(9.50 hodin)
(pokračuje Gajdůšková)

Profesionalizace zákonodárného sboru, tedy to, že se přiznalo, že poslanec pracuje na plný úvazek, byla záležitost roku 1990, kdy se skutečně přiznaly platy poslancům proto, aby poslanci nebyli jen tou reprezentací, ale aby poslanci dokázali být oponenty moci výkonné. Aby dokázali dohlédnout to, co jim vláda, co jim ministerští úředníci předkládají. Aby to uměli posoudit. A k tomu bylo potřeba, aby to bylo na plný úvazek, a k tomu také byly přiznány náhrady.

V 90. letech potom, byl to rok 1995, jak tady bylo řečeno, ten zákon do dneška různě novelizujeme, byl přijat ten automatismus. Právě proto, aby si poslanci nemohli rozhodovat o svých platech. Já si to pamatuji, pracovala jsem tady tehdy jako tajemnice poslaneckého klubu Hnutí za samosprávnou demokracii. A byl to návrh pana poslance Jiřího Macháčka, který byl technik, inženýr a prostě ten mechanismus takto navrhl. Bylo to takto schváleno. A bylo to schváleno a navázáno na platy ve veřejné správě ze dvou důvodů. Protože za prvé ve veřejné správě tehdy ty platy byly mnohem nižší než v soukromém sektoru, zvláště v některých oblastech. A za druhé právě proto, že o tom veřejném sektoru přece jenom, nebo na veřejný sektor přece jenom rozhodování parlamentu má nějaký vliv. A byla ta úvaha, že se poslanci budou chovat zodpovědně, bude-li to záležitost i jejich platů. A tam souhlasím s tím, že je potřeba, aby to nebylo ani příliš málo, ale ani příliš moc. O tom to tedy bylo.

Já jsem potom hlasovala již dvakrát pro zmrazení poslaneckých platů jako senátorka. Poprvé to bylo v roce 2002. Ale vzpomeňte, co bylo v roce 2002! Dvě třetiny území Čech byly spláchnuty velkými povodněmi a bylo potřeba skutečně pomoci lidem. Samozřejmě že to snížení platů nezachránilo, skutečně, ty částky jsou v desítkách milionů, které se takto ušetří. Ale bylo to gesto a my jsme to takto vnímali a udělali jsme to skutečně s hlubokým přesvědčením, že je to správně. Bylo to na návrh Špidlovy vlády tehdy.

O tom dalším zmrazení mluvil pan kolega poslanec Kalousek. Ano, bylo to za doby krize, a také jsem přesvědčena o tom, že to bylo správně. V téhle chvíli je to gesto. Budiž, já pro něj hlasovat budu. Ale znovu se vracím k tomu požadavku na vyrovnání moci. Někdo zde uvedl, že průměrný příjem poslance je kolem 90 tisíc korun s náhradami. Ale kdo pracuje, který poslanec pracuje, tak ty náhrady spotřebovává a navíc musí dělat spoustu věcí a platit spoustu věcí, které ani ty náhrady nepokrývají. Tedy nelze tuto výšku platů nebo tuto výšku příjmu uvádět jako příjem, jako osobní příjem poslance. Tak to prostě není. Pracovala jsem i jako personalistka v soukromé firmě a vím, že náhrady byly brány úplně jinak.

Za druhé, máme-li být skutečnými zástupci občanů, musíme být schopni oponovat - o tom už jsem mluvila - ministerským návrhům. Musíme umět dohlédnout, co znamenají, jak dopadnou do praxe. K tomu ale musíte zaplatit odborníky. Pro představu: Minulý týden, kratinký návrh změny zákona. Hodinová sazba právníka 2 000 korun - a to byl přátelský právník, který mi to udělal jako přátelskou službu. Analýzy jsou v desítkách tisíc. (V celém sále se poslanci hlučně baví mezi sebou.)

Před rokem mě v televizi kritizovali za to, jak se oblékám, jak vypadám, za moji image. Tak jsem se šla zeptat, co by stálo, kdyby mi někdo trošku pomohl mou dlouholetou image vylepšit. No, většina z vás asi tuší, v jaké částce to bylo. Mladá firma, dvě děvčata mi naúčtovala 270 tisíc korun. Samozřejmě že jsem se do toho nepustila. Prostě to nejde a nedala bych to, ani kdybych nemusela ty peníze počítat tak, jak musím.

Vracím se tedy znovu k požadavku vyrovnání podmínek moci výkonné a soudní.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dámy a pánové, prosím o klid! Stěžují si i někteří z vás, že neslyší dobře, co paní poslankyně říká. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji, pane předsedající.

Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové poslanci, schvalme v této chvíli vládní návrh na snížení platů jako jakési gesto, že cítíme s našimi občany. Ale usilujme a připravme návrh na navýšení peněz pro práci, pro asistenty, pro expertné tak, aby celková suma těchto peněz vyrovnala koeficient 3, trojnásobek platu, který mají soudci, tak abychom vyrovnali pozice moci zákonodárné a soudní. Stanovme ale k tomu podmínky. Jasné podmínky, jasná kritéria, na co tyto peníze lze použít. Ty by měly být ale širší než ta dosavadní, protože je spousta věcí, které dělat musíme, chceme-li pracovat skutečně dobře a být zástupci občanů. Stanovme podmínky, jak čerpání těchto peněz vykazovat, tak jak to mají v Evropském parlamentu. Jsem připravena na tom pracovat i ze své pozice... nebo ze své profese personalistky.

Dámy a pánové, občané si zaslouží a potřebují, abychom pro ně pracovali na maximum. Fundovaně, se vší odpovědností, na základě faktů a odbornosti. K tomu ale potřebujeme dobré zázemí. Připravme se na to. Děkuji. (Potlesk několika poslanců.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Juříček, po něm pan předseda Michálek, také s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Juříček: Děkuji. Dámy a pánové, musím říct, že mně je vrcholně trapně vůbec se bavit o tom, že si tady rozdáváme nějaké peníze a že vůbec jsme schopni se o tom takovýmhle způsobem bavit, a zda vůbec a tak dlouho. Já si myslím, pojďme hlasovat. Samozřejmě bych svůj mandát dělal klidně za nulu, protože u mne se ani neočekává, že bych z toho měl nějaký zájem a motivaci to dělat kvůli penězům. Ale myslím si, že mnohem férovější do budoucna by bylo, kdybychom navázali platy poslanců na růst nebo pokles hrubého domácího produktu, anebo kdybychom to navázali nepřímou úměrou na výši zadluženosti státní kasy, abyste měli motivaci se k tomu samozřejmě... jednotlivé stimuly, které tady slyším ze všech stran rozdávat peníze z veřejných zdrojů, tak abychom tu motivaci neměli tak silnou. Anebo možná kombinace obého.

V každém případě pojďme hlasovat ať už pro vládní návrh, anebo návrh SPD a uzavřeme tuto trapnou diskusi. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP