(11.20 hodin)
(pokračuje Okamura)

Fiskální pakt je další krok přibližování České republiky do eurozóny a ke společné rozpočtové politice Evropské unie. Já to zdůrazním pro paní ministryni, že co říkáme, a to je prostě pravda, fiskální pakt je další krok přibližování České republiky do eurozóny a ke společné rozpočtové politice Evropské unie.

Opakuji poněkolikáté, že v debatě o paktu bychom neměli hovořit o tom, jakou přináší rozpočtovou kázeň a jak by se nám to hodilo. To, aby naše vlády hospodařily hospodárně, chceme, věřím, všichni. A společně to pojďme prosazovat. Jenže k tomu není třeba fiskální pakt. A po pravdě víme, jak jakákoli pravidla v rámci Evropské unie v mnohých případech dopadla. Žádné pakty a ekonomické úmluvy nepomohly Řecku, Itálii ani Španělsku či Portugalsku, jen je dotlačily k falšování hospodářských výsledků. K tomu, abychom hospodařili správně, potřebujeme slušnost, rozum a vymahatelnou odpovědnost těch, co s veřejnými penězi hospodaří.

My v SPD po léta navrhujeme švýcarský model, dlouhodobě vyrovnaný rozpočet, kdy samozřejmě je možné pružně reagovat například na hospodářské cykly dočasnými deficity, ale s povinností je vyrovnávat v čase prosperity.

Platí samozřejmě, že vzhledem k závažnosti rozhodnutí ohledně přijetí fiskálního paktu Evropské unie, kdy jde skutečně o významnou část státní suverenity, resp. jde skutečně o to, že přicházíme o významnou část státní suverenity, nemá ani tato Sněmovna jakékoli právo a mandát o takové otázce rozhodnout. Měla by to být otázka na referendum. Pokud chcete našemu státu sebrat další pravomoci, pokud ho chcete opět o kus víc podřídit cizí vládě v Bruselu, o tom mají potom právo rozhodnout jen majitelé této země - všichni občané -, nikoli my, pouzí správci pověření hájit jejich zájmy.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Když jsem říkal ve zpravodajské zprávě, že nechápu, proč to vlastně rozpočtový, nebo jaké byly důvody, aby to rozpočtový výbor podpořil, tak jsem to myslel vážně. Mohl bych jenom spekulovat.

Myslím, že odpovědi na vážné otázky najdete na webu Poslanecké sněmovny. Když si přečtete mé otázky, které jsem položil v rámci písemné interpelace paní ministryni, tak musíte dojít ke stejnému závěru jako my. Ta smlouva je zbytečná. My vlastně schvalujeme jenom úvod a závěr, to i paní ministryně a vláda přiznávají. A je velmi obtížně vymahatelná.

V těchto dnech sleduji veřejnou debatu o rozpočtové disciplíně Itálie, velkého člena Evropské unie, a jsem velmi zvědav, jak ta debata dopadne. Nicméně jsem přesvědčen, že je to pravomoc vlády konkrétního státu a poslanců či senátorů, podle toho, jak mají upravené schvalování státního rozpočtu, aby rozhodli, jaký bude státní rozpočet v konkrétní členské zemi. Říkám to, že jsem příznivec našeho členství v Evropské unii. Ale to neznamená, že nebudu mít kritický názor na věci, které považuji za zbytečné nebo škodlivé.

Shoduji se s paní ministryní v tom, že v tomto okamžiku po té ratifikaci ta věc je zbytečná. Možná takové to pořád, chudáka našeho premiéra by nechali za dveřmi, ale když my to dneska odhlasujeme, tak ho pozvou k tomu stolu, aby s nimi moudře porokoval o problémech eurozóny či podobně. Já to považuji minimálně za neslušné, aby na nějakém jednání stál český premiér za dveřmi a doprošoval se vstupu k jednacímu stolu. Dokonce si myslím, že to ani nehrozí. Nejen že je to neslušné, ale myslím, že to nehrozí a že to je vymyšlený zástupný argument. Nedostal jsem nikdy žádnou informaci, že by se to kterémukoli premiérovi České republiky stalo. A je to tak správně.

A mohl bych tady donekonečna opakovat naše argumenty, ale dnes to neučiním. Říkáme je v Poslanecké sněmovně čtyři roky. Na tom se nezměnilo nic. Na tom fiskálkompaktu se nezměnilo nic. Jediné, co se změnilo, je přístup hnutí ANO. To je jediné, co se změnilo. Protože kdyby tento názor, který mají dnes, zastávali už v minulém volebním období, tak ta smlouva byla ratifikována před třemi lety. Tehdy byli s námi v názorové shodě. Pak ty názory opustili. Nevím proč. Mohu spekulovat. Nebudu spekulovat, co za tím je. A proto se změnil poměr sil příznivců a odpůrců hlasování, nebo ratifikace této smlouvy.

Místo toho, abychom vedli vážnou debatu o našich vlastních rozpočtových pravidlech, abychom vedli vážnou debatu o skutečné finanční ústavě, která bude přijata ústavní většinou, která zakotví i automatické brzdy a podobné mechanismy, místo toho, abychom si otevřeně řekli, že to je naše věc a je v našem zájmu, abychom hospodařili rozumně, přebytkově v dobách růstu a možná deficitně v dobách hospodářských krizí, tak tady schvalujeme něco, co nemá žádný význam.

Náš postoj je dlouhodobě známý. My jsme pro přísná rozpočtová pravidla v České republice. Jsme připraveni na tu debatu tak, jak jsme byli připraveni před pěti lety, před třemi, tak jsme na ni připraveni dnes, příští rok, přespříští rok. Ale to by musel být zájem vládních stran takovou vážnou debatu vést, a ne takové ty finty, omlouvám se paní ministryni, ušetřila jsem 10 miliard. A jak se vám to povedlo, paní ministryně? No zvýšila jsem příjmy o 10 miliard. A tomu se říká úspora a snížení deficitu v návrhu rozpočtu pro rok 2019. Tím dneska nebudu zatěžovat debatu. U rozpočtu budeme mít druhé, třetí čtení.

Za náš klub chci potvrdit náš dlouhodobý postoj. Budeme hlasovat proti ratifikaci, protože - a to mi paní ministryně ve svém vystoupení nevymluvila, spíš potvrdila - je to zbytečné. A kdo z nás by podepisoval, ratifikoval zbytečnou smlouvu ve svém soukromém životě?

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Jan Volný. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já mám jednu otázku na pana kolegu Okamuru vaším prostřednictvím, aby mi tady řekl pár příkladů, kdy přicházíme tím, že přistoupíme k eurokompaktu v této podobě, na ztrátu značných částí pravomocí. Já tomu nerozumím. Já to v tom prostě absolutně nevidím. A když to tvrdí, tak ať mi řekne pár pravomocí, které tímto přistoupením ztratíme.

K vystoupení pana kolegy Zbyňka Stanjury. On říká, že to je zbytečná věc, věc nic neřešící. Nicméně já tady znova podtrhuji, jsme poslední stát eurozóny, nebo Evropské unie, který v tomto spolku není. A pokud tvrdí, že to je zbytečné, nic neřešící, tak pak se divím, že - ano, vyjádřil svůj názor, to je legitimní a já ho beru jako velice vážně. Ale proč tomu tedy nenechá volný průběh? Ať si to tedy vláda a vládní koalice, která si myslí, že to není zbytečné, ať si to odhlasuje, jestli to chce, nebo to nechce.

A mám furt takový blbý pocit, a ono to začalo, zase abych byl spravedlivý, i tím, jak jsme si v době našeho předsednictví odstřelili vládu a odstřelili jsme si premiéra. Nemohli jsme počkat aspoň do konce našeho předsednictví? Byla to velká ostuda v celé Evropě, že naše koalice, ať je levá, nebo pravá, vždycky se řídí: čím hůř, tím líp pro vládnoucí koalici. A já si myslím, že to není úplně dobrý signál pro Evropu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní s přednostním právem v rozpravě pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP