(10.20 hodin)

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Vážený pane předsedající, vážné dámy, vážení pánové, ve druhém čtení návrhu zákona dne 25. 5. 2018 nebyl podán návrh na zamítnutí, byly podány pouze pozměňovací návrhy. Dne 7. 6. 2018 návrh projednal garanční ústavněprávní výbor a doporučil hlasovat o návrzích v tomto pořadí: návrhy technických úprav podle § 95 odst. 5 přednesené ve třetím čtení, budou-li v rozpravě ve třetím čtení předneseny - a tady byl přednesen jeden návrh panem Pikalem. Návrh F. Hlasování o F, bude ale věcně potom nehlasovatelný věcně totožný návrh A. Zatřetí návrh B. Bude-li schválen návrh B, je nehlasovatelný návrh D2. Návrh C. Návrh D1. Návrh D2. Ten je nehlasovatelný, byl-li schválen návrh B. Návrh E. A návrh zákona jako celek.

Garanční výbor mě pověřil, abych přednesla stanovisko ústavněprávního výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní zpravodajko. Slyšeli jste návrh procedury včetně té legislativně technické úpravy, kterou bychom hlasovali jako první. Má někdo připomínky k proceduře? Není tomu tak.

 

Ale proceduru dám schválit v hlasování číslo 74, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 74, z přítomných 174 pro 172, proti nikdo. Procedura byla schválena.

 

Budeme tedy postupovat podle schválené procedury a jako první hlasujeme legislativně technické úpravy přednesené v rozpravě ve třetím čtení. (Poslankyni Kovářové nefunguje hlasovací zařízení.) Aha. Paní poslankyně Kovářová hlásí nefunkční hlasovací zařízení. Před tím hlasováním o legislativně technické úpravě vás všechny odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. A pokud se podaří tím opravit... Je to funkční? (Ano.) Dobře.

 

Tak pokud je plně funkční hlasovací zařízení, budeme hlasovat o legislativně technických úpravách přednesených v rozpravě ve třetím čtení.

Zahájil jsem hlasování číslo 75 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 75, z přítomných 172 poslanců pro 151 poslanec, proti nikdo. Legislativně technické úpravy jsme schválili.

 

Návrh F. Prosím, paní zpravodajko, stanovisko.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Stanovisko ústavněprávního výboru je doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Kladné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 76 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 76, z přítomných 173 poslanců pro 111, proti 35. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Chtěla bych pouze podotknout, tím, že jsme odhlasovali návrh F, návrh A se stal nehlasovatelným.

Nyní návrh B. Ústavněprávní výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 77. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 77, z přítomných 174 pro 31 poslanec, proti 137. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Návrh C, ústavněprávní výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 78 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 78, z přítomných 174 pro 149, proti 2. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Návrh D1, ústavněprávní výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 79 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 79, z přítomných 174 pro 29, proti 100. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Návrh D2, ústavněprávní výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 80. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 80, z přítomných 174 poslanců pro 40, proti 110. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Návrh E ústavně právní výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 81 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 81, z přítomných 174 pro 30, proti 92. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrh, paní zpravodajko? (Ano.) Všichni souhlasí. Můžeme tedy hlasovat o zákonu jako celku. O všech návrzích tedy bylo hlasováno.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní, podle sněmovního tisku 137, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 82 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 82, z přítomných 174 pro 94, proti 37. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní zpravodajce, děkuji panu ministrovi a končím bod číslo 109. Nyní mimo body se hlásí s přednostním právem pan předseda Jan Bartošek. Prosím, pane předsedo, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP