(17.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji za dodržení času. Prosím pana poslance Kotena s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Skopeček.

 

Poslanec Radek Koten: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, co se týká EET, diskuse se tady vedla už i v minulém volebním období, zda zavádět, či nezavádět. Myslím si, že na tomto plénu by mělo možná i zaznít, kolik nových úředníků se muselo k tomuto systému přijmout. Pokud jsem zachytil v médiích, jako je například Seznam nebo iDNES, tak se spekulovalo o tom, že v souvislosti s EET bude třeba přijmout okolo 6 500 nových úředníků. Nikdo tady neřekl, jaké jsou náklady na EET.

Všichni, co tady jsme, deklarujeme před volbami, že je potřeba podpořit malé podnikatele, aby se nezavíraly provozovny. Mně tady z toho trošičku plyne takové pokrytectví, protože na jedné straně můžeme vyhodit třeba pět sedm miliard za provoz EET a na druhé straně peníze bereme vlastně těm, kteří je vydělávají velmi těžce. Jedná se o živnostníky, třeba holiče, kteří mohou mít pronajat jeden, dva nebo tři prostory, mezi kterými pendlují. Nedokážu si dost dobře představit, jak to těmto lidem, kteří si v podstatě nejsou schopni koupit ani nové auto, prodražuje jejich podnikání.

To je taková vsuvka, abychom si uvědomili, jakým způsobem zatěžujeme malé a střední podnikatele. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji za dodržení času. Prosím pana poslance Skopečka s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji. Chtěl bych zareagovat prostřednictvím vás, pane předsedající, na pana poslance Onderku. Já myslím, že volby máme každý rok. Je to nešvar českého politického systému, že volíme každý rok do nejrůznějších orgánů. Dramaticky to podle mého názoru destruuje práci Sněmovny. Kdybychom tento argument používali, nemůžeme projednávat celý rok nic, protože nás čekají volby stále. To je první poznámka.

Druhá poznámka. To není naše ambice projednávat tento zákon. My bychom byli raději, kdyby třetí a čtvrtá vlna vůbec nenastartovala, kdyby živnostníci takovouto nesmyslnou povinnost neměli. To, že s tím přichází vláda v tuto chvíli před komunálními volbami, je vaše volba, ale my bychom bezesporu proti této regulaci, jak jsme to dělali v předchozím volebním období při jakékoliv příležitosti, když se tento návrh projednával, vystupovali, protože jsme chtěli chránit zejména malé a střední podnikatele.

A další věc, která mě zaujala na vašem vystoupení. Já velmi oceňuji, a teď to opravdu myslím upřímně, že sám zmiňujete, uvádíte fakt, že dvěstětisícová hranice je opravdu velmi nízká, že je zřejmé, že to nezasáhne velký počet podnikatelů. Ale říkáte to jako vládní poslanec. A já mám pocit, že je něco špatného, když sem přichází zákon, který už při prvním čtení zpochybňuje vládní poslanec, že tam je něco špatně napsaného a že se to možná během druhého a třetího čtení nějakým kompromisem dojedná. Znáte to dobře, někdo nedoběhne na rozpočtový výbor, někdo nedoběhne na hlasování Sněmovny a ten zákon může být přijat i v této velmi špatné formě. Myslím si, že vláda by měla předkládat zákony, o kterých je přesvědčena, u kterých si je jista, že jsou pro Českou republiku dobré, nikoliv zákony, které někdy ve druhém až třetím čtení teprve doupraví tak, aby měly vůbec smysl.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času. Prosím pana poslance Hrnčíře. Připraví se znovu pan poslanec Onderka. Dvě minuty, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, zavedení třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb do státního rozpočtu nepřinese prakticky nic. Zvýší to akorát buzeraci řemeslníků, živnostníků. A dopadne to podobně, a zkušenosti tady už máme, jako se na venkově zavírají provozovny. Dneska to zástupci vládního hnutí ANO v krajích řeší tak, že dávají dotace mobilním pojízdným prodejnám, aby někam prostě zajely, do malých obcí, aby si tam vůbec ty babičky nebo senioři mohli něco nakoupit. Podobně to může dopadnout i s řemeslníky. Za chvíli budeme dotovat řemeslníky, aby třeba přes půl republiky přijeli někomu opravit kapající kohoutek.

Naše hnutí SPD rozhodně podpoří zamítnutí tohoto zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Prosím pana poslance Onderku.

 

Poslanec Roman Onderka: Vážené kolegyně, kolegové, jenom krátká reakce prostřednictvím pana předsedajícího na kolegu Skopečka. Já si myslím, že se dokážeme i shodnout na tom, co jste říkal, a to hlavně v tom, že vládní návrhy, které budou předkládány v rámci této koalice, by měly mít minimálně shodu koaličních poslanců a jejich představitelů. Ale tento návrh, o kterém se bavíme, byl připravován ještě před koalicí. Proto dochází k takovéto věci, kdy se ještě nějakým způsobem doladí určité momenty, určité věci, které v tomto zákonu jsou. Samozřejmě můžete být ubezpečen o tom, že pokud tímto způsobem vystupuji, tak to není proto, že bych nejednal s paní ministryní či s představiteli hnutí ANO jako sociální demokrat a že bychom to tady řešili přes mikrofon nebo následně v rozpočtovém výboru. Jednání jsou samozřejmě v průběhu a řekl bych, že se dneska blížíme z 99 % ke shodě, kterou následně budeme prosazovat, obě dvě strany, nebo chcete-li, strana a hnutí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A tím jsme vyčerpali faktické poznámky, takže se vrátíme k přihláškám do rozpravy. Jako první je přihlášen pan poslanec Munzar. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, vážená vládo, dnešní den by se dal skutečně nazvat černým dnem pro české podnikatelské prostředí. (Veselost v řadách poslanců ANO. Předsedající prosí o klid.) Můžete za to vy, kteří se smějete, prostřednictvím pana předsedajícího, nebo chcete-li, můžeme to nazvat dnem házení klacků pod nohy živnostníkům.

Zavedení inkviziční praktiky pod jménem EET je symbolem nedůvěry státu k živnostníkům. EET je symbol on-line sledování podnikatele, jeho dodavatelsko-odběratelských vztahů. Jak řekl pan kolega Skopeček, je to šmírování. Aby se EET zavedlo, tak se nejdříve živnostníkům a podnikatelům nasadila psí hlava třídního nepřítele. Došlo k umělému rozdělení veřejnosti na zaměstnance a podnikatele. Ukázalo se, že se dá společnost rozdělit lehce, ale těžko se spojuje. A to je ta největší jizva na tváři společnosti, kterou vám vyčítám.

Každá činnost má své výhody i nevýhody. Já jsem tady dopoledne říkal, že hodnota živnostníka je v tom, že si například musí hledat sám práci a nikdo mu čas strávený hledáním této práce nezaplatí, neuhradí. A dnes jste, strany vládní koalice, dopoledne ukázaly, že si nevážíte ani tohoto času těchto podnikatelů. Ale funkční stát, ve kterém se lidé mají cítit dobře, nemá preventivně přistupovat k lidem, že jsou lumpové. A co to je vlastně EET? Je to kontrola, kterou si musí zajistit živnostník a podnikatel pro stát a kterou si má ještě pro stát zaplatit. To je to, co vám celou dobu vyčítáme. Je rozdíl mezi velikou firmou generující zisky a malým živnostníkem, který se jen snaží vydělat na prosté živobytí, aby nemusel být právě závislý na státu, na našem sociálním systému, na pracovním úřadu.

Snad si všichni umíme spočítat, kolik si musí takový malý živnostník vydělat, aby pokryl náklady se zavedením EET. Já jsem tady už říkal, když se projednávaly předchozí návrhy na zrušení nebo omezení EET, že znám několik obcí, jednu u nás na Kladensku, Knovíz, kde zavedení EET vedlo k uzavření obchodu, a tak se snížily služby pro místní obyvatele. Teď se bohužel vymýšlí, nikoliv v tomto zákoně, ale vymýšlí se, jak podpořit rozvoj podnikání na venkově různými dotacemi, subvencemi a podobně. Přitom by stačilo nechat podnikatele v klidu pracovat.***
Přihlásit/registrovat se do ISP