(Schůze zahájena v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 22. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní vítám.

Dnešní schůzi svolal předseda Poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 40 poslanců. Pozvánka vám byla rozeslána ve čtvrtek dne 8. listopadu tohoto roku.

Prosím nyní, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo požádal o vydání náhradní karty. V tuto chvíli mám informaci, že s náhradní kartou číslo 7 bude hlasovat pan předseda Bartoš.

 

Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Jaroslava Dvořáka a poslance Františka Kopřivu ověřovateli této schůze. Má někdo jiný návrh? Takový návrh nevidím. Takže zopakuji, budeme nyní hlasovat o tom, že ověřovateli schůze budou páni poslanci Jaroslav Dvořák a František Kopřiva.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 1 přihlášeno 109 poslanců, pro 102, proti nikdo. Konstatuji, že jsme ověřovateli 22. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Jaroslava Dvořáka a pana poslance Františka Kopřivu.

 

Dále sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své účasti na jednání tito poslanci a poslankyně: Radek Vondráček z důvodu zahraniční cesty, Věra Adámková do 9.40 ze zdravotních důvodů, Hana Aulická Jírovcová do 10 hodin z pracovních důvodů, Martin Baxa z pracovních důvodů, Jiří Běhounek z pracovních důvodů, Ondřej Benešík z důvodu zahraniční cesty, Jan Birke z pracovních důvodů, Milan Brázdil do 13.30 z pracovních důvodů, Jana Černochová bez udání důvodu, Jan Čižinský z pracovních důvodů, Petr Dolínek z rodinných důvodů, Kamal Farhan do 10 hodin z pracovních důvodů, Jan Farský v době od 12 do 19 hodin z důvodu zahraniční cesty, Dominik Feri z pracovních důvodů, Miroslav Grebeníček z pracovních důvodů, Josef Hájek v době od 11.30 do 14 hodin z důvodu zahraniční cesty, Milan Hnilička z pracovních důvodů, Tereza Hyťhová z osobních důvodů, Milan Chovanec ze zdravotních důvodů, David Kasal také ze zdravotních důvodů, Jiří Kobza v době od 13.00 do 19.00 z pracovních důvodů, Radek Koten do 12 hodin z pracovních důvodů, Robert Králíček z důvodu zahraniční cesty, Roman Kubíček z pracovních důvodů, Jan Kubík z pracovních důvodů, Jaroslav Kytýr od 12 hodin z pracovních důvodů, Leo Luzar ze zdravotních důvodů, Karla Maříková do 10.30 z pracovních důvodů, Ilona Mauritzová z pracovních důvodů, Patrik Nacher z pracovních důvodů, Ladislav Okleštěk ze zdravotních důvodů, z pracovních důvodů se omlouvá Roman Onderka, Zdeněk Ondráček také z pracovních důvodů, Jana Pastuchová z pracovních důvodů, Markéta Pekarová Adamová do 10.30 ze zdravotních důvodů, Ivo Pojezný z pracovních důvodů, Karel Schwarzenberg v době od 16.30 do 19.00 z pracovních důvodů, František Vácha z pracovních důvodů, Helena Válková do 10 hodin z pracovních důvodů, Petr Venhoda ze zdravotních důvodů, Ondřej Veselý z pracovních důvodů, Petr Vrána ze zdravotních důvodů a z osobních důvodů se omlouvají poslanci Tomáš Vymazal a Jan Zahradník. Mezitím přišla ještě omluva pana poslance Jiřího Maška z dnešního jednání v době od 12 hodin z pracovních důvodů.

Dále se omlouvají členové vlády: Andrej Babiš z pracovních důvodů, Jan Kněžínek z pracovních důvodů, Jana Maláčová z důvodu zahraniční cesty, Lubomír Metnar z důvodu zahraniční cesty, Marta Nováková z pracovních důvodů, Tomáš Petříček z pracovních důvodů, Robert Plaga z pracovních důvodů, Dan Ťok od 9.30 z pracovních důvodů a Miroslav Toman z pracovních důvodů.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 22. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Poslanecká sněmovna pouze o pořadu, který je uveden v žádosti. Nelze schválit žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. (Hluk v sále.)

 

Dámy a pánové, já prosím o klid, protože nyní přistoupíme k hlasování o navrženém pořadu schůze.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 2, přihlášeno 129 poslanců, pro 110, proti nebyl nikdo. Návrh byl schválen. Znamená to, že jsme schválili pořad schůze, tak jak byl navržen.

 

Nyní prosím ještě jednou o klid, protože nás čeká další hlasování. Není to úplně obvyklá situace, tak ať všichni víme, o co se zde jedná. Schválili jsme sice pořad schůze, ale nyní bude nutné hlasovat podle § 54 odst. 4 jednacího řádu o zařazení tohoto návrhu zákona na jiný jednací den a zároveň je třeba dát hlasovat podle § 95a jednacího řádu o vyčlenění jiných hodin pro jeho projednání.

 

Jednoduše řečeno, musíme schválit, že se dnes na této schůzi v tuto chvíli budeme zabývat zákonem, který je ve třetím čtení, na který jednací řád vyčleňuje jiné hodiny. Je prosím jasné, o čem budeme v tuto chvíli hlasovat? Je to jasné? Je zde žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami. (Chvilku čeká.) A jsme v situaci, kdy mohu zahájit hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 3, přihlášeno 130 poslanců, pro 126, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

A nyní tedy přistoupíme k jedinému bodu pořadu dnešní schůze, kterým je

 

1.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb.,
o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce
představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců
a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 167/ - třetí čtení

***
Přihlásit/registrovat se do ISP