(14.10 hodin)
(pokračuje Okamura)

Premiér Andrej Babiš před pár dny podpis globálního paktu o migraci odmítl. My mu jak za SPD, tak za občany České republiky děkujeme a přejeme jak jemu, tak vládě, aby jim názorový veletoč vydržel co nejdéle. Tedy nejen do evropských voleb, kvůli kterým teď vládní strany opravují svoje dlouhodobé, skutečně protinárodní a probruselské postoje. V tomto ohledu je třeba upozornit, že evropské volby budou velmi důležité. Ačkoliv česká vláda dnes promigrační úmluvy najednou odmítá, je možné, že jde jen o politickou taktiku, jak uklidnit před volbami české občany. Jak víme, Brusel, když to nejde dveřmi, zkusí migranty prostrčit oknem. A když to nejde oknem, nasype je do komína. Díky tomu máme před sebou nejen globální pakt o migraci OSN, ale i nový Dublin, tedy změnu azylových pravidel, a samozřejmě Brusel hledá i další, daleko skrytější cestičky. Jednou z nich je snaha, aby ty nepříjemné promigrační dohody nemusely schvalovat národní vlády, protože skutečně si tím podkopávají volební výsledky důležité pro udržení promigrantského vedení EU. Evropská komise proto dlouhodobě usiluje o to, aby se smluvní stranou obou paktů stala celá EU. A europarlament ji v tomto záměru podpořil.

V bodě dvě usnesení 2018/2642 europoslanci vyzvali vlády členských států - cituji - "aby se sjednotily ve jménu jednotného postoje EU a aby aktivně bránily a podporovaly jednání o důležité otázce globálních paktů OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a o uprchlících". Konec citátu. Evropská unie jako celek by se mohla stát smluvní stranou obou dokumentů v případě, pokud by členské státy daly Evropské komisi k podpisu mandát. Podle oficiálně platných pravidel stanovených Lisabonskou smlouvou by takový krok měl být proveden v rámci tzv. společné zahraniční a bezpečnostní politiky, tedy na půdě Rady ministrů zahraničí nebo na Evropské radě, což je summit šéfů států a vlád EU.

Nemělo by nás utěšovat, že procedurálně by mandát měl být odsouhlasen jednomyslně všemi hlasy. Brusel tuto podmínku párkrát v minulosti vynechal. Například Rámcovou úmluvu o kontrole tabáku za nás EU podepsala navzdory vetu v českém Senátu. A oficiálně to zdůvodnila jako první zkušební použití tehdy nově zavedené společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Jednoduše řečeno, současně s přípravou paktu o migraci o uprchlících Brusel připravuje náhradní řešení, která umožní obejít rozhodnutí národních vlád. V Bruselu má Česká republika svoje zástupce, kteří nejenom o této taktice vědí, ale tyhle taktiky s největší pravděpodobností připravují, protože jsou vymýšleny kvůli nám. Přesněji, proti nám.

Jsou to nejen europoslanci, ale naši lidé, kteří pracují v Evropské komisi. Omlouvám se, vážené kolegyně a kolegové, za nepřesný termín. Nejsou to naši lidé, ale lidé, které řídí a úkoluje česká vláda. Pardon. Opět nepřesný termín. Úkoluje je dnes vládní hnutí ANO a ČSSD. Vloni to byli ještě lidovci. Před dvěma měsíci, 19. září, jsme tu do večera diskutovali o našem návrhu odstoupit od globálního paktu OSN o migraci a toto odstoupení odmítly všechny strany s výjimkou SPD. Jak jsem již uvedl, děkuji některým vládním politikům, že změnili názor. Na druhou stranu celá historie jednání kolem všech mezinárodních dohod, které nějakým způsobem narušují naši suverenitu a jdou jednoznačně proti zájmu naší země a našeho národa, ukazuje, že české vlády a většina českých zástupců v Bruselu nikdy české zájmy řádně nehájily. Pokud se názory poslanců z hnutí ANO a ČSSD opravdu změnily a přidaly se upřímně k názoru SPD, jsem za to vděčný. A budu vděčný, pokud nás o své upřímnosti kolegové přesvědčí i reálnými skutky.

Proto vás žádám o zařazení mimořádného bodu na pořad této schůze Sněmovny, stejně jako jsme ho zařadili v září. A jenom připomenu, že v září jsme zaúkolovali vládu hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM, aby do 15. listopadu seznámila nás v Poslanecké sněmovně se stanoviskem vlády ke globálnímu paktu OSN. Takže 15. listopadu je tento týden. Nevím, jestli kdokoliv z jiných stran tedy obdržel nějaké vládní stanovisko. My jsme ho neobdrželi. Ale přitom my jako Sněmovna jsme zavázali vládu, aby nás do 15. listopadu seznámila se stanoviskem. Takže v podstatě z tohoto pohledu vás chci požádat, abyste prosím podpořili zařazení tohoto mimořádného bodu, abychom dali prostor vládě seznámit nás s tím stanoviskem, ke kterým my jako Sněmovna jsme většinovým hlasováním vládu zavázali.

Já tedy navrhuji, abychom to zařadili jako pátý bod dnes, protože čtyři máme už pevně zařazené body. A já to ještě upřesním - byl by to mimořádný bod s názvem Zpráva vlády o jejím postoji k tzv. globálnímu paktu o migraci, tedy v souladu s usnesením Sněmovny, které jsme... vládu jsme zaúkolovali v září. A výsledkem by bylo to, abychom skutečně zaúkolovali vládu, aby musela z globálního paktu OSN o migraci odstoupit, jako to udělaly USA, Maďarsko či Rakousko. A samozřejmě bych si přál, aby opravdu všichni poslanci ve Sněmovně skutečně změnili své dosavadní promigrační postoje jak tady doma, tak v zahraničí, v Bruselu i OSN.

A teď bych tedy upřesnil, na kdy bych to chtěl zařadit. Já bych měl dva návrhy. Za prvé, aby to byl pátý bod dnes, protože čtyři body už máme pevně zařazeny. Ale protože vím, že tady pan předseda hnutí ANO Faltýnek, že navrhoval zařadit přednostně body, a předpokládám, že mají 78 hlasů, tak by to mohlo projít, a jsou tady nějaké návrhy z grémia, tak jako druhý návrh by byl - po všech pevně zařazených bodech, které Sněmovna dnes si odsouhlasí, tak ať to tam zařadíme, ať to nikomu nevadí, ať se nikdo nemůže jakoby vymluvit, že má nějaké důležitější body. A znovu bych chtěl poprosit Poslaneckou sněmovnu, aby nám ten bod podpořila, protože sami, Poslanecká sněmovna, jsme určili vládě, že má do 15. listopadu nám dát zprávu. A my jsme ji tedy nedostali. Předpokládám, že nikdo ji nedostal. Takže je potřeba to krátce projednat, aby nás vláda seznámila, abychom si odhlasovali za Sněmovnu usnesení, aby vláda plnila usnesení Sněmovny v tomto smyslu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Kováčik. Poté pan předseda Chvojka.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové. Tři drobná sdělení k programu. Jeden návrh. To první je prosím pěkně, jestli jsem špatně slyšel, tak mě omluvte, ale já se ohrazuji proti označení proimigrační strana z úst pana kolegy Okamury, protože všechny s výjimkou SPD označuje za proimigrační. Nejsme proimigrační stranou. A chci, aby to tady zaznělo. Nejen směrem k vám, ale směrem k veřejnosti.

Za druhé. Ten návrh, který dal pan kolega Faltýnek, tak já říkám, že ano, samozřejmě. Nicméně jako čtvrtý bod za návrhy pana kolegy Faltýnka navrhuji zařadit bod 10, tisk 38. Je to dokončení přerušeného bodu, který jsme pracovně nazvali zdanění církevních restitucí. Jsme v přerušení, před závěrem druhého čtení, tak abychom to dnes stihli dokončit.

A ta třetí věc. To je drobná poznámka k tomu návrhu na zařazení bodu 12, tisk 50, na 19. schůzi 19. září. Pan poslanec Koten, předseda bezpečnostního výboru, navrhl, a já ho budu citovat ze stenozáznamu: "Vážené dámy, pánové, vážený pane předsedající, z důvodu, že není dosud k dispozici nález Ústavního soudu ke sněmovnímu tisku č. 50 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, kterým se mění zákony 106/1999 Sb. a zákon 340/2015 Sb., navrhuji vyřazení tohoto bodu z pořadu této schůze do doby, než bude známo stanovisko Ústavního soudu." Mám pocit, že tento návrh byl odsouhlasen, ale prosím, jestli jsem tomu špatně porozuměl, tak mi promiňte. Pro tento návrh hlasovalo, jestli chcete vědět kolik... návrh byl přijat. Hlasovalo 52 poslanců, 15 poslanců ODS, žádný z Pirátů, 17 poslanců SPD, 11 poslanců ČSSD, 14 poslanců KSČM, 7 poslanců KDU-ČSL a to je všechno. Celkem pro hlasovalo 116 poslanců. Čili to nevznáším snad jako nějakou pochybnost. Jenom to, že vlastně tady zařazujeme něco a nemáme, pokud vím, dosud stanovisko Ústavního soudu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já děkuji. Než dám slovo panu předsedovi Chvojkovi - podle informací, které mám k dispozici já, jsme nakonec hlasovali o vyřazení druhého a třetího čtení. Tedy nikoliv s tou podmínkou. A dále jsme hlasovali o vyřazení z konkrétní schůze a nehlasovali jsme vyřazení z dalších schůzí. Myslím, že z toho důvodu je návrh pana Faltýnka možný a hlasovatelný. Potom více třeba osobně, ať nemusíme přes mikrofon. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP