(9.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré dopoledne. Děkuji panu kolegovi Martínkovi a nyní vystoupí ve své řádné přihlášce s přednostním právem pan místopředseda Vojtěch Pikal. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. Hlásí se kolega Výborný.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Chtěl bych se jenom znovu přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který umožňuje, aby se společně s volbami konala i místní a krajská referenda v jedné místnosti a do jedné urny a s jednou komisí. Je to návrh, který jednak zvýší šanci na úspěšnost místních referend a za druhé sníží jejich administrativní a finanční náročnost. Máme na něj pozitivní stanovisko jak od výboru, tak od ministerstva. Nikdy proti němu tady nikdo nevystoupil, takže věřím, že bude schválen. Jedná se skutečně o technickou novelu, která nepřesahuje rámec, který byl určen v této novelizaci. Takže si myslím, že je možné to podpořit. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Pikalovi a nyní s řádnou přihláškou do rozpravy ve třetím čtení pan kolega Výborný. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Eviduji další přihlášku.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Milé kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěl přihlásit k dvěma pozměňovacím návrhům. Říci, že samozřejmě respektuji to, že se jedná o technickou novelu volebních zákonů. My jsme o tom dlouze debatovali i na ústavněprávním výboru.

Ten první pozměňovací návrh se týká skutečně změny volebního systému přepočtu hlasů na mandáty. Ze současného D'Hondtova systému bychom se vraceli do toho stavu, který tady byl před rokem 2002. V zásadě použití Hagenbach-Bischoffovy metody přepočtu. Vychází to z jednoduchých čísel, kdy, pokud se podíváte na volební výsledky z roku 2017, tak nejsilnější politická strana na půdě Sněmovny potřebovala na zisk jednoho mandátu něco málo přes 19 tisíc, konkrétně 19 232 hlasů, můžeme obrazně říci, že tady jeden poslanec hnutí ANO reprezentuje 19 232 voličů, kdežto jeden poslanec nejmenšího politického klubu ve Sněmovně, hnutí STAN, potřeboval na zisk mandátu 43 693 hlasů. Tady disproporcionalita samozřejmě je. Byla zdůvodňována tím, že je potřeba dosáhnou větší stability jak ve Sněmovně, tak při sestavování vlád po tom roce 2001.

Zjevně když se podíváme na historii posledního necelého roku a sestavování vlády zde, tak je vidět, že této hodnoty, kterou to mělo přinést, dosaženo úplně nebylo. A bylo by vhodné vzít v potaz také to, co je zakotveno v Ústavě České republiky. To znamená, že hlasovací právo je u nás rovné, a je otázka, jestli toto skutečně bylo tehdy zákonodárcem zamýšleno. Nicméně respektuji to, že toto je na delší a samozřejmě politickou i odbornou debatu, ač už stanoviska ústavních právníků k tomu v mnohém jsou a existují, a vítám i to, že v debatách třeba i na ústavněprávním výboru zaznělo, že k tomuto tématu bude potřeba se vrátit v následujících měsících.

Rád bych ale připomněl, že je tam ještě druhý pozměňovací návrh, který nepovažujeme za politický, ale skutečně technický, a to je změna aditivního kvora pro vstup koalic do Poslanecké sněmovny. Dnes to v tom zákoně je na hodnotách deset, patnáct, respektive dvacet procent. Je to jedno z nejpřísnějších, nebo úplně nejpřísnější kvorum v zemích Evropské unie. V několika málo státech ho ještě mají takto přísně, jinak zcela standardní je přepočet, nebo respektive kvorum sedm, devět, respektive jedenáct procent.

To není žádný složitý politický pozměňovací návrh, ale skutečně technický, jak jsme se na tom shodli i na ústavně právním výboru. Chtěl bych připomenout -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vás přeruším a požádám sněmovnu, aby se zklidnila. Probíhají tady nějaká široká jednání nalevo ode mě. Tak bych poprosil, aby se sněmovna uklidnila. Prosím pokračujte.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji, pane předsedající. Chtěl bych připomenout, že tento pozměňovací návrh týkající se právě koalic také podpořil ústavněprávní výbor jako výbor garanční. Tak milé kolegyně, vážení kolegové, budu rád, když toto doporučení ústavněprávního výboru vezmete vážně a tuto věc se podaří ve volebních zákonech upravit. Bude to zcela jistě ku prospěchu i politického prostředí v České republice. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a dalšího mám s přihláškou do rozpravy pana předsedu Stanjuru. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Souhlasím s panem ministrem vnitra, že ta původní novela je technického charakteru. Díky těm pozměňovacím návrhům jsou tam i věci, které mají politické dopady, a poměrně zásadní. Chtěl bych požádat po ukončení rozpravy o pauzu na jednání našeho klubu v délce třiceti minut. Potřebujeme se poradit k těm jednotlivým pozměňovacím návrhům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a já tomu návrhu budu muset... po ukončení rozpravy. Dobře, já jsem rozuměl ukončení rozpravy. Dobře. V tom případě je přihlášen do rozpravy pan poslanec Ferjenčík

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych odůvodnit svůj pozměňovací návrh na snížení volební klauzule z pěti na čtyři procenta a zrušení volební klauzule pro koalice. Piráti dlouhodobě prosazují co nejpoměrnější volební systém v České republice, přestože pro nás to v tuhle chvíli není, co se týče té metody, výhodné, pro náš výsledek jako Pirátské strany. Ale my si stejně myslíme, že ta hranice pět procent je nastavena příliš vysoko, a současně si myslíme, že ten práh pro koalice je naprosto nepřiměřený. Vede k drobení politického systému a vlastně i kvůli němu máme tady devět politických klubů. Mohli jsme jich tu mít třeba sedm. A i to jednání ve Sněmovně by bylo výrazně efektivnější.

Pokud se rozhodnete tento návrh nepodpořit, podpořte prosím alespoň návrh ústavněprávního výboru pro snížení toho kvora pro koalice. Skutečně to dává smysl, když to srovnáme se zeměmi Evropské unie. Myslím si, že to má hlavu a patu. Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Do rozpravy se písemně hlásí pan poslanec Feri. Prosím, máte slovo a klidný sál.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo i za klid, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové. Krátce za klub TOP 09. My podporujeme jak návrh snížení uzavírací klauzule z pěti procent na čtyři procenta, tak i návrh, který upravuje aditivní klauzuli.

Ten první návrh by se... (Hluk v sále. Řečník žádá o klid.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já se omlouvám, ale tady periodicky vznikají ostrůvky neklidu. Chtěl bych poprosit všechny poslance, kteří nechtějí věnovat pozornost této důležité rozpravě o volebních zákonech, aby přesunuli své diskuze do předsálí. Děkuji.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji. Ten první návrh by zdánlivě mohl vést k určitému rozdrobení politické scény. Na druhou stranu ono to koriguje ten návrh druhý. Zároveň ten první návrh, a to tu ještě v rozpravě nepadlo, snižuje možný rozsah propadnutých hlasů. Protože tím, že snížíte klauzuli, tak nějaká strana, která bude mít třeba čtyři a půl, tak by se do té Sněmovny dostala.

No a ta otázka aditivní klauzule je zajímavější. Já jsem si procházel stenoprotokoly ke sněmovnímu tisku 585, který zde byl projednáván v roce 2000, a ten právě zpřísňoval, nebo výrazně diskriminačně upravoval hranici aditivní klauzule na těch stávajících deset, patnáct, dvacet v závislosti na množství subjektů zastoupených v koalici.

No a když se podíváte... a zase... (Odmlka pro hluk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já nevím co s tím. Vážení kolegové, vážené kolegyně, projednáváme poměrně zásadní zákony, a to volební zákony, nad kterými musí být shoda nejen u nás, ale poté i v Senátu. Čeká nás, že nám možná Senát návrhy vrátí s nějakým pozměňovacím návrhem, a my se pak budeme muset zabývat těmi pozměňovacími návrhy. Myslím, že by bylo vhodné, abychom věnovali pozornost tomuto projednávání. Věnovali pozornost těm pozměňovacím návrhům zákonů, které se chystáme schválit či neschválit, tak abychom věděli, co se bude dít s tím zákonem nadále a jaká budoucnost nás čeká. Protože změna volebních zákonů, zvláště do Poslanecké sněmovny, se myslím dotýká nás všech poměrně bytostně. Takže prosím a klid a prosím pokračujte, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP