(15.20 hodin)
(pokračuje Aulická Jírovcová)

A s tím souvisí právě to, že i nás docela mrzí, ale možná to bude vlastně i změnou vedení Ministerstva práce a sociálních věcí, kdy se nám posunula celá ta nová, velká novela sociálních služeb, kde by mělo právě dojít k tomu financování, nebo ke změně financování sociálních služeb, po které kraje i obce opravdu volají ve velké míře, a tam bychom právě chtěli řešit i tu otázku, nechci říct kompenzace, ale obecně té situace kolem příspěvků na péči právě pro poskytovatele sociálních služeb, nebo jiným způsobem vlastně jak by se řešila otázka jejich financování.

Každopádně za KSČM jsme říkali dlouhodobě, že valorizován příspěvek na péči ať už v jakémkoli stupni nebyl opravdu dlouhodobě, a v tom čtvrtém i třetím stupni to vnímáme jako pro ty nejpotřebnější. Je to opravdu potřeba. A jsem ráda, že i napříč politickým spektrem se došlo ke shodě, že pokud máme tady senátní návrh na čtvrtý stupeň, tak musíme vlastně hovořit i o třetím stupni.

Jsme si ale vědomi, že vlastně ten návrh se projednává, už jsem byla upozorněna několikrát, že je to schválně, ale prostě se projednával v období před komunálními volbami a i v období, kdy se schvaluje už státní rozpočet, a tím pádem už není zahrnuto ani vlastně toto asi budoucí navýšení do státního rozpočtu na rok 2019, a proto si myslím, že je i zcela logické, aby pokud se to schválí, a v určité výši, jak ve čtvrtém, tak ve třetím stupni navýšení, tak od 1. 7. 2019, a je to především z důvodu toho, aby se jak Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak ale i Ministerstvo financí dohodlo, kde vlastně v té podobě na rok 2019 se pohybuje kolem 2,5 miliardy, aby našly tyto peníze, aby šly opravdu těm nejpotřebnějším a pomohlo se lidem, a pak samozřejmě na rok 2020 asi i v plné částce těch 5 miliard.

Takže za KSČM samozřejmě jednoznačně podporujeme navýšení v obou stupních, to znamená ve čtvrtém i ve třetím. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S faktickou poznámkou paní poslankyně Richterová. Poté faktická poznámka - pan poslanec Kaňkovský. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Olga Richterová: Jenom pokud jsem to slyšela mylně, tak bych ráda zdůraznila, že není pouze tento návrh ohledně pobytových služeb, ale právě i v Pirátech jsme po diskusích s poskytovateli dospěli k tomu, že skutečně ten rozpor nesmí být tak hluboký, a předkládáme návrh, který by ale měl odloženou účinnost až od roku 2020 kvůli tomu rozpočtu. Takže jenom faktické dopřesnění, že budeme potom ve Sněmovně debatovat o několika návrzích týkajících se právě míry navýšení i do těch pobytových služeb.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Poprosím pana poslance Kaňkovského s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Ještě jednou dobré odpoledne. Jenom ještě krátce k paní poslankyni Aulické prostřednictvím pana předsedajícího, není to nějaká námitka, spíš doplnění a zároveň dotaz směrem k paní ministryni práce a sociálních věcí a k paní ministryni financí.

My tady hovoříme o těch rozpočtových nákladech týkajících se hlavně pobytových sociálních služeb a samozřejmě i příspěvku na péči obecně. My jsme hovořili na výboru pro sociální politiku o tom, že je nezbytně nutné, aby došlo k jednání mezi vedením resortu Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva financí. Chtěl bych se dotázat obou paní ministryní, zda už k takové schůzce došlo a zda existuje v tuto chvíli pozice vlády právě k tomu, jakým způsobem řešit příspěvek na péči v tom třetím stupni, případně komplexně i ve třetím a čtvrtém stupni, protože si všichni uvědomujeme, že rozpočtové náklady nás neminou, že je skutečně musíme najít. Nicméně jako vedení obou klíčových resortů pro tuto oblast bych je chtěl požádat o jejich vystoupení a stanovisko, jak se v tuto chvíli k tomu vláda staví. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda má ještě někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě v tomto bodu. Jestliže tomu tak není, končím obecnou rozpravu. Ptám se paní navrhovatelky, zda po obecné rozpravě má zájem o závěrečné slovo. Nemá. Paní zpravodajka nemá. Takže žádný návrh na vrácení nezazněl. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musejí být vždy odůvodněny. Jako první je přihlášena paní poslankyně Adamová Pekarová.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji ještě jednou za slovo. Dámy a pánové, já jsem svůj pozměňovací návrh, tedy obě jeho varianty, představila již v obecné rozpravě. Tímto se k němu hlásím. Jedná se o sněmovní dokument pod číslem 1524.

Zároveň jsem avizovala, že předložím ještě návrh doprovodného usnesení. Dovolte mi, abych ho předložila nyní, protože jsem se mylně vyjádřila v obecné rozpravě, že jej budu předkládat ve třetím čtení, ale byla jsem upozorněna, že je to nutné v tuto chvíli. Je to poprvé, co předkládám doprovodné usnesení, tak mi tuto chybu promiňte, prosím. A věnujte prosím pozornost textu, který předkládám. Je to jedna jediná věta. "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby do 1. září 2019 připravila předvídatelný valorizační mechanismus navyšování příspěvku na péči ve všech stupních závislosti s navázáním na pevně daný ekonomický ukazatel." Samozřejmě dám jak paní zpravodajce, tak panu předsedovi. A žádám vás tímto o jeho podporu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako další v podrobné rozpravě, pan poslanec Třešňák.

 

Poslanec Petr Třešňák: Tímto bych se chtěl přihlásit, jak jsem avizoval v obecné rozpravě, k pozměňovacímu návrhu číslo 1646 a myslím, že to odůvodnění zaznělo jak v obecné rozpravě, tak je i uvedené v důvodové zprávě v příloze tohoto pozměňovacího návrhu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další je paní poslankyně Richterová.

 

Poslankyně Olga Richterová: Ráda bych se přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu číslo 1650. A protože jsme měli technické problémy se systémem, tak ho tady nechám i vytištěný písemně paní zpravodajce. Takže 1650. Je to pozměňovací návrh týkající se navýšení i do pobytových služeb.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další je pan poslanec Bauer.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážené kolegyně, kolegové, tímto se přihlašuji ke sněmovnímu dokumentu číslo 1530, jehož nedílnou součástí je i podrobná důvodová zpráva včetně předložených tabulek. A samozřejmě platí, že o tomto pozměňovacím návrh jsem rámcově hovořil ve své řeči v rámci obecné rozpravy. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Poprosím pana poslance Sklenáka.

 

Poslanec Roman Sklenák: Přihlašuji se tedy k pozměňovacímu návrhu, který jsem v obecné rozpravě představil, který tedy zvyšuje příspěvek na péči ve třetím stupni osobám mimo pobytové služby o 4 tisíce s účinností od 1. července 2019, a účinnost ve čtvrtém stupni vzhledem k aktuálnímu datu tak, abychom předešli případným problémům s výplatou příspěvků, stanoví prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Tento pozměňovací návrh je v systému uveden pod číslem 1648.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další je přihlášena paní poslankyně Dražilová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Děkuji. Přihlašuji se ke svému pozměňovacímu návrhu, který je evidován pod číslem 1642, který jsem také zdůvodnila v obecné rozpravě.

A dovolím si ještě předložit následující pozměňovací návrh na změnu účinnosti zákona, který zní: článek III Účinnost. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2019.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další je přihlášena do podrobné rozpravy paní poslankyně Gajdůšková. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP