(17.20 hodin)
(pokračuje Munzar)

Samozřejmě že zavedení EET se líbí třeba těm velkým supermarketům. A že pro to horují. A že tvrdí, že je to narovnání podnikatelského prostředí. A já souhlasím se svými předřečníky, že naopak to je nenarovnání, rozdělení konkurenčního prostředí. Protože těm velkým supermarketům díky EET končí konkurence právě v těch malých živnostnících. Ale pravá hodnota takového drobného živnostníka je právě v tom, že se dokáže sám o sebe postarat. Nic nechce po státu, nabízí své služby, nezatěžuje náš sociální systém, poskytuje nezbytnou službu svému okolí. Takových lidí by si stát v čele s vládou měl vážit. Já jsem to tady říkal dopoledne. Protože dneska se nám zdá, že je všechno v pořádku: je ekonomický růst, je nízká nezaměstnanost. Ale jednou ten ekonomický růst skončí. Až začne stagnace, nedej bože ekonomická recese, tak budeme rádi za každého drobného živnostníka, který se dokáže sám o sebe postarat. Místo toho ho zatěžujeme dalšími administrativními povinnostmi. Místo toho se pokračuje cestou permanentní nedůvěry a kontroly podnikatelů. Posedlost Ministerstva financí dusit drobné podnikatele dalšími a dalšími povinnostmi je nekonečná. Přitom výsledek je diskutabilní. Kde jsou ty desítky miliard korun, které měly tyto povinnosti přinést?

Dovolím si ocitovat zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu ke státnímu závěrečnému účtu 2017, který se týká kontrolního hlášení a EET. A doufám, že mě paní ministryně bude poslouchat. Děkuji.

Podle Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství - to je ta citace - bylo inkaso DPH také ovlivněno zavedením kontrolního hlášení a postupným zaváděním elektronické evidence tržeb. V návrhu státního závěrečného účtu je uvedeno, že kontrolní hlášení v roce 2017 způsobilo nárůst výběru DPH ve výši 4,2 mld. korun, ačkoliv podle státního rozpočtu 2017 v kostce byl předpokládán výběr vyšší o 8,2 mld. Naopak konvergenční program České republiky 2017 uvádí přínos kontrolního hlášení v roce 2017 pouhé 2 mld. korun. Podobné odlišnosti ve výši nárůstu výběru se vyskytují také u elektronické evidence tržeb. Odhadované dopady zaváděných opatření se v jednotlivých dokumentech Ministerstva financí významně lišily. Věrohodnost těchto údajů je diskutabilní, protože v materiálech jsou zveřejňovány rozdílné hodnoty, u nichž není vysvětlena metoda jejich výpočtu a nejsou podloženy ani analýzou konkrétních dat.

To neříkám já jako opoziční poslanec, to je stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu k hospodaření našeho státu. Takže takhle se tady rozhoduje o závažných povinnostech na základě diskutabilních - a to je podle mého názoru velice diplomatické a mírné slovo - diskutabilních argumentů a diskutabilních čísel.

Radost drobných živnostníků z odložení třetí a čtvrté vlny po usnesení Ústavního soudu netrvala skutečně dlouho. Výsledkem je, že tímto návrhem se vlastně nic nemění, nikdo se skoro nevyjímá, jen se to o pár měsíců odložilo. Přínos, jak jsem tady řekl, je diskutabilní. A aby to tak nebolelo, tak se stejným zákonem snižuje DPH u některých služeb. Právě těch, které jsou dotčeny rozšiřováním EET. Já to vnímám spíš jako marketingový tah vymyšlený někde v nějaké PR centrále než systémové řešení. To systémové řešení a ta stabilita, po kterém tak volala paní ministryně financí dnes dopoledne. Já rozhodně jsem zastáncem nízkých daní, ale nelíbí se mi tento přístup.

Také se vyjádřím k tomu údajnému snížení byrokracie, aby ti nejmenší to údajně měli co nejjednodušší. Možná tady ve druhém čtení dojde k předhánění toho, kdo za strany vládní koalice dal vyšší limit. Dneska ten limit je 200 tis. korun, což vychází na nějakých 16 600 a nějaké drobné na měsíc. Podnikatelské svazy žádaly o zvýšení této hranice zatím neúspěšně, ale ve finále to přece není snížení byrokracie. To není zjednodušení života těch nejmenších. Jednu byrokracii, tu elektronickou, nahrazujete jinou byrokracií, tou papírovou. Místo EET budou drobní živnostníci nuceni vyzvedávat jednotné formuláře účtenek na finančních úřadech, jednou za čtvrt roku odvezou krabice s těmito účtenkami zpět na finanční úřad, takže je to další šikanózní opatření pro naše podnikatele. A jaký bude výnos z takového opatření? A kolik nás to bude stát? Kolik to bude stát daňové poplatníky, když ti noví úředníci, kteří toto vše budou kontrolovat, budou evidovat apod.?

Znamená to tedy, že ti drobní živnostníci ze třetí a čtvrté vlny budou ti nejmenší s těmi hotovostními tržbami do 200 tis. nebo do jiného limitu, zproštění elektronického úřadování, ale pouze výměnou za úřadování papírové. Ukazuje se, že si podnikatelů skutečně nevážíte a vymyslíte cokoliv, jak jim zkomplikovat život.

zazněl návrh na zamítnutí. Pokud by ten návrh neprošel, tak dávám návrh na vrácení tohoto návrhu zákona k přepracování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dovolím si poznámku, že se nejdřív hlasuje o vrácení k přepracování, až potom o zamítnutí.

A než pozvu dalšího řečníka, mám tady omluvenky. Omlouvá se nám pan poslanec Mikuláš Peksa z pracovních důvodů do konce jednacího dne. Omlouvá se nám pan poslanec Marek Výborný z důvodů pracovních povinností v regionu od 17.30 do konce jednacího dne. Omlouvá se nám pan poslanec Jan Bartošek z pracovních důvodů od 17.30 do konce jednacího dne.

Nyní jsou zde dvě faktické poznámky. Prosím pana poslance Jiřího Bláhu.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, kolegové, já to trošku odlehčím. Chtěl bych, abyste viděli ten paradox. Před chvíli tady byl člověk, který je proti EET, a přitom je celý život státním úředníkem. A já jsem celý svůj, větší část života jsem podnikatelem, a přesto EET obhajuji. Protože narovnává podnikatelské prostředí. To je ten paradox. Podívejte se, úředník, nebo státní zaměstnanec, abych se kolegy nedotknul, je proti EET. A podnikatel je pro EET. Trošku divné, ale hnedka vysvětlím.

Vyšly statistické výsledky loňského roku v platech kuchařů. Všichni víme, že kuchaři nejdou pod 20 tis. čistého, což představuje nějakých 30 tis. hrubého. Ale běžná taxa pro kuchaře je 25 tis. čistého a více, což je kolem 40 tis. hrubého. Tak jenom abyste věděli. Statistický úřad má evidováno 15 tis. hrubého. To mluví za vše. A není pravda, že podnikatelé nic nepožadují. Oni nesdílejí s námi zdravotnictví a dopravu? Oni s námi nesdílejí školství a jiné vymoženosti, které každý využívá? A tak je potřeba do toho daňového systému ty penízky dodávat. V okamžiku, kdy máme kolem sebe hromadu nepoctivých, a stále se to zvyšuje díky insolvencím, exekucím, protože je požadavek lidí na práci načerno, tak není jiného vyhnutí, jak jít touto cestou. Samozřejmě můžeme jít systémem paušálů, ale je potřeba systémově to celé změnit. Systémově si pojďme sednout, pojďme si to nahovořit a pojďme to změnit. (Upozornění na čas.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Poprosím s faktickou poznámkou pana poslance Volného.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající, já budu velice krátký. Když jsme projednávali minulé body, tak jsem si nemyslel, že populismus a dogmatismus pana kolegy Munzara vaším prostřednictvím může být ještě většího kalibru. Ale předvedl, že skutečně může. Je to přece holý nesmysl. EET není o tom, že bychom někomu chtěli vnucovat, že je nepoctivý a že dělá něco špatně. Ale já si přece dávám své peníze, tak za to chci doklad, který dokládá, že jsem ty své peníze, dost draze vydělané, teď mi ještě seberou poslanecký plat, přece za to chci něco mít v ruce.

Nedovedu si představit, že byste přišel na obecní úřad zaplatit popelnice, takhle tam položil 3 000, a ten papír si schovejte do šuplíku. Vždyť to přece takhle nejde! ***
Přihlásit/registrovat se do ISP