(11.30 hodin)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já budu velmi stručný, protože jsem postoj poslaneckého klubu vyjádřil už v prvním čtení. Jenom stručnou reakci na své předřečníky.

Pan předseda Stanjura řekl, že ODS je ve své pozici konzistentní už čtyři roky. Já bych dokonce řekl, že mnohem déle. Já si dobře vzpomínám na diskuzi ve vládě, kdy jsem jako ministr financí společně s panem ministrem zahraničních věcí Schwarzenbergem marně se snažil svého koaličního partnera přesvědčit k tomu, aby vláda přistoupila k fiskálkompaktu. Důvody, které jsme říkali, jsou stále stejné a i důvody, které říká ODS, jsou stále stejné. Je to už opravdu šest let, takže já touhle diskuzí teď už Poslaneckou sněmovnu zatěžovat nebudu a jenom říkám, jsme ve svém názoru šest let stejně konzistentní, jako je konzistentní ODS na druhé straně. Prosím, to je korektní.

Ale mám velkou prosbu, když už tedy argumentujeme, abychom při tom nelhali. Pan místopředseda Okamura tady vystoupil a říkal: přistoupení k této fiskální smlouvě, myslím si, že budu citovat přesně, neznamená nic jiného než ztrátu suverenity České republiky nad svými veřejnými rozpočty. Prosím pěkně, to je stoprocentní nepravda. Tak jak nám to vláda předkládá k ratifikaci, tam není písmenko, ani interpunkční znaménko, ze kterého by mohlo býti vyvozeno, že Česká republika ratifikací této smlouvy, navíc ještě s výjimkou z hlav III a IV, by ztratila byť jenom milimetr své suverenity nad veřejnými rozpočty. V tomto kontextu by mohl pan místopředseda Okamura klidně prohlásit, že ratifikace této smlouvy neznamená nic jiného než příliv nelegálních migrantů. Byla by to totiž úplně stejná pitomost a strašení lidí. Takže prosím pěkně, tyto pseudoargumenty, které nemají oporu v pravdě, v té diskuzi nepoužívejme. Mám respekt k opačnému názoru, ale nemám respekt k informacím, které jsou výlučně fake news!

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou nyní vystoupí pan poslanec Benešík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jako předseda evropského výboru bych chtěl podtrhnout to, co už tady zaznělo. Česká republika neztrácí suverenitu v této oblasti, ledaže by tu kompetenci chtěla sama dobrovolně sdílet. Do chvíle, než bychom vstoupili do eurozóny, což bude opět rozhodnutí České republiky, nikoho jiného, hlava III a IV platit nebude. Jsou to ustanovení této smlouvy, která by znamenala přenos kompetencí. Jinak se jedná víceméně jenom o možnost přístupu na jednání, přístupu k informacím. A Česká republika jako otevřená ekonomika přece by měla mít zájem na tom, abychom přístup k informacím ohledně eurozóny měli. Takže strašit tady ztrátou suverenity není korektní, není to pravda. Ale jsem si vědom toho, že na facebookových profilech to bude vypadat velmi efektně, byť to není pravda!

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Bělobrádek ruší svoji omluvu od této chvíle do 13 hodin a budeme pokračovat další faktickou poznámkou, se kterou vystoupí pan poslanec Klaus. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den. Jsme v Parlamentu, tato debata je politická. A řekněme si otevřeně, ratifikace této věci, tohoto faktu je přípravou na vstup do eurozóny. Takhle to je. Vy to můžete tady samozřejmě zamlčovat, že se vlastně nic neděje, ale takhle to je. Otevřete si noviny. Vidíme, že 16 poslanců už bere EU jako nadřazenou Parlamentu, že se někde sdružují, tady se scházejí a budou sledovat, kdo říká nějaké špatné věci atd. My, co to vidíme opačně, co nechceme euro, také varujeme před přijetím tohoto fiskálního paktu, protože to je příprava. Když ho nepřijmeme, tak samozřejmě tu svrchovanost si držíme výrazně silněji. Tečka.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Kalousek vystoupí s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Benešík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Ve vší úctě k předřečníkovi, není to pravda. Není možné interpretovat tuto smlouvu jako přípravu ke vstupu do eurozóny. Ano, je pravda, že by nebylo možné vstoupit do eurozóny, pokud bychom nepodepsali tuhle smlouvu. To pravda je. Ale není možné to otočit a říct: podpis této smlouvy znamená přípravu vstupu do eurozóny. To už pravda není, to je nepravdivé posunutí. Můžu to doložit i na tom, že tuhle smlouvu ratifikovaly i státy, které na rozdíl od nás mají vyjednánu trvalou výjimku ze vstupu do eura. A mohu všechny odpůrce eura uklidnit, že nikdo nás tam nebude násilím cpát. To je prostě naše politické rozhodnutí, které buď uděláme, nebo neuděláme. A to, zda budeme ratifikovat tuhle smlouvu, nás k tomu rozhodnutí neposune ani o milimetr.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Následují faktické poznámky Ondřeje Benešíka a Radima Fialy. Pan poslanec Benešík má slovo.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji, pane místopředsedo. Já si myslím, že bychom měli opustit tu strategii, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Prostě tak ty věci nejsou, říkejme si to férově. Já vím, že můžeme mít rozdílné politické názory na to, kam má republika patřit nebo směřovat, ale prosím, nelžeme u toho, nevyvolávejme prostě duchy, kteří neexistují, a buďme v té diskuzi féroví. Já vím, že politické body se dají nahnat různými způsoby, ale myslím si, že jsou věci, které jsou příliš vážné na to, abychom je vylhávali nebo spojovali s polopravdami či fikcemi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Radim Fiala - faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Já bych chtěl reagovat prostřednictvím pana předsedajícího na pana poslance Kalouska a pana poslance Benešíka. Já si myslím, že je potřeba nepoužívat to, že tady někdo lže, ale říkat argumenty, proč lže. Pan Benešík nás tady teď přesvědčoval prostřednictvím pana předsedajícího, že tady všichni lžeme a že všechno je špatně, ale já si myslím, že pravda je v té první části toho, co říkal, že každý chceme, aby republika směřovala někam jinam. Fiskální pakt nás evidentně vede do eurozóny, je to salámová metoda, je to jedna z částí, kterou budeme muset podepsat, abychom se stali součástí eurozóny. V eurozóně samozřejmě to znamená přijetí eura a hned po tom je tzv. čtvrtá část evropské integrace, což znamená fiskální integrace, která je tedy někdy v budoucnu, někde daleko, kde všechny rozpočty evropských zemí v eurozóně se shrnou na jednu hromadu a bude se to přerozdělovat v Bruselu.

Takže my prostě jasně říkáme, že pro tuto cestu nejsme. Jsme na začátku této cesty. Na začátku cesty prvním patníkem, o který dnes zakopáváme, je fiskální pakt a my prostě říkáme, že ho nechceme, že ho nechceme ratifikovat a podepsat, že nechceme, aby nám díky fiskálnímu paktu úředníci z Bruselu kontrolovali státní rozpočet například, a říkáme, že to je jenom první krok. A už tento první krok na této cestě nechceme udělat a chceme mít tady sami pořádek. Přece jsme schopni si ve státním rozpočtu sami dodržovat pořádek a dělat pořádek, a ne aby nám to kontroloval nějaký úředník z Bruselu! (Potlesk poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktickou poznámkou bude reagovat pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Byl jsem osloven, tak se pokusím zdvořile odpovědět. Řekne-li kdokoliv, že ratifikace této smlouvy, tak jak je předložena, znamená ztrátu suverenity České republiky nad jejími veřejnými rozpočty, tak je to prostě lež. A ví to každý, kdo si to přečte, protože tam nic takového není. A promiňte, že nebudu lži říkat růže. Lež je lež. Prostě je to lež, nedá se nic dělat. Jestli mi ukážete jedno jediné slovíčko mimo hlavu III a IV, ze které máme výjimku, jestli mi ukážete jedno jediné slovíčko, kde ztrácíme suverenitu nad svými veřejnými rozpočty, tak se omluvím. Ale četl jsem to tolikrát, že dobře vím, že tam to slovíčko není. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP