(10.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím všechny řečníky, aby zachovávali jistou zdrženlivost při výběru výrazů, které používají za řečnickým pultem v Poslanecké sněmovně. Pan místopředseda Okamura se hlásil? Nehlásil. Aha, mával na někoho jiného. Dobře. Žádné další přihlášky s přednostním právem nyní nemáme.

Znovu poprosím Poslaneckou sněmovnu v tuto chvíli o klid, protože budeme pokračovat v hlasování. Připomenu, že jsme prvním hlasováním neschválili pozměňovací návrh pana poslance Tomio Okamury. A pokud mě pan zpravodaj neopraví, tak jsme před hlasováním o pozměňovacím návrhu pana poslance Michálka.

 

Poslanec Jan Volný: Ano, pane předsedající, je to pravda. Budeme hlasovat po krásné vsuvce pro Českou televizi dalším hlasováním. To znamená, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B pana poslance Michálka. Vyjádření rozpočtového výboru je nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? Stanovisko? Pane ministře, stanovisko k pozměňovacímu návrhu B pana poslance Michálka.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Velmi se omlouvám. Nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 6, přihlášeno 146 poslanců, pro 61, proti 29. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: Jelikož jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy, tak před hlasováním doprovodného usnesení se musíme vypořádat s hlasováním o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 167, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 7, přihlášeno 146, pro 124, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Žádám ještě pana zpravodaje, aby uvedl návrh doprovodného usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Jan Volný: Ano, děkuji, pane předsedající. Rozhodli jsme tím, že nebyla vznesena námitka, že nebudeme hlasovat o části číslo jedna, proto přistupuji k poslednímu hlasování k tomuto bodu, a to je o druhé části doprovodného usnesení.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, budeme hlasovat o druhé části doprovodného usnesení. Zahajuji hlasování... (Náhlý rozruch v sále.)

 

Poslanec Jan Volný: Rozpočtový výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Promiňte, ukončil jsem hlasování. Současně jsem vás všechny odhlásil. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

S přednostním právem se hlásí pan předseda Michálek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuju. Můžu jenom poprosit pana zpravodaje, jestli by byl tak ochotný a přečetl ten bod vzhledem k tomu, že došlo k rozdělení toho usnesení, abychom všichni věděli, o čem hlasujeme? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Je to oprávněný požadavek. Pane zpravodaji, prosím, přečtěte tu druhou část.

 

Poslanec Jan Volný: Ano. V druhé části vyzývá poslance, aby postupovali v souladu s § 34 odst. 4 věty druhé a třetí zákona č. 236/1995 Sb. a oznamovali svoji nepřítomnost z důvodu dočasné pracovní neschopnosti příslušnému orgánu Sněmovny. Ministerstvo práce a sociálních věcí... (Řečníka kdosi vyrušil s nějakou připomínkou.) Co? Dobře.

Tak v podstatě jde o to, aby poslanci oznamovali svou pracovní neschopnost v Poslanecké sněmovně. (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dámy a pánové, je toto vysvětlení pana zpravodaje pro všechny dostatečné, aby věděli, o čem budeme hlasovat? (Mnoho poslanců diskutuje v hloučcích.) Pan předseda Kováčik se hlásí? Nehlásí. Děkuji. Myslím, že to jasné je.

A nyní prosím ještě pana zpravodaje o stanovisko výboru.

 

Poslanec Jan Volný: Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr?

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Já mám za to, že stanovisko ministerstva k usnesení Sněmovny se nepředkládá.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: To máte pravdu. Dal jsem vám víceméně prostor, protože výbor přijal stanovisko k doprovodnému usnesení.

Můžeme nyní přistoupit k hlasování, nebo ještě je nějaká pochybnost nebo námitka? Není.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 9, přihlášeno 144 poslanců, pro 132, proti 42. Toto doprovodné usnesení nebylo přijato.

 

Tím jsme se vyrovnali se všemi hlasováními a končím projednávání tohoto vládního návrhu zákona. Děkuji panu navrhovateli, děkuji panu zpravodaji. S přednostním právem se hlásí pan předseda Michálek.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji všem.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Závěrem této schůze bych chtěl říci, že mě sice mrzí, že neprošel návrh doprovodného usnesení, abychom dodržovali platný zákon, který předepisuje, že poslanec má oznamovat svoji nepřítomnost v případě nemoci a náleží mu adekvátní snížení mzdy, tak jako je to u ostatních občanů. Nicméně ta zákonná povinnost v tom zákoně stále je, čili k tomu snížení, pokud v případě nemoci nebo karantény dochází. Takže bych poprosil kolegy, jestli by si na to mohli dáti pozor. Naši poslanci už tu povinnost plní, tak aby to tak bylo i v jiných poslaneckých klubech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S přednostním právem pan předseda Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Směrem k pirátské straně - nevidím důvod, proč máme přijímat usnesení, že zákon platí a máme ho respektovat.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, projednali jsme stanovený pořad 22. schůze Poslanecké sněmovny, kterou tímto končím. Přeji vám pěkný den. Na shledanou.

 

(Schůze skončila v 10.27 hodin.) ****
Přihlásit/registrovat se do ISP