(15.00 hodin)
(pokračuje Bauer)

Takže moc by mě potěšilo, jestli by i dnes na půdě Poslanecké sněmovny mohla zaznít informace, že jednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem financí mají nějaký posun a s jakou variantou a s jakým objemem finančních prostředků se počítá, ať už ta účinnost bude od 1. 1., nebo od poloviny příštího roku, tak s jakými financemi se počítá nebo jestli se vůbec s něčím počítá. To je první část mého vystoupení.

Ta druhá, chtěl bych vás jenom informovat, že prostřednictvím mého návrhu, který byl zanesen do systému jako sněmovní dokument č. 1530, jsem jménem poslaneckého klubu Občanské demokratické strany předložil tento návrh, jehož podstatou je: Za prvé navrhuji rozšíření zvýšení příspěvku na péči i ve třetím stupni, to znamená, že se přidává podle těch tabulek, které jsou součástí velmi složitého propočtu toho pozměňovacího návrhu, přidává se ve třetím i čtvrtém stupni. Za druhé, podstatou návrhu je, že se navrhuje zvýšení příspěvku na péči u každé osoby, které byl příspěvek na péči přiznán, tedy bez rozdílu, zda se jedná o člověka žijícího v přirozeném prostředí, nebo v pobytové sociální službě či dalších zařízeních, ať už je to třeba dětský domov nebo hospicová péče. A třetí nedílnou součástí tohoto pozměňovacího návrhu je i změna účinnosti, v tomto případě od 1. 7. 2019. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Sklenák, připraví se paní poslankyně Dražilová. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji, vážený pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, už první čtení tohoto zákona jasně ukázalo, že má velkou podporu. Já jsem v podstatě nezaznamenal u žádného poslaneckého klubu, že by nepodporoval zvýšení příspěvku na péči ve čtvrtém stupni, a vlastně hned od počátku jsme se tady spíš bavili o tom, že přijdou pozměňovací návrhy, které budou řešit ten třetí stupeň. A v podstatě i z toho, co zde zaznívá dnes, je to patrné.

V čem se jednotlivé návrhy, liší, je samozřejmě výše příspěvku ve třetím stupni a pak právě to, o čem mluvila už kolegyně Gajdůšková, a to je účinnost, protože samozřejmě dopad do státního rozpočtu je velký, je to v miliardách. Jsou zde návrhy odložit účinnost tak, aby se státní rozpočet s tím mohl vypořádat. Já za sebe musím říct, že mně tyto návrhy nejsou příliš sympatické, protože těm lidem to my jako politici slibujeme už hodně dlouho. Proto možná je i taková shoda v této Poslanecké sněmovně, protože to téma je poměrně vydiskutované. Už minulá Poslanecká sněmovna projednávala zvýšení příspěvku na péči ve čtvrtém stupni, bohužel nebylo to schváleno. A ti lidé, věřte mi, a věřím, že to víte, že vám to nemusím říkat, sledují velmi pečlivě naše jednání zde v Poslanecké sněmovně a v podstatě čekají na to velmi netrpělivě. A kdybychom jim zase sdělili, že to odložíme, tak by byli určitě zklamaní. A myslím si, že byť musíme zohledňovat státní rozpočet, tak tohle by měla být priorita, protože jestli si to někdo zaslouží, tak jsou to skutečně tito lidé.

Já přicházím s pozměňovacím návrhem, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě. Konkrétně spočívá v tom, že bychom rozdělili účinnost pro ten čtvrtý stupeň. Ta by nastala prakticky okamžitě, resp. následující měsíc po schválení nebo vyjití ve Sbírce, a ten třetí stupeň bychom odložili od 1. 7. příštího roku. To se mi zdá jako jakýsi kompromis, se kterým by se mohl vypořádat i státní rozpočet, a v podstatě bychom schválili senátní návrh v té podobě, v jaké byl předložen.

A když už mám slovo, ještě mi dovolte, abych zareagoval na průběh rozpravy, konkrétně na návrh, který avizovala paní kolegyně Pekarová. Já souhlasím s tím, že by bylo vhodné najít nějaký mechanismus, kterým by se zvyšoval příspěvek na péči automaticky, abychom se nemuseli my jako parlament v určitých periodách tímto zabývat a hledat výši zvyšování těchto příspěvků, ke kterému bude muset samozřejmě s postupující inflací v budoucnu docházet. Nicméně to navázání na minimální mzdu mi přijde krajně nevhodné už proto, že vidíte, že na zvýšení příspěvku na péči se shodne v podstatě celá Sněmovna odprava až doleva, naopak na zvyšování institutu minimální mzdy se neshodneme jak málo na čem jiném, to je vždy předmětem velkých dohadů. Proto spojovat tyto dvě věci a navazovat jednu na druhou skutečně považuji za ne úplně šťastné, takže tento návrh podporovat nebudeme. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další je přihlášená paní poslankyně Dražilová, připraví se pan poslanec Kaňkovský.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych i já odůvodnila svůj poslanecký návrh a sdělila tak stanovisko našeho klubu.

Jak již zde bylo řečeno, shodneme se všichni v tom, že lidem v nejtěžších stupních je potřeba příspěvek na péči zvýšit. Jako předkladatelka tedy souhlasím se zvýšením příspěvku na péči osobám ve čtvrtém stupni, které nevyužívají pobytové sociální služby, protože, a to zde už také padlo, skutečně z průzkumu vyplývá, že naprostá většina těchto osob a stárnoucích seniorů nemá o život v zařízeních ústavního typu zájem a chtějí žít v domácím prostředí. U této skupiny osob navrhuji zvýšení o 4 000 korun.

Souhlasím také s tím, že v důsledku přijetí senátního návrhu, tak jak byl Poslanecké sněmovně předložen, by došlo k velké disproporci mezi příspěvky na péči ve třetím a čtvrtém stupni, protože skutečně ta hranice je velmi křehká a často velmi kritizovaná a také důvodem pro odvolání. Z výše uvedených důvodů proto navrhuji zvýšení těmto osobám ve třetím stupni o 3 000 korun měsíčně. Dojde tak k rovnoměrnému zvýšení příspěvku na péči pro všechny osoby ve dvou nejzávažnějších stupních závislosti, jejichž pobyt v domácí péči obvykle vyžaduje celodenní péči a zapojení i více osob.

Vzhledem k tomu, že s navýšením není počítáno v návrhu rozpočtu na rok 2019, navrhuji posunout účinnost této novely zákona od 1. července 2019. Takto by to znamenalo navýšení státního rozpočtu od té poloviny roku o 1,7 mld. korun. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Kaňkovský a připraví se pan poslanec Juránek.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové. Za klub KDU-ČSL jsem zde deklaroval už v prvním čtení, že my podporujeme senátní návrh novely týkající se navýšení příspěvku na péči ve čtvrtém stupni, a také jsem zde deklaroval, že vidíme problém v té diskrepanci, a už to tady dneska mnohokrát zaznělo, která by vznikla mezi výší příspěvku ve čtvrtém a třetím stupni. Zmiňoval jsem tady i to číslo, že by to bylo více než 8 tisíc korun, což považujeme při té neostré hranici mezi řadou případů, které mají třetí nebo čtvrtý stupeň, že by to vzneslo poměrně velký neklid do už tak poměrně svízelné problematiky. Proto jsme avizovali, a také jsme tak učinili, že předložíme pozměňovací návrh, který přijde s navýšením příspěvku na péči i ve třetím stupni. Také jsme avizovali tu částku, že se bude jednat o 4 tisíce korun, a je to z poměrně složitých propočtů tak, aby to bylo proporcionální právě mezi těmi stupni. A protože vím, jak je těžké hledat kompromis právě i mezi těmi rozpočtovými náklady, připravili jsme do garančního výboru tři varianty. Prioritou je navýšení příspěvku na péči ve třetím stupni o 4 tisíce korun - už tady o tom hovořila paní poslankyně Gajdůšková. Připravili jsme ale i další dvě varianty, a to navýšení ve třetím stupni o 3,5 tisíce, nebo o 3 tisíce korun. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP