(12.40 hodin)
(pokračuje Baxa)

Dámy a pánové, nechci kritizovat rozpočet Ministerstva kultury jako celek, protože je v něm jedna důležitá věc. Na straně jedné, a to si lze bezesporu přičíst znaménkem plus, dochází k tomu, že Ministerstvo kultury výrazně navyšuje rozpočet pro jím zřizované příspěvkové organizace. Jednak co se týká provozního příspěvku kulturním institucím, jednak co se týká investic do tzv. národního kulturního pokladu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Omlouvám se, pane poslanče. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím o klid, ať mohou zaznít argumenty a může pan poslanec Baxa v přijatelné atmosféře hovořit o tom, co považuje za důležité. Prosím, pane poslanče, pokračujte.

 

Poslanec Martin Baxa: Děkuji, pane místopředsedo. Dochází tedy k nárůstu investičních prostředků do tzv. národního kulturního pokladu. Až potud vše v pořádku. Co si ale podle mého názoru zaslouží jednoznačnou kritiku, a mrzí mě, že bohužel pan ministr zde v tuto chvíli není, je to, že fakticky o naprosté minimum narostly finanční prostředky určené pro lidi, kteří se věnují kulturním aktivitám mimo kulturní instituce Ministerstva kultury ČR, a velmi málo narostly finanční prostředky do oblasti péče o kulturní památky.

Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů je navržen na příští rok v nezměněné výši 160 mil. Kč, jako tomu bylo v letošním roce, a to i přesto, že kulturní veřejnost, jednotlivé svazy, jednotlivé profesní organizace dlouhodobě volají po tom, aby se peníze v tomto programu výrazně navýšily, a to z jednoho prostého důvodu, proto, že stát zvyšuje prostřednictvím nařízení vlády odměny, platy v této sféře, což je samo o sobě v pořádku, lidé v kultuře pracují za málo peněz, platy mají být vyšší, ale stát odmítá jakýmkoli způsobem kompenzovat náklady, které tím vznikají zejména samosprávám, obcím a krajům. A těchto 160 mil. Kč všeho všudy má sloužit k tomu, aby se pomohlo desítkám a desítkám kulturních institucí, které zřizují jak kraje, tak města a obce v České republice.

Pro mě těch 160 mil. je důkaz toho, že pravděpodobně Ministerstvu kultury a vládě nezáleží na tom, aby se udržela kultura v regionech. Kritizuji to jednoznačně a odmítám tento přístup, protože pokud mají toto nést samosprávy na svých bedrech, může dříve nebo později nastat situace, kdy si některé z nich řeknou, proč bychom my měli z vlastních peněz kompenzovat to, co na nás uvaluje stát, a přitom se jedná o poměrně malé částky. Ještě se k tomu později vrátím a budu v tomto smyslu také navrhovat pozměňovací návrhy.

A co se týká péče o kulturní památky, je to téma, na kterém se vždycky průřezově všichni shodnou. Musíme pečovat o kulturní dědictví, které nám tady nechali předkové. Naše památky mají jasný potenciál v oblasti cestovního ruchu. Je to fenomén specifický pro Českou republiku, to znamená, že se občané v širší míře zajímají o kulturní památky, navštěvují je atp. Bohužel tomu ale opět neodpovídá návrh rozpočtu Ministerstva kultury v této oblasti. Všeho všudy dochází k navýšení příslušné části tohoto výdajového bloku o 37 mil. Kč - ale abychom si to řekli ve faktických číslech: 700 mil bylo v letošním roce, 737 mil. pro rok 2019. A to v době, kdy všeobecně rostou ceny stavebních prací, rostou ceny služeb v oblasti restaurování, toho, co se tedy týká péče o kulturní památky, a tak si vlastně můžeme říci, že v této oblasti k žádnému výraznému navýšení rozpočtu nedochází. Tím pádem vlastně tato vláda říká, že nebudeme splácet dluh, který na našem kulturním dědictví byl vytvořen v desetiletích komunistické vlády, a že se nehlásíme k tomu, aby se kulturní dědictví ČR v podobě kulturních památek obnovovalo, rekonstruovalo a restaurovalo.

I toto já podrobuji velmi přísné kritice a i v této oblasti budu potom navrhovat úpravy rozpočtu tak, abychom si společně jako Poslanecká sněmovna řekli, že si vážíme kulturního dědictví v naší zemi.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Je 12.44. Na 12.45 máme pevně zařazené volební body. V tuto chvíli přerušuji projednávání návrhu státního rozpočtu.

 

Prosím pana předsedu volební komise, aby se pomalu dostavil k řečnickému pultu. V tuto chvíli je 12.45 hodin, takže se budeme zabývat prvním pevně zařazeným bodem, což je

 

135.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Na lavice nám bylo rozdáno usnesení volební komise číslo 91 ze dne 23. října 2018. Nyní prosím pana předsedu Kolovratníka, aby se ujal slova.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Přeji vám, vážené kolegyně a vážení kolegové, dobré odpoledne. Jménem volební komise si dovolím přerušit projednávání státního rozpočtu, tak jak jsme se včera domluvili. Napevno máme zařazeny volební body a moje vystoupení dnes bude velmi stručné před 13. hodinou. Máme připraveny tři body.

Prvním je návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Je to standardní volební bod, kdy víceméně na každou schůzi teď už vypisujeme jako volební komise na žádost klubů lhůtu vždy do pondělí, a poté, pokud tedy kluby chtějí učinit nějaké přesuny mezi svými členy, svými poslanci, tak tak mohou učinit.

V tomto případě byla lhůta do pondělí 22. října do 12.00 hodin. Volební komise obdržela návrhy z klubu hnutí ANO a od sociální demokracie. Já vám je teď kvůli stenozáznamu přečtu. Oba návrhy jsou obsaženy v usnesení volební komise číslo 91 ze dne 23. října a mohu konstatovat, že přesuny jsou v rámci onoho pomyslného kvora nebo počtu, který klubu hnutí ANO a i sociální demokracii náleží. Jsou to tedy přesuny uvnitř těchto dvou poslaneckých klubů. Zároveň připomínám, že obsah změn jste obdrželi vytištěný na vaše lavice.

Co se týká rezignací, tak hnutí ANO navrhuje rezignaci kolegy Stanislava Fridricha z rozpočtového výboru a Miloslava Janulíka z ústavněprávního výboru. Dále sociální demokracie navrhuje rezignaci kolegy Milana Chovance ze stálé komise pro kontrolu činností Generální inspekce bezpečnostních sborů a Kateřiny Valachové ze stálé komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny.

Proti těmto rezignacím, jak už jsem řekl, v rámci těchto dvou klubů jsou nominace. Do rozpočtového výboru za hnutí ANO Petr Venhoda, do ústavněprávního Stanislav Fridrich za hnutí ANO a do stálé komise pro kontrolu GIBS za sociální demokracii Roman Onderka a do stálé komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny předseda klubu sociální demokracie pan poslanec Jan Chvojka.

Podle jednacího řádu a i podle ustálené zvyklosti tyto volby, tyto změny, vždy Sněmovna hlasuje veřejným hlasováním, aklamací, takže avizuji, že i my v souladu se svým usnesením jako volební komise navrhujeme aklamaci.

Nyní vás, pane předsedající, poprosím o otevření rozpravy a poté bych prosil o hlasování nejdříve tedy o rezignacích a druhé hlasování o nominacích.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane předsedo. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se přihlásil pan místopředseda Poslanecké sněmovny Pikal. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobré odpoledne. Nechci to nijak zásadně protahovat. Jenom bych chtěl pozornost Sněmovny obrátit při této příležitosti k jedné věci, a to tomu, že v době, kdy se tato Sněmovna ustavovala a ještě panovala taková dělná atmosféra, tak jsme sněmovním tiskem číslo 24 schválili, že stálé kontrolní komise Sněmovny budou mít ne sedm členů, ale nejméně sedm členů uspořádaných tak, aby tam byli zástupci všech politických stran. Měnilo se kvůli tomu šest zákonů. A tohle usnesení nebylo do této chvíle naplněno, tak se ptám, jestli k tomu někdy sáhneme, nebo jestli jsme to měnili jen tak pro formu. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP