(9.10 hodin)

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji, pane předsedající. Hnutí Svoboda a přímá demokracie dlouhodobě a programově odmítá imigraci. Imigrační projekty na jakékoli úrovni přímo ohrožují zájmy našeho národa a suverenitu našeho státu. Tato země je dědictvím našeho národa, není žádnou administrativní jednotkou Evropské unie nebo OSN. Nad suverenitou této země nestojí žádné právo někoho se sem přistěhovat a užívat hodnoty, které vytvořili naši předkové.

Věc je třeba vidět v souvislostech. První část těchto souvislostí je udělat z imigrace legální právo, které stojí nad suverenitou zemí a zájmy národů. Druhou částí problému je snaha Evropské unie zbavit členské státy práva svobodně rozhodovat o vlastní imigrační politice. Dnešní situace je zcela jasná - podporovat Evropskou unii znamená podporovat migraci. Nevystoupit tak jako Maďarsko z globálního paktu znamená zásadní ohrožení našich zájmů a rezignaci na obranu našich zájmů.

Proto navrhujeme následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky považuje další setrvání České republiky v globálním paktu OSN o bezpečné, řízené a legální migraci za stav, který je v rozporu se základními zájmy České republiky a českého národa. Vzhledem k tomu požadujeme odchod České republiky z tohoto globálního paktu po vzoru Maďarska a Spojených států amerických. Žádáme vládu České republiky, aby ve vztahu k tomuto paktu udělala příslušné kroky v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Tak to by bylo jedno usnesení, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Nezaznamenal jsem ten návrh bodu, který navrhujete. Omlouvám se.

 

Poslanec Radim Fiala: Ten bod by se jmenoval Projednání globálního paktu OSN v Poslanecké sněmovně a mandát Poslanecké sněmovny ministrovi vnitra, který bude Českou republiku v OSN zastupovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře, děkuji. To zařazení žádáte do schůze, nebo někam pevně? Já se omlouvám, tady na mě mluvil další. Jenom do schůze, dobře. Tak děkuji. A jestli jsou to všechny návrhy k pořadu schůze, tak to shrnu. Ještě jeden máte, tak prosím.

 

Poslanec Radim Fiala: Vážené kolegyně, kolegové, já mám ještě jeden návrh usnesení, jeden návrh bodu, a ten bod se týká hlasování v Evropském parlamentu, kdy v podstatě Evropský parlament hlasoval proti Maďarsku, proti jeho volebnímu právu. Já mám osobně pocit, že to je něco, co bychom neměli nechat jenom tak bez povšimnutí. Já to už nebudu dlouze zdůvodňovat, myslím, že všichni víme, co se v Evropském parlamentu stalo, a myslím, že návrh usnesení mluví jasně za vše: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odsuzuje a protestuje proti krokům orgánů Evropské unie, které jsou namířeny proti Maďarské republice a které hodnotíme jako akt politické agrese proti suverenitě Maďarské republiky.

Takže tento bod můžeme nazvat Vyjádření Poslanecké sněmovny k jednání orgánů Evropské unie vůči Maďarsku. A pokud se ptáte, pane předsedající, můžeme ho zařadit klidně dnes ráno za pevně zařazené body.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pro příště bych ocenil, kdybych tyhle návrhy dostával písemně, abych to tady nemusel sepisovat.

Hlásí se pan předseda, prosím.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, Evropská unie má spoustu institucí a orgánů, některé z nich, věřím, že zvrátí naopak to hlasování v Evropském parlamentu. Proto bych chtěl požádat pana předsedu Fialu, aby upřesnil, které orgány má na mysli, protože opravdu dělba moci v rámci Evropské unie je trošičku složitější a byl bych velmi nerad, abychom atakovali ty instituce, které naopak mohou toto zvrátit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Je to žádost o upřesnění návrhu. Pan předseda Fiala nemá zájem. Takže jestli to jsou všechny návrhy k pořadu v tuto chvíli, já to shrnu.

Máme zde návrh poslance Ondráčka na zařazení nového bodu Informace vlády o postoji České republiky ke globálnímu paktu o bezpečné, řízené a legální migraci, o globálním paktu o uprchlících, a to na středu 19. 9. jako první bod odpoledne.

Dále zde máme žádost o pevné zařazení tisku 204 a tisku 263, jedná se o body 32 a 33 a o jejich pevné zařazení na úterý jako pátý a šestý bod pevně. Pokud někdo není proti, budeme tenhle návrh hlasovat společně, tyto dvě změny.

Pak tady mám poznámku, že mám omluvit pana ministra Brabce z pracovních důvodů do 12 hodin. Omlouvám se, že jsem na to zapomněl.

A pak je zde návrh na zařazení nového bodu, což bude projednání globálního paktu OSN a mandát ministra vnitra - návrh je potom na středu jako druhý bod nebo případně první bod. A nový bod, vyjádření Poslanecké sněmovny k jednání orgánů EU vůči Maďarsku, a to je zařazení případně pevně dnes. Takže to budeme hlasovat postupně v pořadí návrhů.

Čili první je návrh pana poslance Ondráčka, tedy Informace vlády o postoji České republiky ke globálnímu paktu o bezpečné, řízené a legální migraci, o globálním paktu o uprchlících. Kdo je pro zařazení tohoto bodu do schůze? Zahajuji hlasování. Prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku, kdo je pro. Kdo je proti?

Mám tady informaci, že nefunguje hlasovací zařízení, takže prohlašuji hlasování za zmatečné.

S hlasovací kartou číslo 11 bude hlasovat pan poslanec Juránek.

Paní poslankyně, už to funguje? Jestli vám to bliká, tak jste pravděpodobně zůstala někde přihlášená, třeba v organizačním výboru. Tak já vás všechny odhlásím, prosím přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Počkáme, až se nám počet ustálí, a počkáme minutu na vyřešení problému. (Krátká pauza v jednání.) Paní poslankyně bude hlasovat s náhradní hlasovací kartou číslo 13.

 

Tak já zopakuji, o čem budeme hlasovat. Budeme hlasovat o zařazení nového bodu, což je Informace vlády o postoji České republiky ke globálnímu paktu o bezpečné, řízené a legální migraci a o globálním paktu o uprchlících.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zařazení bodu. Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování číslo 69 bylo přihlášeno 158 poslanců a poslankyň, pro bylo 128, proti 5. Návrh byl přijat.***
Přihlásit/registrovat se do ISP