(16.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Pan poslanec Jan Lipavský také s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Lipavský: Děkuji. Pouze pár vět k těm vojenským podnikům. Ony potřebují změnit více zákonů, např. i zákon o zadávání veřejných zakázek. Ony potřebují upravit způsob vztahu zřizovatele, aby jim třeba mohly napřímo dát a podobně. To bude celý balíček třeba pro ty podniky. To není o tom, teď zastavit projednávání tohoto zákona. Takže proto nesouhlasím s vaším návrhem. Děkuji za pozornost. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Jany Černochové. Připraví se kolega Luzar. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já myslím, že jsem to tady řekla srozumitelně. Pokud - vaším prostřednictvím - to nechce vnímat a nerozumí tomu, co jsem řekla, pan Michálek, není to můj problém, je to problém pana Michálka. Ten problém se tady objevil na základě informací, které jsme měli na výboru pro obranu minulý týden. Ty problémy byly minulý týden. Stejně tak když na tom výboru seděla bývalá paní ministryně obrany, nechávala udělat nějaké analýzy. Ty analýzy teď jsou k dispozici. To je důvod, proč to řešíme v tuto chvíli. A to, že jsem já zmiňovala možné problémy z hlediska obrany a bezpečnosti už při prvním čtení toho zákona, ve chvíli, kdy se tady ten zákon objevil, to si najděte ve stenozáznamu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Leo Luzara. A stejně věřím, že spor o procedurální návrh vyřešíme jen hlasováním. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím ke kolegovi Michálkovi, proč to nebylo dřív, když čtyři roky. No proto, že ty podniky se do toho problému dostaly nyní. Je tam krizový management, protože historie těchto opravárenských podniků spíše směřovala k tomu, že se stát těchto podniků zbaví, že je chce privatizovat. Až současná situace ve světě přiměla stát se o tyto podniky více starat a přiznat jim statut podniků, které jsou strategické. Nastoupil tam management, který se snaží ty podniky zvednout, dostat je do černých čísel, a narazil na tyto problémy.

Ty analýzy, jak tady zaznělo, byly zpracovány v poslední době. To jsou prostě nové informace a my jsme opravdu nevěděli, že to bude zařazeno na dnešní jednání. To nikdo nečekal. Kdybychom to věděli třeba aspoň 24 hodin dopředu, tak jsme si teoreticky mohli ještě připravit tento návrh a dát ho do druhého čtení. O nic jiného nejde, než získat trošičku času, abychom tam ten návrh mohli doplnit a vyřešit jeden ze tří problémů, které na výboru pro obranu zazněly. Ano, ty problémy jsou tři, byly pojmenovány, toto je jeden z nich a chceme ho řešit při této příležitosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. A nyní faktické poznámky - paní poslankyně Karla Šlechtová, pan poslanec Lipavský, pan poslanec Michálek. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Šlechtové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Šlechtová: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, není úplně pravda, že ten management narazil na nějaké nové vedení, oni narazili na mě. Já jsem v těch podnicích nechala udělat audity a v tuto chvíli jsme tam nastavili krizové řízení všech podniků včetně VOPky, včetně LOMu. Vyměnila jsem dozorčí rady, vyměnila jsem celé předsednictvo, nebo aspoň část předsednictva... (Neustálý hluk v sále, diskutující vyčkává.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám rozumím, já vám přidám čas, paní poslankyně.

 

Poslankyně Karla Šlechtová: Děkuji za klid. V tuto chvíli je ten management úplně jiný a ty podniky se dostávají do zelených čísel - dostanou nejdříve v roce 2020. VOPka je v manku - v uvozovkách - téměř 100 milionů korun. Očekávali jsme, že to bude horší. Ten podnik byl připraven k prodeji.

Nicméně co se týče tohoto zákona, já rozumím poznámce přerušit, já osobně bych si také představila, aby tady seděl ministr obrany a minimálně aspoň backoval, co tady říkám já. Nicméně vzhledem k tomu, že jsme se opravdu snažili, aby se tento zákon dostal na projednávání, podpoříme jeho průchod dál, aby prošel dál, abychom pro něj hlasovali. Ale toto je věc, která se musí řešit i u zákona o zadávání veřejných zakázek a dalších. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času paní poslankyni Šlechtové. Ještě než udělím slovo panu poslanci Michálkovi, sděluji, že pan ministr Metnar je na cestě do Sněmovny. Takže samozřejmě můžeme pokračovat v rozpravě. Nyní faktická poznámka pana poslance Jakuba Michálka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Možná se nám poštěstí, že to nebude ani nutné přerušovat, že do té doby si budeme dále vyměňovat názory. Nicméně paní poslankyně Černochová zde mluvila o kvalitním legislativním procesu a pak tady vystoupil pan poslanec Luzar, že potřebují aspoň 24 hodin na to, aby připravili pozměňovací návrh. Já se obávám, že za 24 hodin není možné zpracovat kvalitní pozměňovací návrh, projednat ho se zainteresovanými skupinami, tak jako byl projednáván ten náš návrh. A zkrátka druhé čtení je určeno k tomu, že buď politická strana, nebo poslanec mají připraven nějaký pozměňovací návrh a pak ho načtou, anebo ho nemají a potom ho nenačtou. A jestliže žádný návrh připravený nemáte a nestihli jste ho za tu dobu připravit, tak se tady bavíme o nějakém virtuálním pozměňovacím návrhu a to je zkrátka věc - pokud ten návrh není připraven, tak se projedná, až se ten zákon znovu otevře. Nebo předložíte, až budete řešit komplexně ty vojenské podniky, tak tam dáte do novelizačních ustanovení část, která se týká zákona o svobodném přístupu k informacím. Ale snažit se přilepit tuto materii k otázkám ČEZu a Českých drah a na základě toho to prodlužovat, to si myslím, že je velmi nešťastné.

Nicméně jedna konstruktivní věc, abych skončil v dobrém modu, tak jsem rád, že aspoň jedna věc v této Poslanecké sněmovně se našla, která spojuje kolegy z ODS a z KSČM. To je společný odpor proti registru smluv.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Můžeme pokračovat v rozpravě. Nyní pan poslanec Radovan Vích. Kolega Kováčik se přihlásil k faktické poznámce až poté, když jsem vás vyvolal - pane poslanče, máte slovo - bude muset s faktickou poznámkou posečkat po vašem vystoupení, protože jsem vás už vyvolal. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Radovan Vích: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem v souvislosti se zákonem o svobodném přístupu k informacím připravil pozměňovací návrh, který byl načten do systému, nebo já se k němu přihlásím potom později, jako sněmovní dokument číslo 700. Důvod je ten, že jsou tam nějaké vazby - pokud by to bylo přijato tak, jak je navrhováno, tak jsou tam vazby na prvky kritické infrastruktury, na objekty důležité pro obranu státu, na objekty možného napadení. Bavíme se o zákonu č. 222, o zajišťování obrany, nařízení vlády č. 139/2017, o plánování obrany, a zákonu č. 240, o krizovém řízení a změně některých zákonů.

V tomto smyslu jsem připravil pozměňovací návrh, a to takový, že v článku I v paragrafu 2 navrhuji doplnit, teď to přečtu a potom to odůvodním: "Povinnými subjekty jsou rovněž právnické osoby, v nichž je stát, územní samosprávní celek nebo jiný povinný subjekt většinovým společníkem, nebo v nich mohou být (?) sami nebo s jinými povinnými subjekty přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv," a teď je to doplnění, "tyto subjekty však nemají povinnost poskytovat informace o smlouvách jednotlivých provozovatelů objektů a prvků zapojených do plánu obrany státu, dílčího plánu obrany, na jakékoli úrovni, nebo plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury, které se ochrany těchto objektů a prvků týkají. Takovými provozovateli se rozumí provozovatelé objektů důležitých pro obranu státu, objektů, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou být napadeny (tzv. objekty možného napadení) nebo prvků kritické infrastruktury."

Ten pozměňovací návrh je takto koncipován proto, že dílčí plány obrany zpracované ministerstvy, jinými ústředními správními úřady, Českou národní bankou, kraji a obcemi s rozšířenou působností obsahují informace o evidenci objektů důležitých pro obranu státu a objektů, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou být napadeny. V těchto dílčích plánech obrany jsou rovněž vedeny údaje o spojení na provozovatele objektů a základní identifikační údaje o objektech. Identifikační údaje o objektech obsahují tyto informace: identifikační údaje o vlastníkovi, popis objektů, popis umístění objektů, údaje o objektech vedené v katastru nemovitostí, fotodokumentaci objektů a mapové zákresy. Tyto informace jsou neveřejné a podléhají stupni utajení ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. A v případě jejich uveřejňování se jedná o porušování platné zákonné legislativy v souvislosti s obranou a krizovým řízením. Rovněž je z obdobných bezpečnostních důvodů potřeba chránit informace o prvcích kritické infrastruktury, tedy ani informace o těchto prvcích by neměly být zveřejňovány.

Žádám vás o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, ke kterému se později přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP