(Jednání zahájeno v 14.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. S náhradní kartou číslo 7 hlasuje pan poslanec Bartoš, s náhradní kartou číslo 2 hlasuje pan poslanec Ondřej Polanský. Radši jsem to řekl hned na začátku, než na to zapomenu.

Zahajuji další jednací den přerušené 20. schůze Poslanecké sněmovny. Poprosím vás, abyste se už usadili na svých místech, přihlásili se svými identifikačními kartami, případně mi jako kolegové sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní.

Začneme omluvami. Sděluji, že o omluvení své neúčasti požádali tyto poslankyně a poslanci: Petr Dolínek do 15 hodin - pracovní důvody, František Elfmark - rodinné důvody, Petr Gazdík - pracovní důvody, Tomáš Hanzel od 15.30 do 16.30 - pracovní důvody, Milan Hnilička - pracovní důvody, Milan Chovanec - zdravotní důvody, Ivan Jáč - zahraniční cesta, Jiří Kobza - zahraniční cesta, Patrik Nacher od 17.00 do 20.00 - pracovní důvody, Ivo Pojezný - pracovní důvody, Karel Schwarzenberg - zdravotní důvody, Lubomír Španěl - zdravotní důvody, Helena Válková - zdravotní důvody.

Z členů vlády se omlouvají Andrej Babiš - zahraniční cesta, Jan Kněžínek - zdravotní důvody, Jana Maláčová od 16 hodin - pracovní důvody, Tomáš Petříček - zahraniční cesta, Miroslav Toman - zahraniční cesta.

Poprosím vás už opravdu o klid v sále, abychom věděli, o čem budeme hlasovat u změn pořadu schůze. Nejdříve vás chci seznámit s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium.

Navrhujeme vyřadit ze schváleného pořadu schůze: bod 3 již pevně zařazený na 13. 11. a bod 118, sněmovní tisk 170, přístupnost internetových stránek, 2. a 3. čtení. Dále bod 115, sněmovní tisk 138, o osobních údajích, 3. čtení, a bod 116, sněmovní tisk 139, osobní údaje a související zákony, 3. čtení. Body byly pevně zařazeny na středu 14. 11. Dále bod 117 sněmovní tisk 136, rejstřík trestů, 3. čtení. To bylo k vyřazení.

Dále navrhujeme ve středu 14. 11. projednat body z bloku 3. čtení v tomto pořadí: bod 121, sněmovní tisk 183, bod 124, sněmovní tisk 263, bod 120, sněmovní tisk 169, bod 123, sněmovní tisk 175, bod 119 sněmovní tisk 188.

Dále grémium navrhuje pevně zařadit projednání volebního bodu 181, který byl zařazený na středu 14. 11., před polední přestávku na 13.10 hodin.

To jsou veškeré informace z grémia a po projednání pevně zařazených bodů na dnešní jednání bychom pokračovali body z bloku 1. čtení - zákony, případně dalšími body schváleného pořadu. Přehled zbývajících bodů vám byl rozdán na lavice. (V sále je hluk.)

K pořadu schůze mám v tuhle chvíli dvě přihlášky, s přednostním právem pan předseda Faltýnek, poté pan předseda Okamura, poté pan předseda Kováčik - tři. Takže ještě jednou vás poprosím o klid v sále a poprosím pana předsedu Faltýnka, aby nám přednesl svůj návrh.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, vážený pane předsedo. Dovolte, abych jménem našeho poslaneckého klubu podal následující návrh. Pokusil jsem se najít nějakou shodu na jednání grémia Poslanecké sněmovny, bohužel se mi to podařilo pouze z 95 % a neprošlo to jako návrh z grémia. Takže bych vznesl následující návrh, který se týká dnešního dne úterý 13. 11., od 14 hodin.

To znamená, jako první bod číslo 18, jedná se o návrh zákona o sociálních službách, druhé čtení, je to tisk 160. Jako druhý bod číslo 12, tisk 50, o svobodném přístupu k informacím, druhé čtení, takzvaný registr smluv. A jako třetí bod číslo 56, tisk 217, novela zákona o volbách, první čtení, paní poslankyně Pekarové Adamové, takzvaná korespondenční volba. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Další s přednostním právem pan místopředseda Okamura. S náhradní kartou číslo 10 hlasuje pan poslanec Munzar.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, dovolte mi navrhnout jako mimořádný bod schůze zprávu vlády o jejím postoji k takzvanému globálnímu paktu o migraci. Součástí by měla být diskuze a informace vlády o dlouhodobé strategii v těchto otázkách na mezinárodní scéně, tedy v OSN a Bruselu.

Jak víme, české vlády tyto otázky projednávají v zahraničí léta a popravdě, venku se naši zástupci často chovají jinak než doma. Globální pak o migraci a uprchlících vychází přímo z takzvané Newyorské deklarace, kterou schválili i zástupci české vlády 19. 9. 2016 a následně pak i za účasti našich zástupců byl připravovaný text paktu o migraci. Dovolil bych si citovat několik zásadních tezí, ke kterým nás česká vláda zavázala už v New Yorku roku 2016:

Zajistit, že všechny děti bez ohledu na to, zda se jedná o uprchlíky, nebo migranty, budou mít zajištěn přístup ke vzdělání v horizontu několika měsíců po příjezdu do hostitelské země.

Dále, najít domov pro všechny uprchlíky, které Úřad vysokého komisaře OSN určil jako potřebné pro přesídlení a rozšířit příležitosti.

Dále, poskytovat podporu státům, které zachraňují, přijímají a na svém území poskytují útočiště velkému počtu uprchlíků a migrantů.

Dále, odsuzovat xenofobii proti uprchlíkům a migrantům a podporovat globální kampaň OSN, která je právě proti xenofobii a rasismu namířena.

Jenom bych chtěl upozornit, že tyto zásadní teze, ke kterým nás vláda hnutí ANO, ČSSD a KDU-ČSL zavázala, respektive je projednali zástupci v roce 2016, tak to je opravdu, musím říct, velice závažná věc. A generální tajemník OSN Pan Ki-mun po přijetí těchto závazků, to znamená v podstatě legalizaci nezákonné migrace, státníkům v roce 2016 upřímně a bezelstně pogratuloval, cituji: "Dnešní summit je průlomem v našem společném úsilí reagovat na výzvy lidské mobility." A já k tomu dodávám, díky přijetí Newyorské deklarace bude podle něj více dětí chodit do školy, více pracovníků bude moci legálně hledat práci v zahraničí.

Takže tohleto tady v podstatě odsouhlasila česká vláda. K tomu se hnutí ANO, ČSSD a KDU-ČSL zavázaly už v New Yorku v roce 2016.

Řečeno jednoduchými slovy, cílem všech těchto smluv je posílení migrace, její legalizace. Jde jednoznačně o pozvánky stamilionům chudých na celé planetě. Je zdánlivě dojemné, když zaručuje školy dětem celé planety, ale v praxi to znamená jediné: rodiče milionů Afričanů, Arabů a Asiatů dostali zprávu, že jejich děti mají v našich státech zajištěno vzdělání a jejich rodiče práci. A komu z bohatých zemí se to nelíbí, je ošklivý xenofob, se kterým OSN a všichni signatáři zahájili boj. A české vlády, vlády hnutí ANO, ČSSD a lidovců, na mezinárodní scéně v nedávné minulosti se vším radostně souhlasily. (Silný hluk v sále. Předsedající žádá o klid.)

Podivuhodné domácí veletoče české vlády samozřejmě udivují, a to doma i v zahraničí. Tomáš Jungwirth z Asociace pro mezinárodní otázky to nedávno udiveně komentoval těmito slovy - cituji: "Po celou dobu jednání Česko s ostatními zeměmi bez problémů spolupracovalo." To znamená na zlegalizování nelegální migrace. "Je pro mě trochu zarážející, že poté, co se podařilo dojednat finální text kompaktu, se objevilo vyjádření Ministerstva zahraničí, které celý tento dvouletý proces vlastně zpochybňuje." Konec citátu. No pochopitelně, mě by taky překvapilo, když vláda v podstatě prosazuje zlegalizování migrace a najednou po dvou letech jakoby verbálně začne říkat něco jiného. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP