(10.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Žádné další přihlášky do rozpravy nemám. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí z místa. Není tomu tak, takže rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pan navrhovatel nemá zájem, pan místopředseda vlády ne. Pan poslanec Volný jako zpravodaj garančního výboru také nemá zájem. Ještě se zeptám pana poslance Bendy jako zpravodaje ústavněprávního výboru, zda má zájem vystoupit se závěrečným slovem. Nemá.

Takže přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Já prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a sdělil k nim své stanovisko.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Vážení kolegové, kolegyně, vážená vládo, dovolte mi, abych představil hlasovací proceduru, tak jak ji navrhl rozpočtový výbor na svém zasedání 7. listopadu 2018.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já se omlouvám, pane zpravodaji. Dámy a pánové, teď opravdu prosím o klid, budeme seznámeni s procedurou. Některé věci nejsou úplně jednoduché, tak ať všichni slyšíme, jak je navrženo, abychom postupovali. Prosím.

 

Poslanec Jan Volný: Jelikož nemám povědomost ani od legislativy, ani od kolegů, že by byly načteny nějaké legislativně technické úpravy, proto vlastní hlasování a proceduru zahájíme hlasováním o pozměňovacím návrhu pana kolegy poslance Tomio Okamury. Jako druhé hlasování by bylo hlasování o pozměňovacím návrhu B poslance pana Michálka, a tím bychom vypořádali pozměňovací návrhy.

Dále je třeba, abychom se vypořádali na závěr po hlasování o zákonu jako celku čtvrtým hlasováním o doprovodných ujednáních. Zde bylo předloženo závěrečné ujednání a my jsme na rozpočtovém výboru toto ujednání rozdělili do dvou částí, na část jedna a část dvě. U části jedna rozpočtový výbor naznal názoru, že tato část závěrečného ujednání je nehlasovatelná. Já bych tímto chtěl vyzvat Poslaneckou sněmovnu, zda někdo má námitku k tomuto, a pak bychom o této námitce dali hlasovat. A jako poslední, páté hlasování by se hlasovalo o druhé části návrhu doprovodného usnesení.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane zpravodaji. Zazněl zde návrh procedury včetně informace o tom, že podle stanoviska rozpočtového výboru je návrh první části doprovodného usnesení nehlasovatelný. Je všechno jasné, pokud jde o proceduru, o které nyní budeme hlasovat? Ano, je, nevidím žádnou námitku ani zpochybnění. Takže budeme nyní hlasovat o navržené proceduře, tak jak ji přednesl pan zpravodaj.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Proto dávám hlasovat o pozměňovacím návrhu A -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pardon, pane zpravodaji. Nejprve si schválíme proceduru tak, jak jste ji přednesl se všemi těmi věcmi, o kterých jste nás informoval. Takže teď budeme hlasovat o proceduře.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 4, přihlášeno 145 poslanců, pro 144, proti nikdo. Proceduru jsme schválili. A nyní prosím budeme hlasovat podle této procedury o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji. Proto v hlasování číslo jedna budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem A. Je to pozměňovací návrh pana poslance Tomio Okamury. Vyjádření rozpočtového výboru je negativní.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Navrhovatel? (Ministerstvo práce nesouhlas.)

Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 5, přihlášeno 144 poslanců, pro 27, proti 48. Návrh nebyl přijat.

 

Je zde žádost o vystoupení s přednostním právem pana místopředsedy Okamury. Této žádosti musím vyhovět. Takže prosím, pane zpravodaji, dáme slovo panu místopředsedovi Poslanecké sněmovny. Prosím.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, tak došlo k tomu, čeho jsem se obával. (Smích v sále.) Já vím, že je to zbytku Poslanecké sněmovny k smíchu, protože vy jste právě zamítli můj návrh, resp. návrh SPD, abychom si zamrazili platy politiků na celé volební období do roku 2021, resp. zamrazili si nárůst platů politiků.

Já jsem rád, protože to běží v přímém přenosu v České televizi, že diváci slyšeli i váš smích. Smějí se tady i poslanci ANO, smějí se tady i další poslanci. Mně to k smíchu vůbec nepřipadá. Protože znovu opakuji, jsou tady platy 100 tisíc korun měsíčně a opravdu nechápu, proč si chcete navyšovat platy.

A vy jste nás teď, poslance SPD, postavili do situace, že jste zamítli náš návrh na zamražení nárůstu platů politiků, že si budeme muset vybrat mezi tím, jestli podpoříme nějaké tady z návrhů. Znovu opakuji, Piráti navrhují cca 9 % navýšit, o tom budeme hlasovat teď v následujících sekundách, nebo 9-10 %, pak je tady ten návrh ANO, to je ten celkový návrh, abychom znovelizovali zákon tak, aby to bylo taky navýšení o 9-10 %, nebo jestli tedy necháme ten původní návrh, který si v minulém volebním období prosadilo hnutí ANO, ODS, KDU-ČSL, ČSSD a TOP 09, a to by bylo 20 %. Takže to je opravdu šílený, vám řeknu. Je to fakt šílený.

V minulém volebním období, když jste tady ten nárůst prosadili, tak já si vzpomínám, že já jsem byl jediný, my jsme byli jediní, kteří jsme byli proti tenkrát. A vy znova a znova jste se nepoučili a znova a znova si chcete navyšovat své platy.

To znamená, já to tady říkám veřejně, protože vy jste teď poslance SPD postavili před situaci, že my samozřejmě budeme hlasovat proti tomu, aby se navýšily platy o 20 %, nicméně teď se kvůli vašemu hlasování, že jste nám zamítli návrh na zamražení, budeme muset přiklonit k tomu nejmenšímu možnému nárůstu, který tady z toho hlasování vyplyne, abychom zabránili nárůstu o 20 %, který ostatně jste si taky prohlasovali v minulém volebním období. To je fakt neuvěřitelná situace. Sami sobě si tady odhlasujete vyšší platy. Takže teda já vůbec vlastně nevím, co na to mám říct, protože my jsme si chtěli zamrazit, a vy jste nám v tom zabránili.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vážený pane místopředsedo, já bych vaším prostřednictvím chtěl požádat pana místopředsedu Okamuru, aby si nejdřív nastudoval hlasování o nějakém zákonu, a pak tady dělal soudy.

Ten zákon, tak jak byl schválen v minulém volebním období, nedostal jediný hlas ODS, tak neříkejte, že našimi hlasy byl schválen. Pro ty, koho to zajímá, tehdy pro to hlasoval klub sociální demokracie, říkám většinové stanovisko, možná se někdo zdržel, klub komunistické strany, klub KDU a 14 poslanců z hnutí ANO, mezi nimi např. stávající předseda Sněmovny nebo nepřítomná paní poslankyně Válková, která proti tomu, co sama odhlasovala, v posledních dnech a týdnech hlasitě vystupuje. Můžete si najít výsledky toho hlasování.

Já nechci nic jiného říct, ale pokud chceme hodnotit nějaké hlasování, komentovat to politicky, tak je třeba korektně říct, jak které kluby hlasovaly. Já jsem to minule nazval Hamáčkovým automatem. Já myslím, že pan ministr vnitra se na mě nezlobí, protože to byl jeho návrh. A každý, kdo chce, si najde, jak o tom jednotlivé kluby v minulém volebním období hlasovaly. Takže pokud to chceme komentovat, tak nejdřív musíme říct přesná fakta, a pak můžeme případně kritizovat své politické oponenty.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S přednostním právem pan místopředseda Okamura, po něm pan předseda Bartoš. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, já bych tady zareagoval na předsedu poslaneckého klubu ODS. Podívejte se, vy tady slovíčkaříte, jsme tady u hlasování. To je jedno, jestli jste hlasoval jednou pro zvýšení, anebo dvakrát. Prostě teď tady bylo naše hlasování o tom, kdo podpořil náš návrh SPD na zamražení platů politiků. (Dostává sjetinu.) A vidíme, že ti, kteří ho nepodpořili, to je N, tak jsou to poslanci hnutí ANO. Vidíme, že bohužel ti, kteří ho nepodpořili, tak jsou i mezi vámi z ODS, tady to mám. Ti, kteří nepodpořili náš návrh na zamražení platů politiků, jsou i mezi Piráty, koukám, tady to mám na sjetině. Pochopitelně všichni poslanci SPD to podpořili, jak koukám. My chceme zamrazit platy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP