(17.40 hodin)
(pokračuje Adamec)

Jinak mimochodem, jestli si myslíte, že nezmizeli ti hospodští a krámští z vesnic, a ona to je souhra více faktorů, nesvádějme to jenom na tento zákon, to prostě ještě bylo kouření a další věci, takže vám můžu říct z vlastní zkušenosti, že vesnice kolem našeho města mají velký problém, aby tam měly třeba krám, aby tam měly restaurace. A víte, kdo je provozuje dneska? Nejsou to naši živnostníci. Nejsou. Oni jsou to Češi už dneska, protože mají české občanství, ale jsou to Češi vietnamské národnosti.

Znovu opakuji, my toto nikdy nepodpoříme, budeme bojovat za to, aby to bylo zrušeno, je to téma i do dalších voleb. A neberte to od nás jako populismus. My jsme to takhle říkali od začátku a budeme na tom trvat až do konce. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám za vaše vystoupení. S faktickou poznámkou pan poslanec Bláha. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážení kolegové, vážené kolegyně, děkuji za nahrávku na smeč, kterou mi předřečník tady poskytl. Kdo umožnil přechod do šedé zóny? Kdo zdanil 21 procenty právě ten obor, který je nejsložitější - pohostinství a služby? Ve firmě jsme museli jenom proto, že jsme dali zákusek na talíř, účtovat 21 % DPH. Tak kdo tomu napomohl, šedé ekonomice, a kdo vytvářel ty podmínky pro nás pro podnikatele, když bylo 21 % na hospodské služby, na ubytování, na všechno? V Německu je sedm! Když se tedy oháníme Německem, tak v Německu je 7 % na pohostinství. Tak se poučme a podle toho se chovejme a nebudeme muset třeba zavádět EET, i když si myslím, že to je moderní nástroj, který nám do budoucna pomůže k tomu, abychom vůbec ani nemuseli vyplňovat daňový formulář, protože na základě evidence ty daně za nás udělá stát. A k tomu spějeme, to pojďme udělat, abychom nemuseli dělat vůbec daňové přiznání. Pojďme si systémově sednout, celé to zhodnotit, celé to předělat a využít toho, že budeme všichni propojení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času a s faktickou pan Adamec. Pan poslanec Adamec.

 

Poslanec Ivan Adamec: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já za to také děkuji. Samozřejmě, můžeme si tady říkat, že mohlo být jiné DPH na tyto činnosti, já s tím souhlasím, na druhou stranu neodbíhejme od faktů. Já jsem tedy mluvil o šedé ekonomice, která je skoro stejná jako ve Spolkové republice Německo. (Nesouhlasné poznámky.) Je podle těch statistik! Načtěte si to! A musím říct, že to nesouvisí s DPH a vůbec to nesouvisí s těmi pokladnami, protože řada států EU na tom je daleko hůř, které pokladny dávno zavedeny měly a používají je, takže ty pokladny nejsou únikem z šedé zóny.

A jen tak mimochodem, víte, ono posuzovat dobu minulou v jiné ekonomické době, zda byl boom, nebo zda byla recese, je také velmi komplikované. Já bych také s řadou věcí nemusel souhlasit z té doby, která se tady udála, ale prostě bohužel to tak je, ta kontinuita stran tady je a dělaly to vždycky v dobré víře, že to českému státu pomůže.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S další faktickou pan poslanec Munzar a připraví se pan poslanec Plzák.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Já kupodivu budu teď s jednou věcí s panem kolegou Bláhou prostřednictvím pana předsedajícího souhlasit. Bylo by strašně fajn, kdyby daňové přiznání zajišťoval stát a nedělali si ho podnikatelé sami. To by byla skutečná pomoc. Ale jsme svědky úplně něčeho jiného. Jsme svědky toho, že se od toho vzdalujeme. Naopak přidáváme tady podnikatelům větší a větší povinnosti a ty staré se neruší. Co bylo zrušeno se zavedením kontrolního hlášení? Jaká povinnost? Co bylo zrušeno se zavedením EET? Jaká povinnost? Zatím zatěžujeme podnikatele další a další administrativou. A dneska jsme měli možnost zjednodušit dopoledne život podnikatelům, aby nemuseli vést daňovou evidenci a mohli uplatňovat výdajové paušály, a tato slovutná Sněmovna to bohužel odmítla. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Plzák a jeho faktické dvě minuty. Prosím.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající. Já zareaguji drobně na tu diskuzi. Chápu, že každá strana nebo hnutí má nějakou svoji vlajkovou loď a má ji samozřejmě i Občanská demokratická strana. A ta vlajková loď, to je boj za zrušení EET a v tomto svatém boji se ohánějí zájmy hlavně těch drobných podnikatelů a živnostníků. Ale jste si opravdu jisti, že o to všichni ti podnikatelé a živnostníci opravdu stojí? Já totiž znám takové, a jsou to dokonce členové ODS, kteří to schvalují. Takže možná byste si měli udělat vnitrostranickou diskuzi, jestli opravdu o to všichni stojí, a možná budete překvapeni. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Tak my na rozdíl od vás, pane poslanče prostřednictvím pana místopředsedy, víme, co je vnitrostranická diskuze. U vás si tím úplně jistý nejsem. Ale my nejsme tak pyšní jako vy, abychom řekli, že všichni jsou proti a všichni s námi souhlasí. Máte bezesporu pravdu, že to neplatí pro všechny a ne všichni s námi souhlasí, ale jsme si jistí, že jich je většina. Mluvím o těch malých. Nemluvím o těch velkých, kteří měli tržby, jak jsme se před chvílí bavili tady s panem kolegou, s panem zpravodajem, kteří mají tržby 400 nebo 600 milionů.

Víte, co mi vadí na EET? Jediná věc. Ať si ji každý zavede. Mně vadí to spojení na stát. Ustřihněme to on-line. Jestli podnikatel chce, aby kontroloval svoje zaměstnance, ať ten systém má. Ano, je to moderní. To já nevím, kdo to tady říkal. Moderní to je, ale šmírovací. I šmírovat se dá moderně. Dříve byste tam měl provokatéry a udavače a teď máte on-line spojení. Každou vteřinu se musí vyviňovat. Zeptejme se paní ministryně, kolik kontrol provedli na EET, s jakým výsledkem, kolik to stálo lidské síly, ty kontroly. Je to asi baví, ty kontrolní nákupy za desetikoruny, padesátikoruny a dávat pokuty. Jaký to má efekt?

Až budu řádně přihlášen, já jsem si vzal takovou příručku, kterou bývalý ministr financí nám všem rozdával, Mýty a skutečnost o EET. A jsme dva roky poté a můžeme se společně zasmát tomu, co tvrdil, a porovnat to s realitou! Těším se na to.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou pan poslanec Bláha.

 

Poslanec Jiří Bláha: Takže šmírování. Vážení kolegové a kolegyně, šmírování tady zavedly velké obchodní řetězce neboli obchodní domy, které už 15 let chtějí po podnikatelích, kteří jsou u nich v pronájmech, přesnou evidenci tržeb. Patnáct let musejí odevzdávat podnikatelé obchodním domům... (Námitky.) Není to dobrovolně! Pokud nepřistoupíte na podmínky, nejste v tom obchodním domě. To samé je s prací v sobotu a v neděli, s prací ve svátek, to samé je s dodávkami rohlíků za podnákladové ceny. Nepřistoupíte na smlouvu, nedodáváte, nejste v tom domě, máte smůlu. Nemůžete si říct svoje podmínky, protože tak to je! A už 15 let nás obchodní domy šmírují. Že jste se nepostavili za ty podnikatele těch 15 let! A když bylo DPH 21 % v pohostinských službách a 5 % na dodávky masa, jak myslíte, že to dopadalo v rámci DPH? Co bylo výhodné pro podnikatele? Zřizovali si v rámci hotelů fiktivní masny, aby měli kde odbýt fiktivní maso. Takže takhle to funguje opravdu tam, kde šedá ekonomika je v plném rozkvětu. Děkuji. ***

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším přihlášeným do faktických poznámek je pan předseda Stanjura a připraví se pan poslanec Válek. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP