(18.10 hodin)
(pokračuje Benda)

Společnost, v níž naprostá většina občanů je se svou obživou závislá na jednom či několika málo zaměstnavatelích, není svobodnou společností. Proto je právo podnikat jedním ze základních práv vytvářejících podmínky pro společnost svobodných občanů. Respekt ke svobodě jakéhokoliv typu, nejen podnikání, musí být vždy na prvním místě. Proklamovaný cíl EET však tomuto respektu neodpovídá.

Prvotním smyslem práce a podnikání je totiž vytváření materiálních hodnot a poskytování služeb ostatním členům společnosti. Skutečnost... (U stolku zpravodajů probíhá diskuze premiéra s několika poslanci.)

Mě tady trošičku ruší...

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já bych vás chtěl poprosit, jestli byste mohli...

 

Poslanec Marek Benda: Já vím, že je to předseda mého klubu, není to výtka vůči nikomu z vládní koalice, ale špatně se mi hovoří.

Skutečnost, že práci a podnikání lze zdanit, má pro úspěšné fungování společnosti druhotný význam. Zatímco si lze představit fungující společnost, která financuje svoje potřeby ze zdaňování jiných skutečností, kupříkladu nemovitého majetku, přírodního bohatství, vkladu na účtech, bankovních transakcí či obecně spotřeby, bez práce a podnikání společnost existovat nemůže. (Diskuze u stolku zpravodajů trvá.)

Před zavedením elektronické evidence tržeb měl proto stát velmi poctivě a velmi důkladně zkoumat, zda již byly vyčerpány všechny méně invazivní a obtěžující možnosti, které má k dispozici ke kontrole správného a spravedlivého výběru daní. Nic takového se však v daném případě nestalo, byť zavedení EET nesporně představuje další administrativní i finanční zatížení činnosti podnikatelů. Ustrnout na pouhém konstatování -

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pane poslanče, já vás přeruším. Poprosil bych, jestli by mohl být klid u stolku zpravodajů, protože pan poslanec je tím rušen. Děkuji. (Bez odezvy.)

 

Poslanec Marek Benda: Pan premiér se zřejmě domnívá, že rozhodnutí Ústavního soudu ve věci elektronické evidence tržeb není k věci. Já se tedy domnívám, že je k věci, a dovoluji si pokračovat ve svém přednesu. (Premiér Babiš namítá, že jejich diskuze je také k věci.) A myslím, že kdyby ho všichni vládní představitelé poslouchali a skutečně se nad tím zamysleli, tak musí usoudit, že opravdu elektronická evidence tržeb je zbytečným zatížením této země, která kromě prestižních důvodů už nemá žádné další významy pro nás.

Nic takového se však v daném případě nestalo, byť zavedení elektronické evidence tržeb nesporně představuje další administrativní i finanční zatížení činnosti podnikatelů. (U stolku zpravodajů se stále diskutuje.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pane premiére, já bych vás opravdu chtěl poprosit, jestli byste mohli být u stolku zpravodajů ohleduplní k tomu, že tady někdo přednáší svoji řeč. Děkuji.

 

Poslanec Marek Benda: Ustrnout na pouhém konstatování, že zavedení EET velmi pravděpodobně povede ke zvýšení výběru daní - jedná se o opatření, které obstojí v testu rozumnosti -, a proto obstojí i z ústavněprávního hlediska, je totiž velmi nebezpečné a zneužitelné.

Já s dovolením přeruším svoji řeč. (K řečnickému stolku přichází poslanec Stanjura.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak předseda Stanjura s přednostním právem.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Protože řídící schůze není schopen zjednat pořádek, tak žádám o přestávku na jednání našeho klubu v délce 47 minut. Prostě ta arogance překročila nějakou snesitelnou mez. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já tímto ukončuji dnešní jednací den. Přerušuji schůzi do zítřejších 9 hodin.

 

(Jednání skončilo v 18.14 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP