(9.40 hodin)

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji, pane předsedající. Já to chápu, on je pátek.

Ale když se podíváte do toho sněmovního tisku a do důvodové zprávy, do zvláštní zprávy důvodové zprávy, tak uvidíte, že vláda si tehdy nedala úplně práci s tím, aby osvětlila a přiblížila, proč vlastně tu hranici zpřísňuje, proč ji staví tak, jak ji staví, není tam žádné srovnání s jinými právními řády. No a zároveň ani v rozpravě to příliš často nezaznělo. Ono to bylo také tím, že tady ta změna byla ve srovnání s tou změnou zcela zásadní - s tím posunem k většinovému volebnímu systému - která byla posléze zrušena nálezem Ústavního soudu, tím velkým volebním nálezem. Takže tady to se moc neprobíralo, trochu to zapadlo. Ale myslím, že je načase tuhle úpravu aditivní klauzule zmírnit, aby nebyla opravdu ve srovnání s evropskými zeměmi neuvěřitelně přísná až opravdu nejpřísnější a aby se zároveň podařilo i to, že strany se budou sdružovat, že nepovede k tomu rozdrobení a že tu budou zastoupeny velké politické subjekty, a snad ne do budoucna víc politických subjektů, než je tomu teď.

Děkuji za pozornost. Jak říkám, za klub TOP 09 podporujeme jak ten první návrh snížení hranice uzavírací klauzule, tak i ten druhý návrh, který se týká klauzule aditivní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A nyní mám do rozpravy přihlášeného pana poslance Grospiče. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, já bych se chtěl vyjádřit jenom velice stručně z pohledu Komunistické strany Čech a Moravy k navržené novele volebních zákonů a občanského soudního řádu.

My vnímáme vládní návrh jako smysluplný, jako návrh, který řeší řadu technických problémů a odstraňuje řadu nedostatků nebo souběhů, které ukazuje praxe, že by bylo záhodno nějakým způsobem řešit. Máme určitý rezervovaný přístup k pozměňovacím návrhům, které byly načteny. (V sále je trvalý hluk.)

Tady bych chtěl říci za klub KSČM, že my zcela legitimně vnímáme, že je třeba odstranit ten nesoulad souběhu referenda s volbami tak, aby tato materie byla ujednocena, zjednodušila orientaci i občanům, kteří jsou postaveni před otázku, že souběžně s volbami probíhají referenda a jsou ujednoceny třeba i volební místnosti, které mohou sloužit i k účelu místních referend. Na druhou stranu si myslíme, že nemá místo v této novele návrh, který by umožňoval volit i občanům Evropské unie s přechodným pobytem. Pokud zde občan Evropské unie má trvalý pobyt, pak to vnímáme jako legitimní věc. Jsme součástí Evropské unie. Týká se to místních voleb do obecních zastupitelstev. Ale v té kategorii -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vás přeruším a požádám o klid ve sněmovně. Aby poslanci, kteří přicházejí a odcházejí ze sálu, nehlučeli. Děkuji.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Také děkuji, pane předsedající. Ale s kategorií přechodného pobytu pro občany Evropské unie máme problém, protože náš právní řád nezná tuto kategorii pro občany České republiky. A pokud připustíme tuto možnost pro občany jiných zemí Evropské unie, pak si myslíme, že by v této souvislosti došlo i do určité míry k znevýhodnění našich občanů České republiky. Takže si myslíme, že tato věc je velice kontroverzní.

Otázka volebních klauzulí. Máme k tomu takový pohled, že tato věc byla několikrát v minulosti upravována a otázka pětiprocentní volební klauzule se do určité míry sžila s českým právním řádem a osvědčila v těch minulých volbách. Samozřejmě je nevýhodná pro strany, které se pohybují těsně kolem ní. A otázka, která říká, že bychom měli umožnit průchod většího počtu subjektů, je do určité míry kontroverzní, protože potom zase zatěžuje funkčnost a práci obecních zastupitelstev. Ale známe to koneckonců i z jiných sborů, třeba krajských zastupitelstev, nebo můžeme argumentovat i Poslaneckou sněmovnou.

K otázce snížení klauzule pro koalice ze současných 10, 15, 20 % na 5, 9, 11 %, tam bych chtěl podotknout, že rovněž si myslíme, že pro stabilitu a funkčnost nejen zákonodárného sboru, ale i obecních zastupitelstev, krajských zastupitelstev by měla být spíš zachována ta vyšší klauzule, protože by mohlo docházet k účelnému obcházení toho, že některé politické strany skutečně mají problém s překlenutím té základní volební klauzule, a potom to bude trošku míjet ten význam a nebude to úplně optimální a vyrovnané ve vztahu k politickým subjektům, volebním stranám, které se rozhodnou jít do těchto voleb samostatně.

Co se týká jednoho volebního systému a návrat ke starému, je to samozřejmě otázka do diskuse. Ale my si myslíme, že by tato věc měla být diskutována zvlášť, diskutována napříč politickým spektrem a neměla by být spojována s touto technickou novelou.

Takto my vnímáme pozměňovací návrhy, které zazněly, byly načteny, takto se bude rozhodovat náš poslanecký klub. A samozřejmě podle toho, které pozměňovací návrhy projdou a budou zařazeny, se bude odvíjet i náš postoj k této technické novele. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji za pozornost. A to jsou v tuto chvíli všechny přihlášky do rozpravy, které jsem zaznamenal. Takže pokud se nikdo další nehlásí z místa, tak rozpravu končím a v souladu se žádostí předsedy klubu ODS Stanjury vyhlašuji 30minutovou přestávku do 10.15.

 

(Jednání přerušeno v 9.45 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP