(9.30 hodin)
(pokračuje Okamura)

Takže znova a znova, abych se neopakoval, prosím vás a žádám vás o podporu pozměňovacího návrhu, který jsem tam vložil jménem SPD, a odsouhlasme si zamrazení jakéhokoliv nárůstu platů politiků a v podstatě platů představitelů státní moci až do roku 2021, to znamená do konce tohoto volebního období. Žádám vás o tu podporu a ukažme občanům, že to s nimi opravdu myslíte vážně. My v SPD jsme ten návrh napsali. Předkládáme zamrazení platu politiků, žádný z 22 poslanců SPD nechce mít o 10 tisíc víc, nebo o 6 tisíc víc, jak tady navrhují ostatní strany. Já vím, že tady půjde na mikrofon celá řada poslanců a budou okecávat, budou tady složitě říkat nějaké kvocienty, a s čím se má svázat poslanecká mzda nebo s čím se nemá svázat. Ale znovu říkám pro občana, aby se v tom orientoval, jediný návrh na zamrazení tady má SPD, všichni ostatní chtějí navyšovat a jenom se chystají okecávat, jak navýšit a jak složitě si to zdůvodnit. To je vše.

Takže vás žádám o hlasování a prosím o podporu našeho návrhu na zamrazení platů politiků. (Potlesk z řad poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Ferjenčík. Mezitím vám sdělím, že paní poslankyně Kozlová se dnes omlouvá z důvodu nemoci a pan poslanec Špičák se v době od 9 do 10 hodin omlouvá z pracovních důvodů. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já bych chtěl vaším prostřednictvím stručně reagovat na svého předřečníka.

Tam jsou podle mě dva problémy v tom návrhu SPD. První problém je ten, že to zamrazení se ale týká obou stran, jak nárůstu, tak poklesu. Takže když přijde krize a platy v ekonomice klesnou, a ty signály, že se blížíme roku 2008, jsou v té ekonomice, tak ty platy politiků zůstanou stejné. Takže to je první problém toho návrhu a my hledáme řešení, které bude dlouhodobé, a ne jenom na ty tři roky.

A to je druhý problém. V případě, že se schválí váš návrh, který podáváte jenom proto, že věříte, že nemá šanci projít, když se bavíte v kuloárech s poslanci SPD, tak bych se rozhodně nepodepsal pod tvrzení, že žádný z nich nechce, aby měl vyšší plat o 10 tisíc korun. A vy ho podáváte jenom z tohoto důvodu, ale pokud by náhodou prošel, tak dojde k tomu, že od 1. ledna 2021, což je mimochodem na hranici dvou volebních období, takže předtím nikdo nebude mít chuť to řešit a potom už nebude čas to řešit, dojde k nárůstu platů politiků o desítky procent. A ten nový parlament bude pod obrovskou palbou veřejnosti, že první, co udělal, bylo, že mu strašně stouply platy, i když ti noví poslanci vůbec za to nebudou zodpovědní. (Potlesk poslanců z řad Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S přednostním právem nyní pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já vám zcela jistě všem dlužím omluvu. A omlouvám se tedy. Kdybych před osmi lety neprosadil v době krize to dramatické snížení platů ústavních činitelů a běžel automat, tak by teď nehrozilo jejich zvýšení, nikdo by si toho nevšiml, nikdo by neudělal populistickou bouři a my jsme si nemuseli rozhodovat o svých platech. Protože ty platy mají podle toho automatu vyskočit jenom proto, že jsme si je holt před těmi osmi lety vůči tomu automatu o 20 % snížili a zmrazili. Takhle to je. Takže kdyby se to nestalo, kdybych to tenkrát neudělal, tak ten problém teď nemáme, a proto se omlouvám.

Leč lidská paměť je krátká a populismus některých z nás naprosto bezbřehý. My setrváváme na tom, že nechceme rozhodovat o svých platech. Je to nedůstojné. Je tady prostě nastaven nějaký systém a nemáme do něj zasahovat ani nahoru, ani dolů. Proto nebudeme rozhodovat o svých platech a nebudeme pro to hlasovat. Kdo si chce rozhodovat o svých platech, ať pro to hlasuje. Je to koneckonců ve výsledku jedno. Ale prostě to zásadní je, že si nechceme rozhodovat o svých platech, pokud vy to chcete, kolegové, tak si o nich rozhodujte. Ale je to prostě nedůstojné.

Do určité míry bych polemizoval s tím, co tady řekl pan poslanec Michálek o tom, že vysoké platy odtrhnou někoho od reality života běžné populace. Empatie nespočívá ve výši příjmů. Ještě méně platí, že nízké platy nabádají ke korupci. Korupce není otázkou příjmů, korupce je otázkou morálky. Umím si představit hodně vysokopříjmové korupčníky, umím si představit poctivé lidi s minimální mzdou, kteří by se ke korupci nikdy svést nedali. To jsou prostě bludy podle mého názoru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. V rozpravě nyní vystoupí pan poslanec Ferjenčík, připraví se pan poslanec Koníček. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem chtěl ještě, doufám naposled, vystoupit k tomuto zákonu a vlastně vysvětlit, proč je na ten zákon upřená taková pozornost a proč jsme třeba my pracovali na tom, aby se skutečně stihl projednat. Tam jde o to, že ten návrh zákona byl rozeslán poslancům už 2. května 2018. To znamená, už v květnu byl ten návrh na stole. A my jsme si mysleli naivně, že když je to vládní návrh strany, která má 78 poslanců, a když jí 22 poslanců Pirátů slíbilo tomu návrhu podporu, tak jsme si mysleli, že prostě ta většina ve Sněmovně se najde poměrně hladce, návrh se projedná, schválí bez nějakého většího divadla a nebudeme se tím muset hlouběji zabývat. Nicméně ani na červnové schůzi, ani na červencové schůzi se ten návrh vůbec neprojednal. Takže se dostal do fáze, kdy začalo velmi reálně hrozit, že se do konce roku projednat vůbec nestihne.

Ostatně pan předseda Faltýnek říkal, že přes něj to určitě neprojde. (Nesouhlasné poznámky pana poslance Faltýnka. - Ohlas v sále.) Tak jestli můžou lidé z grémia říct, jak to bylo.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím o klid a dodržování jednacího řádu. Pane poslanče, pokračujte.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Já bych poprosil pana Faltýnka, aby reagoval prostřednictvím faktické poznámky a nikoli prostřednictvím pokřikování z lavice.

Takže 22. srpna jsme museli tento návrh zařadit na plénum mimořádné schůze Poslanecké sněmovny, protože jinak by se zcela jistě projednat nestihl. Na tomto plenárním zasedání neprošel můj návrh zkrátit lhůty o 30 dnů, aby se to stihlo ve větším klidu ještě na té následující schůzi. Místo toho zůstaly lhůty 60 dní a začali jsme se tím zabývat v listopadu. V listopadu jsme šli na grémium s tím, jestli to máme předřazovat, aby se to stihlo. Pan Faltýnek opět slíbil, že se to stihne ještě na listopadové schůzi, aby následně hnutí ANO nepodpořilo můj návrh na zkrácení lhůty mezi 2. a 3. čtením na 7 dní. Následně Marek Benda vyobstruoval podpis protokolu, a z těchto důvodů nebylo možné to na té listopadové schůzi schválit. Proto Pirátům nezbylo nic jiného, než svolat další, už druhou mimořádnou schůzi k platům politiků, kterou s námi podpořilo SPD, a díky tomuto našemu kroku se ten návrh projednává tak, aby se stihl do konce roku.

Já bych poprosil pana Faltýnka, aby mě nerušil při mém projevu - prostřednictvím pana předsedajícího. (U lavice posl. Faltýnka stojí posl. Chvojka a jednají spolu. Posl. Faltýnek: To byl pan Chvojka. Posl. Chvojka: To jsem byl já.) OK, i pana Chvojku.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím všechny pány poslance a paní poslankyně o klid a dodržování pravidel slušnosti a jednacího řádu. Slovo má ten, který je u řečnického pultu, to je pan poslanec Ferjenčík. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Takže jsme museli k tomuto návrhu svolat druhou mimořádnou schůzi, aby vůbec byla šance, že se stihne schválit, a teď ještě musíme doufat, že ho nezablokuje Senát, protože pokud ho zablokuje Senát, tak je velmi nízká šance, že ten návrh projde.

Takže já bych chtěl apelovat na všechny poslance, abychom to dnes konečně schválili. Bohužel se to nezačalo projednávat už v červnu, mohlo to být bez toho mediálního divadla. My jsme vůbec nestáli o to, aby tohle bylo hlavní téma tohoto podzimu. Nicméně vaše laxnost nás k tomu bohužel donutila. Apeluji na všechny senátory, aby ten návrh podpořili v Senátu.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP