(Jednání pokračovalo v 10.15 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, paní a pánové, budeme pokračovat v přerušeném jednání. S přednostním právem první předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura, poté s přednostním právem místopředseda Pikal. Než vám dám slovo, pane předsedo, chviličku malinko, aby byl ve sněmovně klid. Žádám kolegyně a kolegy, aby zaujali svá místa.

A ještě než dám slovo panu předsedovi klubu ODS Zbyňku Stanjurovi, přečtu omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Omlouvá se z dnešního jednání od 13.00 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů Dana Balcarová, dále se omlouvá od 9.45 do 12.00 hodin paní poslankyně Věra Adámková a pan poslanec Lubomír Zaorálek z dopoledního bloku do 11.50 hodin.

Nyní má slovo předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Pane předsedo, prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Protože jsme požádali o jednání našeho poslaneckého klubu, tak považuji za zdvořilé, abych vás informoval, jak budeme u tohoto návrhu zákona postupovat. My jsme se po debatě rozhodli, že se u těch pozměňovacích návrhů zdržíme. Současně bych chtěl vyzvat pana ministra vnitra a vládu jako celek, aby vláda v řádném legislativním procesu a s řádnou debatou i s opozicí předložila novelu volebních zákonů.

Myslím, že minimálně na jedné věci bychom se mohli shodnout, a to je pravidelný termín voleb tam, kde to půjde. Víte, že vždycky se termín voleb zkracuje, resp. že je to dříve aspoň, takže se nám za pár let může stát, že prezidentská volba bude o Vánocích a volby do Poslanecké sněmovny budou v srpnu. Pokud bychom našli shodu např. na tom, že komunální volby probíhají pokaždé druhý týden v listopadu nebo třetí týden v říjnu, není tak důležité, bylo by to mnohem lepší, stejně tak u těch ostatních typů voleb, u kterých to bude možné. My jsme na takovou debatu připraveni a věřím, že najdeme racionální shodu tak, abychom, když už ty volby máme skoro každý rok, nebo v dalších letech, myslím, až do roku 2027 máme ty volby, tak aby bylo aspoň trochu jasno v těch pravidlech. Protože mít volby buď o Vánocích, nebo během školních prázdnin nám přijde nešťastné. Já myslím, že máme společný zájem, aby volební účast byla co nejvyšší.

Já už jsem o tom předběžně s panem ministrem vnitra mluvil, myslím, že se toho jeho ministerstvo a i vláda jako celek chopí, a my jsme na tu debatu v příštích měsících připraveni.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A nyní pan místopředseda Vojtěch Pikal, také s přednostním právem. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já si jen dovolím ještě zareagovat na svého předřečníka, že to s těmi pevnými termíny voleb určitě bych podpořil. Nicméně já bych tedy měl takovou legislativně technickou poznámku. Jedná se o návrh D1, sněmovní dokument 705. Tam v § 51a odst. 3 se mluví o seznamu podle odst. 4, ovšem odst. 4 o žádném seznamu nemluví. Věřím, že by se mělo jednat o seznam dle odst. 2, kde se o seznamu podílů mluví. Já jsem to konzultoval se zákonodárcem a shodli jsme se, že to tak je. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane místopředsedo, to jste to dost zkomplikoval, protože to lze udělat jenom v rozpravě a ta byla ukončena. Takže mohu požádat možná pana ministra vnitra, ministra zahraničí, místopředsedu vlády Jana Hamáčka, aby mi pomohl z této procedurální situace, a požádám ho o vystoupení.

 

Místopředseda vlády, ministr vnitra a ministr zahraničních věcí ČR Jan Hamáček: Ano, chci využít možnosti a zareagovat na pana předsedu klubu ODS s tím, že jsme samozřejmě jako Ministerstvo vnitra připraveni k plné součinnosti a k politické diskusi o řekněme politické novele, nikoliv pouze technické.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane místopředsedo vlády, a požádám místopředsedu Pikala, aby ještě jednou tu legislativně technickou změnu přednesl.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za tuto příležitost. Jedná se o sněmovní dokument 702. V proceduře hlasování je označen jako návrh D1. Zde v § 51a odst. 3 by se nahradila číslovka čtyři číslovkou dvě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To bylo vystoupení ve znovuotevřené rozpravě, která začala vystoupením ministra vnitra a místopředsedy vlády Jana Hamáčka. Hlásí se ještě někdo do znovuotevřené rozpravy? Není tomu tak. Rozpravu končím. Ptám se nyní na závěrečná slova. Pan ministr ne, paní zpravodajka také ne.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Požádám zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřila. Stejně o to požádám i pana ministra vnitra. Paní zpravodajko, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP