat více daní. Já si myslím, že ten potenciál není.

V tom zákoně ale nejde v žádném případě o ulehčení podnikatelům. Ta hranice 200 000 ročně přece jasně ukazuje, že se pouze vláda chtěla v uvozovkách vyhnout tomu usnesení Ústavního soudu, nebo ne vyhnout, abych byl přesný, ale vyhovět těm připomínkám. Ale na tom systému, na té myšlence, na té filozofii prostě šmírovat i ty nejmenší, na tom se nemění nic, protože 200 000 ročně, to přece žádný podnikatel nemůže to podnikání unést, uživit se. To je úplně nesmyslné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Mám tady tři faktické poznámky. Jako první je pan poslanec Ferjenčík. Připraví se pan poslanec Onderka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Naprosto souhlasím. Hranice 200 000 hotovostních plateb je naprosto nepřiměřeně nízká. Tam když člověk bude mít normální marži třeba 30 %, tak to dělá nějakých 6 000 měsíčně, nebo částky v tomto řádu zisku. Takže to je prostě tak směšná částka, že je vlastně nepochopitelné, proč vůbec stát pro tyto podnikatele to EET řeší. Nicméně my jsme ten návrh na zrušení EET pro neplátce DPH předložili, aby se vláda nevymlouvala, že přece chce těm nejmenším ulevit. Samozřejmě víme, že ta faktická úleva to není.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana poslance Onderku. Připraví se pan poslanec Koten. Dvě minuty, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Onderka: Pane předsedající, kolegyně, kolegové, členové vlády, rozumím tomu, že EET, tak jak je bohužel nastaveno, myslím teď časově, se stane součástí nějaké předvolební argumentace, která bude užita ať od odpůrců, tak následně od příznivců.

Za sociální demokracii chci říct jediné. My budeme hlasovat pro propuštění tohoto zákona tak, aby se mohl projednávat v rozpočtovém výboru následně ve druhém čtení. Ale už dopředu říkám, a tady se s některými kolegy odpůrci tohoto zákona ztotožňuji, že dvousettisícová hranice je opravdu velice malá. A já nevěřím tomu, že by ministerstvo chtělo jen rádoby vyhovět Ústavnímu soudu. Vím, že paní ministryně je velice chytrá dáma a že si nechala určitě nějaký prostor. A zde avizuji, že sociální demokracie určitě bude formou pozměňovacího návrhu řešit právě tuto hranici tak, aby to bylo opravdu účelné snížení zátěže pro ty nejmenší živnostníky, pro ty nejmenší podnikatele v České republice. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP