(15.50 hodin)

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já mám procedurální návrh, abychom před ukončením obecné rozpravy přerušili tento bod do přítomnosti pana ministra obrany. A já vám řeknu proč. My jsme minulý týden měli výbor pro obranu, kde jsme se více než dvě hodiny seznamovali se situací ve státních podnicích, které jsou napojeny tedy na státní rozpočet, a jsou to státní podniky, u kterých je buďto zřizovatelem, anebo zakladatelem Ministerstvo obrany. Všichni ředitelé těchto státních podniků bez rozdílu si stěžovali právě na to, že zákon o svobodném přístupu k informacím je diskvalifikuje na trhu, protože kromě toho, že jsou tedy zřizovatelé, zakladatelé ze strany státu, tak ale soutěží podle běžných obchodních podmínek podle standardních konkurenčních podmínek na tom normálním trhu, ale jejich smlouvy se zveřejňují na rozdíl od jiných i podobných typů podniků v zahraničí. Takže si myslím, že opět jsme zase v České republice papežštější než papež. Tím neříkám, že bychom neměli umožňovat občanům dostávat se svobodně k informacím, ale rozhodně by se občané svobodně neměli dostávat k informacím, které mohou být významné pro bezpečnostní či obranné otázky a zájmy našeho státu.

Takže skutečně nemám v plánu tady žádné obstrukce, jenom vás žádám o podporu svého návrhu. Až vystoupí všichni v obecné rozpravě před uzavřením obecné rozpravy, aby se ten bod přerušil, aby se ty věty, návrhy, které tady zazněly, prosím, předaly panu ministrovi obrany, aby pan ministr obrany věděl, co se teď bude navrhovat, a aby se k tomu mohl vyjádřit. A tu situaci, která už teď z hlediska stávajících státních podniků není pro ně výhodná, abychom nějakým unáhleným krokem ještě nezhoršili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní poslankyni Janě Černochové. S faktickou poznámkou teď pan poslanec Jakub Michálek. Poté Leo Luzar a poté pan Jan Lipavský. Máte slovo k faktické poznámce, pane poslanče.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Tak samozřejmě ten návrh už se tady projednává od ledna, takže bylo spousta času, aby kdokoliv vznesl nějaký pozměňovací návrh. A jestliže kolegové od ledna ten návrh nevznesli, tak já myslím, že mají možnost přinést vlastní návrh zákona, který se bude věnovat té otázce, kterou chtějí řešit. Protože ten náš návrh se skutečně vůbec netýká vojenských státních podniků a žádným způsobem nemění jejich režim. Ten se týká ČEZu, Českých drah a společností, které jsou obchodovány na burze. To vojenské podniky nejsou. Takže já si myslím, že to není potřeba slučovat. A současně pokud máte věci, které se týkají bezpečnosti a ochrany zájmu státu, tak na to už dneska je výjimka v tom platném zákoně. Takže všechny věci, které jsou utajované informace, tak na ty můžete uplatnit už dneska výjimku podle platného zákona. Takže samozřejmě ty citlivé informace pro zájmy státu se už dneska nezveřejňují.

Čili já to opravdu - snahu o přerušení v tento okamžik, potom, co to bylo několikrát přerušováno, několikrát přesouváno na další a další jednání, vyřazováno, přerušováno do rozhodnutí Ústavního soudu, přerušováno na šesti výborech, kterým to bylo přikázáno, tak si myslím, že toto je opravdu pouze další obstrukce. A jestli jste od ledna nebyli schopni připravit pozměňovací návrh, tak nezlobte se na mě, ale podle mého názoru to není důvod, proč přerušovat jednání Poslanecké sněmovny v tento okamžik.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Leo Luzara. Paní kolegyně Černochová je přihlášena také k faktické poznámce po panu kolegovi Lipavském. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já si dovolím tady podpořit návrh kolegyně a jemně oponovat předkladateli toho návrhu, který momentálně projednáváme.

Ta situace ve vojenských opravárenských podnicích není z ledna. Ta situace je, a ty informace, které výbor pro obranu dostal, jsou 14 dní, možná ani tento čas není úplný. Ty informace jsou docela závažné, protože jsou to podniky, které jsou pro armádu tak významné, že zabezpečují obranyschopnost České republiky. Mají to ve svých zřizovacích listinách. Jsou povinny držet kapacity, povinny mít vše připraveno, kdyby náhodou, a nechci strašit, kdyby náhodou dostaly rozkaz mobilizační a musely fungovat. O té situaci jsme se dozvěděli, ano, možná pozdě, protože tyto podniky fungují v režimu, řekněme, vojenském, subordinace, kdy jejich ředitelé nejsou jak na trhu, že by informovali, že se něco děje apod. Využili tu zákonnou možnost, obrátili se na výbor pro obranu, aby se touto situací zabýval. A konkrétní číslo, třeba konkrétně z Vojenského opravárenského závodu v Novém Jičíně. Tento podnik drží významné kapacity na opravy a rekonstrukce a revitalizace tanků a obrněné techniky Armády ČR. Ale v současné době skoro z devadesáti procent funguje na volném trhu. Pouze deset procent funguje v tom režimu utajovaném, který by mohl použít, jak tady bylo naznačeno. Ale těch devadesát procent v tom bezpečnostně obranném průmyslu funguje na volném trhu. A když se tyto údaje dostávají ven, tak jeho konkurenceschopnost obrovsky klesá. A uvědomme si, že v regionu Moravskoslezského kraje, kde tento podnik funguje, jsou podstatně větší, finančně zajištěnější zbrojaři, kteří mu ty zakázky takhle vyzobávají. Díky tomu, že prostě se k těm údajům, a jestli podle stošestky nebo podle zákona o svobodném přístupu k informacím, dostávají. A je to problém. Je to docela velký problém pro tyto podniky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní pan poslanec Lipavský také s faktickou poznámkou. A faktická poznámka paní poslankyně Černochové. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Lipavský: Děkuji. Tak on už to řekl kolega Michálek. Je to prostě pokus o další obstrukci. Samozřejmě ty vojenské podniky určitý způsob nějakých problémů mají, ale není to dáno tímto zákonem. Je to komplexní situace. A jaksi čekat na to, že by tady měl pan ministr si vyposlechnout debatu o volném přístupu k informacím, to vůbec nedává smysl. Tak samozřejmě výbor pro obranu udělal usnesení, že armáda nebo Ministerstvo obrany má dodat nějaký návrh, nějaký legislativní... mají se k tomu vyjádřit, ale rozhodně to není míněno vůči tomuto zákonu. Tohleto prostě doprojednejme, dotáhněme do konce a pojďme klidně udělat novelu. Já s tím nemám žádný problém.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Faktická poznámka paní poslankyně Jany Černochové. Prosím, máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Za prvé vaším prostřednictvím k panu Michálkovi. Nechci přerušovat Poslaneckou sněmovnu. Chci přerušit pouze procedurálně projednávání tohoto bodu.

Za druhé vaším prostřednictvím ke kolegovi Lipavskému. To opravdu Piráti chtějí, abychom zákon o svobodném přístupu k informacím otevírali několikrát do roka? Já jsem měla za to, že v našem zájmu, v zájmu nás všech je, aby se co nejméně měnila legislativa. Abychom zákon, který projednáme, projednali tak kvalitně, že tento zákon bude platit, tím pádem občané v rámci samozřejmě toho, až ten zákon vyjde ve Sbírce, až bude dokončen legislativní proces, tak aby se s ním seznámili. Aby všechny subjekty v tom zákoně obsažené se na to mohly připravit a ten zákon dodržovaly. Jsem velmi nemile překvapena, že to, co tady teď říkají Piráti, znamená to, že vlastně ten zákon dneska doprojednáme, ale už teď víme, že tam mají být změněny věci, které tam v tuto chvíli jsou špatně. Já neříkám, že zhorší návrh Pirátů ten zákon. Já říkám, že současné znění toho zákona dělá těm společnostem problémy. Říkal to tady kolega Luzar. Říkali jsme si to skutečně velmi detailně na výboru pro obranu. Takže pokud se Sněmovna chce vracet k jednomu zákonu několikrát za své volební období, tak nehlasujte pro ten můj návrh na přerušení.

Já skutečně obstruovat nechci. Já chci, abychom přijali kvalitní zákon, který se nebude muset zase za půl roku měnit! A tohle není legrace! Tady skutečně jde o bezpečnost a obranu naší země!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Jakub Michálek, také s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. No, já jsem se chtěl zeptat, proč když tady ten zákon čtyři roky platí a tak zásadním způsobem ohrožuje bezpečnost České republiky, proč tedy jste s ním něco neudělali, proč jste nepřipravili pozměňovací návrh za tu dobu? Proč teď najednou jste si vzpomněli, že potřebujete kvůli otázkám obrany a vojenských podniků přerušit projednávání zákona o registru smluv? Myslím si, že nejsem jediný v téhle zemi, kdo se na to ODS ptá. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP