(9.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou bude reagovat pan předseda Faltýnek, po něm s faktickou pan poslanec Sklenák. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. V prvé řadě bych se chtěl omluvit za tu emoci, kterou jsem vyjádřil, když hovořil pan poslanec... (Předsedající: Ferjenčík.) Ferjenčík. Omlouvám se panu poslanci Ferjenčíkovi prostřednictvím pana předsedajícího, nicméně se ohradit musím.

Pan kolega Ferjenčík na tom jednání grémia neseděl. A já vím přesně, co jsem pamatoval, a možná by ostatní... co jsem řekl, si pamatuji - jsem rozrušen, omlouvám se. Já jsem řekl panu kolegovi Michálkovi, ať nepanikaří, že to stihneme projednat tak, aby ten zákon platil od příštího roku, ale neřekl jsem kdy a neřekl jsem, jakou formou. To byla jediná věta, která tam zazněla, a pokud kolegové z grémia tam seděli, tak možná slyšeli totéž, co jsem řekl, nikoliv to, co řekl pan kolega Ferjenčík. Takže to fakt není pravda. Omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Sklenák. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Opravdu fakticky k tomu, co zde říkal pan kolega Ferjenčík a mnozí další o tom, kdy jsme obdrželi ten tisk a jak vlastně tedy nebyl projednáván, tak že to byl záměr. Já vám třeba řeknu, že jsme tisk 160, který je pro mě osobně velmi důležitý, který zvyšuje příspěvky na péči pro lidi, kteří jsou na tom nejhůř, jsme obdrželi ještě dříve, a teprve včera jsme ukončili druhé čtení.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí v rozpravě pan poslanec Koníček, po něm paní poslankyně Gajdůšková. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, před závěrečným hlasováním o sněmovním tisku 167 bych vás chtěl seznámit s několika čísly.

Ve státním závěrečném účtu, kapitoly 302 Poslanecká sněmovna za rok 2017 je na straně 24 údaj o výdajích na platy představitelů státní moci. Za rok 2017 bylo vyplaceno 196 006 400 Kč pro 200 poslanců. To je průměr 81 669 Kč na poslance a měsíc. Když se podíváte do státního závěrečného účtu, kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti za stejný rok, tedy rok 2017, tak na straně 37 najdete údaje o obdobném čerpání na platy - 4 241 102 720 Kč pro 2 910 soudců, to je průměr 121 452 Kč na soudce a měsíc a 1 500 468 790 Kč pro 1 184 státní zástupce, tj. průměr 105 607 Kč na státního zástupce a měsíc. Pro osvěžení zopakuji údaj z Poslanecké sněmovny: 81 669 Kč na poslance a měsíc za stejné období.

To říkám jenom, abyste věděli, o jakých částkách tady diskutujeme, a sebebičujeme se. Je to 10 % ze 200 milionů, tedy o 20 milionů Kč za rok, které se týkají Poslanecké sněmovny, přitom navýšení těch necelých 6 miliard o 600 milionů vás nechává úplně klidných. Soudců a státních zástupců se tisk 167 vůbec nedotkne. Dotkne se ale bohužel i jiných představitelů státní moci, jejichž plat je odvozován od platu poslance, a vím nejméně o jednom takovém představiteli státní moci, který uvažuje o posouzení případně přijatého návrhu na snížení příjmů soudy. Už se těším, jak budou soudy posuzovat legitimní očekávání, které je obsaženo již pět let v § 3 odst. 3 zákona číslo 236/1995 Sb., tedy že koeficient činí 2,75. To tam je opravdu už pět let. Ty nižší koeficienty jsou totiž jen v přechodných ustanoveních pro jednotlivé roky.

A také si zkuste přečíst důvodovou zprávu. Hned na první straně v prvním odstavci je uveden důvod předložení. Tento návrh zákona se předkládá mimo plán legislativních prací vlády na rok 2018 na základě požadavku předsedy vlády k zamezení pokračování skokového nárůstu výše platové základny představitelů státní moci. Jistě takový důvod obstojí i u soudu, když v tom zákoně je ta platové základna stejná, tedy 2,75, již pět let.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktickými poznámkami budou reagovat pan poslanec Třešňák a pan předseda Michálek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Třešňák: Pěkné dopoledne, vážení kolegové. Pouze bych prostřednictvím faktické chtěl zareagovat na pana poslance Sklenáka, aby si připomněl prostřednictvím pana předsedajícího, kolikrát jsme tento rok hlasovali pro vyřazení zbývajících bodů schůze a předčasné ukončení schůze. A i mně záleželo třeba na tisku číslo 160, ale bohužel, sáhněte si do svědomí, kdy sám jste hlasoval pro to, aby se zbývající body schůze vyřadily. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Michálek s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Faktická poznámka. Aby bylo srovnání soudců a státních zástupců a poslanců relevantní, tak je potřeba to srovnat s celkovými příjmy, které dostávají od státu, tzn. včetně náhrad, a soudci mají dramaticky nižší náhrady než poslanci, takže to přednesené srovnání je podle mého názoru nerelevantní. Chci se tím zastat i soudců a státních zástupců, protože když s některými mluvím, tak se také diví, proč se poslanci tváří, že berou 70 000 Kč měsíčně, a ve skutečnosti ty příjmy jsou dramaticky vyšší. Toto, co tady zaznělo z toho závěrečného účtu, je podle mého názoru naprosto zavádějící.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Gajdůšková v obecné rozpravě. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážená vládo, paní poslankyně, páni poslanci. Využiji toho, že jsem v téhle chvíli přihlášena do řádné rozpravy, a svoje vystoupení samozřejmě přednesu, ale dovolím si teď jenom reagovat na svého předřečníka. Nelze srovnávat strukturu příjmů soudců a poslanců. Soudce má kolem sebe celý úřad. Ten nepotřebuje náhrady a cesťák si vypíše na každou cestu, kterou provede. My to takto srovnávat nemůžeme.

Teď mi dovolte tedy nejdříve na úvod svého vystoupení říci, vytyčit před závorku, že budu hlasovat samozřejmě pro vládní návrh, tedy snížení platů poslanců, ale zároveň chci, aby moc zákonodárná měla stejné podmínky jako moc soudní, protože vyvažování mocí ve státě je základní princip fungování demokratického systému, demokratického státu. Nejsou to jenom volby, svobodné volby, ale je to právě to vyvažování moci zákonodárné, výkonné a soudní. To dávám na úvod.

Nyní mi dovolte trošku to rozvést. A musím opět ale reagovat na to, co tady bylo řečeno od našich v podstatě mladých kolegů, ve vší úctě, k výroku, že parlament má reprezentativní funkci. Přátelé, parlament má reprezentativní funkci? No to snad ne! To skutečně ne! Takto to bylo do roku 1989, kdy byli poslanci - také se tenkrát říkalo parlament, ale bylo to Federální shromáždění a Česká národní rada atd. - a tam ti poslanci byli jenom reprezentanty. Jako čestná funkce. Jednou za dva měsíce přijeli sem do Prahy, strana a vláda jim něco předložila, oni to odmávali a jeli zase domů. Byli reprezentanty lidu. Ale tak to prostě bylo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP