Čtvrtek 6. prosince 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Pikal)

195.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím, poté proběhne jejich losování.

Tak, podle počtu přihlášených již jsme v počtu, ve kterém můžeme jednat, takže já budu pokračovat. Jako první máme probírat interpelaci poslance Jakuba Michálka ve věci elektronického spisu, což je sněmovní tisk 268, ale mám za to, že tento byl přerušen do přítomnosti předsedy vlády.

Pan poslanec Černohorský. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Dobrý den. Já bych se jenom rád zeptal - kde máme někoho z vlády? Tady nevidím tedy vůbec nikoho.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já s vámi souhlasím, a přerušuji tedy schůzi na deset minut do 9.15 do přítomnosti alespoň jednoho člena vlády, abychom mohli vůbec jednat. Já vám děkuji.

 

(Jednání přerušeno v 9.05 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 9.15 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, deset minut vyhrazených na přestávku uběhlo a já mezi námi vítám pana ministra kultury Antonína Staňka, který zřejmě bude dnes zastupovat celou vládu, a budeme pokračovat v odpovědích na písemné interpelace.

Jako první je tedy zařazena interpelace poslance Jakuba Michálka ve věci elektronického spisu na předsedu vlády Andreje Babiše, což je sněmovní tisk 268. Tato interpelace je přerušena do přítomnosti pana premiéra, který je dnes omluven.

Pan předseda Michálek se hlásí s přednostním právem. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl jsem pouze upozornit na to, že ta písemná interpelace je z října tohoto roku, a od října tohoto roku se pan premiér nedostavil na písemné interpelace. Říjen, listopad, prosinec. Stále tady pan premiér nechodí na písemné interpelace ráno. Mně to už nepřijde normální. Poprosil bych vládní většinu, aby s tím něco udělala, protože to neodpovídá kontrolním mechanismům, které mají ve Sněmovně fungovat. Vláda si do svého programového prohlášení sama napsala, že bude vycházet vstříc kontrole Poslanecké sněmovny, a přesto premiér nechodí na písemné interpelace.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Tuto interpelaci nebudeme probírat, protože je přerušena.

Dále je zde interpelace poslance Vojtěcha Munzara ve věci postupu Finanční správy ČR při zjišťování informací od novomanželského páru o svatební hostině. Je to sněmovní tisk 285. Je to na paní poslankyni Alenu Schillerovou, která je také nepřítomna. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Jaké to překvapení! Jenom pro vaše připomenutí, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, jenom připomenu, čeho se moje interpelace týkala. Týkala se toho, že jsem se ptal, zda paní ministryně skutečně považuje za zákonné, správné věcně i zákonně, aby Finanční správa zasílala výzvu s poučením o pokutě novomanželským párům, aby novomanželské páry sdělovaly své osobní údaje, své soukromé údaje Finanční správě o svatební hostině. Tato interpelace byla 25. 10. v říjnu přerušena z důvodu nepřítomností paní ministryně. Prvního listopadu, možná si na to vzpomenete, byla paní ministryně rovněž omluvena, ale přišla před 11. hodinou, takže se interpelace otevřela. A paní ministryně byla přerušena ve své řeči, v polovině své řeči.

Já jsem trpělivý člověk. Ač jsem se domníval, že s paní ministryní to zvládneme vyřešit do konce roku, očividně to tak není. Nicméně si myslím, že by bylo fér dát příležitost paní ministryni, aby to, co tady říkala, mohla dokončit. Protože byla přerušena v polovině. Proto dávám návrh na přerušení interpelace do doby přítomnosti paní ministryně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Návrh registruji. Prosím Poslaneckou sněmovnu, aby se uklidnila, budeme hlasovat. Zopakuji, o čem budeme hlasovat. Budeme hlasovat o přerušení tohoto bodu. Odhlašovat vás nebudu, ani vás nebudu svolávat, protože je nás tady snad dostatek.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přerušení. Kdo je proti přerušení? Děkuji vám.

hlasování číslo 75 je přihlášeno 92 poslanců a poslankyň, pro 45, proti 27, návrh nebyl přijat. Budeme v interpelaci pokračovat.

 

Pan předseda Stanjura se hlásí.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Chci říct, pane místopředsedo, že na příštím grémiu Sněmovny navrhnu, abychom vyřadili ze zákona písemné interpelace. Hnutí ANO si z nás dělá legraci. Není ochotno odpovídat na písemné dotazy poslanců, nechodí sem, a když náhodou tady zabloudí jeden ministr, tak je úplně normální věc, abychom přerušili projednávání interpelace do přítomnosti konkrétního ministra, tak hnutí ANO je hrdinně proti. Takhle si představuji, jak už citoval pan předseda Michálek z vládní programového prohlášení, že budou podporovat kontrolu parlamentu vlády. Nevím, jak je můžeme kontrolovat, když na písemné interpelace nechodí, a když jeden zabloudí, tak nic.

Už se moc těším, až budete v opozici, pak budete plakat a brečet, ale vypadá to jako normální, že na to úplně kašlete. Čeho se bojíte? Připadá vám normální, abychom tady vedli interpelaci v nepřítomnosti ministryně? Můžeme teď dvě hodiny mluvit o paní ministryni Schillerové. Mluvit do jedenácti. My jsme připraveni. K čemu pak je nástroj písemné interpelace? Úplně k ničemu. A to je postoj k opozici hnutí ANO. Teď se tváříte, že to myslíte vážně. Vy byste s opozicí rádi debatovali. A když máte možnost, tak se debaty prostě bojíte.

No nic. Ale když máme písemnou interpelaci k této problematice, tak si myslím, že se můžeme trošku zevrubněji pobavit o zajišťovacích příkazech, protože to bezesporu souvisí s tím, jak funguje Finanční správa.

Jak jsem někde napsal, já osobně, budu citovat sám sebe z Twitteru. Nechvalně proslulý šéf Finanční správy odchází, údajně na vlastní žádost. Zůstávají za ním prohrané soudní spory a rizika velkých ztrát pro státní rozpočet. Pan premiér a paní ministryně mu poděkovali za skvěle vykonanou činnost, což je moc hezké. Já bych jenom připomněl, jak on přemýšlel. Jak takový člověk přemýšlí? Vzpomenu si, když spustil ve Finanční správě akci na kontrolu malých a drobných podnikatelů. Možná jste to už někdy slyšeli. Víte, jak tu akci nazval? Kombajn. Nevím, jestli mu to radil plukovník Šlachta, nebo někdo jiný, ale nemyslím si, že to je normální přístup k našim malým a drobným podnikatelům.

A v této interpelaci jsme se měli bavit o tom, jestli je normální, aby si Finanční správa vyžádala seznam uskutečněných sňatků, a pak prověřovala jednotlivé svatební hostiny, zda to měli v restauraci, nebo doma, kolik toho utratili, co tam všechno vypili, jestli k tomu mají fakturu, jestli platili kartou nebo účtem. Nedej bože, aby to zaplatil otec nevěsty, to je takové podezřelé, to jsme ještě nikdy neslyšeli, že nikdo ze svatebčanů, ani ženich, ani nevěsta, to neplatili apod. A když se o tom máte bavit, tak vy se rozhodnete a hlasováním řeknete ne, nebudeme tu interpelaci přerušovat. No a to je celé.

Myslím si, že normální sebevědomý parlament by dnešní interpelace přerušil, přijal by ostré usnesení vůči vládě, že vláda námi pohrdá, že se ministři neobtěžují sem chodit - s čestnou výjimkou pana ministra (Staňka), naštěstí bude odpovídat na mou interpelaci, tak to je v pořádku, teď to nebudu zatahovat, k tomu se dostaneme za chvilku.

Pro ty, kteří si myslíte, že to je normální, tak to normální není. Já když jsem tady byl v prvním funkčním období, a to jsme byli ve vládě, a když na výbor nepřišel ministr, tak my jsme ten výbor přerušili, vyhnali jsme náměstky a řekli jsme, že budeme ten bod projednávat, až bude přítomen ministr. Myslíte, že v tomhle volebním období by to prošlo? Neprošlo. Já mám zkušenost z rozpočtového výboru a vím, jak často, respektive jak skoro nikdy tam ministři nebo ministryně nechodí. Já netvrdím, že tam musí být na každém bodu, to určitě ne. Ale jsou určitě body, u kterých by ministr měl být přítomen osobně, ať už na výboru, nebo na písemných interpelacích.

Že jsme tady včera ještě v devět večer debatovali rozpočet, vám přišlo normální. A kde je paní ministryně Schillerová? Omluvena? Nevím, jestli se omlouvá z pracovních důvodů, ale její práce je dnes odpovídat na písemnou interpelaci. Máme to všichni v pozvánce deset dnů předem, všichni víme seznam těch interpelací. Ale ministři prostě na to skutečně kašlou.

A můžeme vytahovat statistiky, jaké chceme. Nejčastější odpověď je: vy jste to dělali taky. Tak takové - soused rozbil okno, tak já ho rozbiju taky. Co by ne, jsme si fifty fifty. Ale nepamatuji si, že by na písemné interpelace nepřišli alespoň ti, kterých se ty písemné interpelace týkají.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Než přistoupíme k dalším přihláškám do rozpravy a faktické poznámce, tak zde mám nějaké omluvenky. Omlouvají se nám paní ministryně Klára Dostálová od 9 do 11 hodin z pracovních důvodů, paní poslankyně Balaštíková z celého jednacího dne z pracovních důvodů, pan ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček po celý jednací den z pracovních důvodů, což je zahraničně služební cesta, paní poslankyně Dražilová od 9,00 do 10.15 z pracovních důvodů, pan poslanec Kolařík od 9 do 12 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Bláha z celého jednacího dne z pracovních důvodů, pan ministr Kněžínek od 14.30, pan poslanec Pour mezi 9. a 10. hodinou z důvodu návštěvy lékaře, pan poslanec Zlesák mezi 14.30 a 19.00 z důvodu jednání, pan poslanec Svoboda z jednání 6. a 7. po oba dva dny z důvodu zahraniční cesty. A to je všechno v tuto chvíli.

Nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Kováčika, poté pan předseda Michálek. Máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, přeji hezký dobrý den. Ne že bych se chtěl zastávat nepřítomných ministrů a premiéra. Musím říci, že pan předseda Stanjura má pravdu. Ale já mám pocit, že tady zažívám jakési déja vu. Když byly vlády minulé, a některé z nich vedla ODS, a já tady z toho místa jsem kritizoval ministry, že nejsou přítomni při jednání Sněmovny, a tudíž znemožňují parlamentní kontrolu vlády, a že nejsou přítomni na interpelacích, a proto interpelace nemohly proběhnout, a že pohrdají parlamentem a že to a že ono. Ano skutečně, mám paměť už chatrnou, ale občas mi funguje, tak jenom považuji za dobré připomenout, že nic nového pod sluncem. Že ani ministři za vlád ODS zde při interpelacích nebývali tak častými hosty. My bychom si i dnes přáli, aby tady byli přítomni. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času a nyní pan předseda Michálek se mi hlásil, takže prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, mně se vybavil jeden článek, který jsem teď zaznamenal v médiích, že pan předseda Vondráček plánuje odměňovat poslance podle jejich účasti. Inu, kdyby se ministři hodnotili podle jejich účasti na jednáních, jako jsou písemné interpelace, kde je jejich účast nezbytná, tak se obávám, že by splakali nad výdělkem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To jsou v tuto chvíli veškeré přihlášky, které mám, takže pan poslanec Munzar bude pokračovat. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Já si na začátek neodpustím poznámku, že je to vůči našemu času, času nás všech velmi neuctivé. Protože všichni, co se připravujeme na interpelace, jsme zde připraveni a neustále je to tady blokováno buď nepřítomností ministra, nebo strachem poslanců hnutí ANO, že by náhodou paní ministryně mohla odpovídat. Takže vám za tento kolegiální přístup děkuji.

Myslím, že jste paní ministryni neudělali dobrou službu, spíš medvědí, protože si myslím, že zejména vůči ní by bylo solidní, aby mohla dokončit své myšlenky, které tady přednášela, a nestihla to, protože byla přerušena v půlce. Já jsem to tady na začátku říkal. Říkal jsem, že je to ten důvod, proč navrhuji přerušení. Bohužel vy jste to vlastní ministryni neumožnili.

Já tady řeknu na začátku jenom několik tezí, které zopakuji, protože vycházím z písemné odpovědi paní ministryně a vycházím také ze stenoprotokolu z té části odpovědi, kterou jsem si podrobně prostudoval.

Paní ministryně mi vlastně tady odpovídala na něco jiného, než jsem se ptal. Paní ministryně se věnovala ve svém vystoupení i tomu, že ona nemůže vstupovat do živých kauz. Ale to já jsem po ní absolutně nechtěl. Já jsem se neptal na konkrétní údaje jednoho případu, jaké se to týká restaurace, jakého se to týká podezření a podobně. Já jsem se paní ministryně ptal, zda jí přijde věcně i zákonně v pořádku, že Finanční správa vyzývá svatebčany pod hrozbou pokuty, aby sdělovali informace osobního charakteru, to znamená, zda opravdu Finanční správa má nárok vědět to, kolik měli na svatební hostině svatebčanů, kde se ta svatební hostina konala. A bohužel se stalo, že i Finanční správa oslovila svatebčany, kteří měli hostinu doma. Navíc jsou to informace, které nemají s výběrem daní vůbec nic společného. Co má s výběrem daní společného, abych sdělil, kolik jsem měl na své svatbě osob? Je to skutečně relevantní?

Také jsem se ptal paní ministryně, jestli se skutečně domnívá, že svatebčané jsou povinnými osobami podle § 57 daňového řádu, a dokonce jsem zde citoval uznávaný komentář Baxa a spolek autorů, kde je paní ministryně spoluautorkou, z kterého vyplývá, že povinnými osobami nejsou, a zda paní ministryně považuje postup za přiměřený. Já jsem čekal jasnou odpověď. Místo toho se mi dostalo poučení, že Finanční správa musí mít vyhledávací činnost. Já nepopírám, že se musí proti daňovým únikům bojovat, ale je otázkou, jestli účel, byť bohulibý, světí prostředky. Písemná i ústní odpověď paní ministryně ve mně zanechala dojem, že opět obhajuje postup Finanční správy, že nekriticky přistupuje k tomu, co se stalo. A mě tím překvapila dokonce dvakrát.

Já jsem opravdu myslel, že v první písemné odpovědi, případně zde, řekne, že to byl exces, který se nebude opakovat, a že učiní takové kroky, aby se to skutečně neopakovalo. Místo toho jsem se dočkal pouze nekritických slov ohledně postupu Finanční správy, bagatelizace celého postupu Finanční správy. A bohužel tento nekritický přístup a tato bagatelizace de facto legitimuje postup celé Finanční správy a to mě velmi mrzí a děsí. Místo toho paní ministryně řekla, že se nejednalo o kobercový nálet na svatebčany. A co je zaslat výzvu 95 novomanželským párům, dokonce i těm, co měli hostinu doma? To je co? Prosba, jak to nazvala ve své tiskové zprávě Finanční správa? Prosba pod hrozbou pokuty pod krycím názvem výzva?

Tato bagatelizace je do nebe volající. Je to nechutný příklad zneužívání postavení státní moci a pravomocí. Je to symbol agresivního přístupu Finanční správy posledních let k našim občanům, kdy si své nástroje a pravomoci vykládá velmi extenzivně a v neprospěch daňových subjektů. Státní správa by se měla chovat přiměřeně a přiměřenost v tomto případě je opravdu na míle daleko. A nekritický přístup ministryně financí, vedení Ministerstva financí, ředitele Finanční správy přispívá k legitimizaci celého postupu. Dnes dokonce vyšel článek na iRozhlasu, kde finanční ředitel Janeček obhajuje celý postup Finanční správy a považuje ho za správný a zákonný. A možná za to probíhají zprávy, že pan generální ředitel Janeček odchází na vlastní žádost a za odměnu, za splnění rozkazu, který zněl jasně, získá místo ředitele Finančního úřadu v Českých Budějovicích. Já jsem se chtěl na to paní ministryně zeptat, zda je to pravdivá informace.

Já tady zopakuji to, co jsem říkal 1. listopadu na začátku projednávání své interpelace, že přirozeností státní moci je její roztahovačnost a úkolem všech demokratických politiků je tuto státní moc brzdit, brzdit její roztahovačnost, krotit ji a držet na uzdě, aby se necítila všemocná a nedotknutelná. A právě nekritický přístup, snaha obhájit neobhajitelné, bagatelizace, to je živná půda pro roztahovačnost a jsme toho svědky v přímém přenosu od stávajícího i minulého vedení Ministerstva financí, které přistupuje nekriticky a nedrží právě Finanční správu na uzdě. Nejen že mě to mrzí, mě děsí, že se zde podporuje zvyšování státní moci a nadužívání pravomocí na úkor práv občanů. A to pro naši demokracii považuji za velmi, ale velmi alarmující.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Chápu to, že nenavrhujete žádné usnesení? Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Chci navrhnout usnesení, ani tak ne kvůli odpovědi paní ministryně, i když podle jednacího řádu je to takto napsáno, ale navrhuji usnesení, abychom nesouhlasili s odpovědí podle § 112 odst. 5 jednacího řádu, a navrhuji to z toho důvodu, abychom aspoň my v naší slovutné Sněmovně dali signál Finanční správě tímto nesouhlasným usnesením, že toto už bylo přes čáru. Já věřím, že mě v tom napříč politickým spektrem podpoříte, pokud se také domníváte, že tento postup byl přes čáru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Takže budeme hlasovat. Je zde žádost o odhlášení, takže jsem vás všechny odhlásil. Prosím, přihlaste se znovu svými kartami. Svolám kolegy do sálu. (Předsedající gonguje.)

 

Pro ty, co přicházejí, zopakuji, že budeme hlasovat o nesouhlasném stanovisku Sněmovny s odpovědí na interpelaci paní ministryně. Jelikož se nám počet ustálil a je nás dost, zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro nesouhlas. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování pořadové číslo 76 bylo přihlášeno 74 poslanci a poslankyně, pro 42, proti 22, stanovisko bylo přijato. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Tím jsme projednávání této interpelace nyní ukončili. Posuneme se k další, kterou je interpelace poslance Leo Luzara ve věci návrhu změny zákona č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům. Je to sněmovní tisk 315. Je to interpelace na ministryni průmyslu a obchodu Martu Novákovou. Mám avizováno, že pan poslanec tu není, v takovém případě se o interpelaci dále nejedná, takže se posuneme dál, a to k interpelaci pana poslance Zbyňka Stanjury ve věci neutěšeného stavebně technického stavu nemovité kulturní památky v Opavě ve správě Slezského zemského muzea v Opavě, Blücherův palác. Je to sněmovní tisk 323. Je to interpelace na ministra kultury Antonína Staňka. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Než půjdu podrobněji k té interpelaci a zejména k odpovědi, pro ty, kteří neznají krásnou Opavu. Máme tam v centru městskou památkovou zónu, mnoho krásných staveb. Kolem městské památkové zóny je prstenec parků, které zřídili naši předchůdci už v 18. století na místě původních hradeb. A v tom centru jsou zcela bezkonkurenčně dvě budovy v nejhorším stavu. Obě patří státu. Jedna patří České poště, ta se snaží toho objektu neúspěšně už nějakou dobu zbavit. A druhá, a to je ještě horší, jedná se o kulturní nemovitou památku, kterou má ve správě Slezské zemské muzeum, které patří pod Ministerstvo kultury.

Myslím, že je do nebe volající, když nemovitá kulturní památka v samotném centru městské památkové zóny, která patří do resortu Ministerstva kultury, je v takovém stavu. Proto jsem interpeloval pana ministra, který je samozřejmě ve funkci velmi krátce a nenese odpovědnost za ten stav, ve kterém se památka nachází. Nicméně z těch odpovědí je klíčová odpověď na poslední otázku. Neexistuje žádný časový harmonogram opravy této nemovité památky. A to je věc, která by se měla změnit, a k tomu už kompetenci pan ministr kultury bezesporu má.

V tom Blücherově paláci je dneska depozitář. Musím říct, že veškeré přípravné práce na rekonstrukci Blücherova paláce probíhaly za minulého vedení Slezského zemského muzea. Nechci zatěžovat vás všechny, že bych tu odpověď četl podrobně, koho to zajímá, je tam v odpovědi pana ministra i konkrétní sled kroků, které byly učiněny ze strany Slezského zemského muzea. Je evidentní, že ty rozhodující kroky se děly do roku 2015. Od té doby ta otázka vlastně stagnuje. Klíčové je postavit nový depozitář, a to za palácem Razumovských, také v městské památkové zóně, resp. na samém kraji městské památkové zóny, protože nejprve se musí sbírkové předměty přestěhovat, a pak se může Blücherův palác opravit.

Taková dlouholetá výmluva byla - nemůžeme opravovat, protože je to plné sbírkových předmětů. Proto minulý ředitel Slezského zemského muzea připravil práce, proběhla studie, různé přípravné práce, z dotace statutárního města Opavy, chci podotknout.

Pane ministře, my v městské památkové zóně máme nejvýznamnější kulturní instituce našeho města. Všechny jsme opravili vysokým nákladem převážně za pomoci evropských zdrojů, ať už to bylo Slezské divadlo, Obecní dům, což byl dům, který patřil Komerční bance, město jej vykoupilo, zrenovovalo, dnes se jmenuje Obecní dům. Je to další místo, kde probíhají kulturní akce, ať už je to Dům Petra Bezruče, což je bývalé sídlo hospodářské komory z první republiky, také renovované z prostředků města. Takže se nedá říci, resp. je tady vidět ten obrovský rozdíl v přístupu k cenným historickým budovám a k budovám, ve kterých probíhá kulturní život v Opavě, podstatný rozdíl ze strany města Opavy, které tam dlouhodobě investuje, a dnes ty domy jsou renovovány a opravdu tam probíhají kulturní akce tak, jak mají, a přístupem státu.

Musím říci, že čtu neustále o investičním plánu vlády, výjezdy do regionů, aby se to zmapovalo, tři biliony, tři a půl bilionu. Tady je konkrétní památka v dezolátním stavu a já bych chtěl položit doplňující otázky panu ministrovi. Za prvé, zda on osobně podpoří výstavbu nového depozitáře, protože bez toho se nepohneme. Tam ty přípravné práce byly učiněny. Já bych pozval pana ministra do Opavy, nemusí tam jet se mnou, ale ať se na to na místě podívá. Ať také zpovídá vedení Slezského zemského muzea, proč ta akce vlastně už čtyři roky spí. Odpověď, že to v roce 2017 bylo schváleno a zařazeno do plánu investice, zpracování projektové dokumentace, to je hrozně málo. Já jsem se dočetl v té odpovědi, že v současné době probíhá soutěž na administrátora veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace. Mně to přijde nenormální, že ať už muzeum, nebo Ministerstvo kultury není schopno samotné zorganizovat soutěž ne na dodavatele dejme tomu zakázky za 200 miliónů, ale na projektovou dokumentaci hledáme nějakého administrátora. Já mám pocit, že se to jen oddaluje, oddaluje, oddaluje, což ve skutečnosti znamená, že se ta stavba také prodražuje. V pozemním stavitelství ceny stavebních prací razantně stoupají za poslední období, už dávno se nedá vysoutěžit zakázka za cenu nižší, než je v projektové dokumentaci v pozemním stavitelství, nemluvím o dopravních stavbách. Tam je situace trošku jiná.

Já bych chtěl, aby pan ministr nebral tu interpelaci jako kritiku, ale spíš jako apel a žádost o pomoc, protože je to opravdu ostuda státu. Tam kolem té budovy je většinou napsáno: Přejděte na druhou stranu, přejděte na druhý chodník, chůze kolem na vlastní nebezpečí. V samotném centru městské památkové zóny. A tentokrát to není nějaký neznámý soukromý majitel, který se o památku nestará. V tomto případě je to Ministerstvo kultury a jeho instituce.

Já nebudu navrhovat nesouhlas s odpovědí, spíše budu apelovat na pana ministra. My jsme o tom už spolu mluvili neformálně. Věřím, že se to posune dopředu a že se zpracuje projektová dokumentace nejprve na výstavbu nového depozitáře, protože nejdříve se sbírkové předměty musí přestěhovat a poté se bude rekonstruovat samotný Blücherův palác.

Děkuji za odpověď, pane ministře.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Než budeme pokračovat v rozpravě, mám zde omluvenku. Omlouvá se nám z pracovních důvodů pan poslanec Výborný mezi 9. a 10. hodinou. Nyní prosím pana ministra Staňka.

 

Ministr kultury ČR Antonín Staněk Pane předsedající. Vážený pane poslanče, já vám děkuji za ten komentář, který jste k písemné interpelaci doplnil. Já možná jenom, a ono to v té odpovědi je, doplním několik věcí, které jste nezmínil, ale v podstatě to není v rozporu s tím, co jste říkal.

I v roce 2018 probíhají některé stavební záležitosti. Mám v odpovědi uvedeno, že v roce 2018 byla provedena sanace střešní krytiny nad severovýchodním křídlem budovy z důvodu zatékání a ohrožení uložených sbírkových předmětů. V roce 2018 bylo tedy vyhlášeno výběrové řízení na administrátora veřejné zakázky. To jste říkal. Současně probíhá vyklízení rozsáhlých půdních prostor.

To, na co upozorňujete v případě Opavy, není bohužel jen případ Opavy. Je to případ celé řady měst a obcí a já se dnes a denně setkávám s tím, že starostové a primátoři upozorňují na neutěšený stav památek, které jsou v centru města. V mnoha případech jsou to památky v soukromém vlastnictví. Tady se hovoří skutečně o památce, která je ve vlastnictví státu.

Já jsem už požádal a upozornil odbor památkové péče, aby v procesu schvalování a zpamátňování objektů bral v potaz i skutečnost, do jaké míry stát vůbec je schopen se o tyto památky starat. Ono totiž, a já to říkám otevřeně a říkám to i tady, je zaběhlá praxe, že někdy účelově, někdy skutečně s dobrým záměrem jsou prohlašovány objekty za kulturní či národní kulturní památku, nicméně už se nikdo nestará o to, jaké náklady musí být vynaloženy na to, aby tato památka vůbec byla uvedena do jakéhos takéhos funkčního stavu. Velmi často se setkávám s tím, že obec, na jejímž katastru ta památka je, nemá zájem o prohlášení. Kraj nemá zájem, neumí ty památky využít, a stejně je památka prohlášena. Uděláme si čárku, prohlásíme památku, necháme ji deset let chátrat, pak se zaplatí pokuta, památka spadne a my jsme si splnili své. Toto není památková ochrana a památková péče.

Já vás mohu ujistit - a tady je trošičku rozpor, a nechci to otevírat, v jedné věci. Včera při druhém čtení státního rozpočtu se velmi často odkazovalo právě na tu položku, která ve státním rozpočtu a v rozpočtu kapitoly Ministerstva kultury je určena na regeneraci a obnovu kulturních památek. Ona je poměrně vysoká, je tam přes jednu miliardu korun v různých kapitolách pro různé vlastníky. Velmi často byla právě tato položka zmiňována, že by z ní mohlo být přesunuto do živé kultury. Bohužel já jsem přesvědčen, že fakt a podoba výše v této položce je nezbytná, musí být zachována, nelze z ní odebrat žádné finanční prostředky, protože je řada projektů, která je připravena, je těsně před realizací, mimo jiné i ten opavský projekt a další věci. Samozřejmě chápu, že jiné položky by měly být navýšeny, ale opravdu není cesta snižování finančních prostředků na obnovu, rekonstrukci a regeneraci kulturních památek. To jen na upřesnění.

A ještě odpověď k tomu, co jste říkal. V Opavě jsem byl v předvolebním období. Dívali jsme se na divadlo, dívali jsme se tam na některé další věci. Bohužel, budovu Slezského muzea mi nezařadili do programu, asi záměrně, nicméně tu výzvu určitě rád přijmu, protože Opava je mi blízká i z hlediska fotbalového, abych se podíval na to, jak to dělají s tím fotbalem. Určitě rád se tam přijedu podívat. Hlavně vás mohu ujistit, že ta problematika nezůstane stranou a budu to mít jako prioritu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Ptám se, jestli se někdo další hlásí do rozpravy. Pokud tomu tak není, rozpravu končím. Mám za to, že pan poslanec Stanjura nenavrhuje usnesení. Zřejmě nenavrhuje, v tom případě nebudeme o žádném návrhu hlasovat. Děkuji vám a rozpravu a tuto interpelaci končím.

Přesuneme se k další interpelaci, což je interpelace poslance Jiřího Valenty ve věci válečných reparací Německa. Je to na předsedu vlády Andreje Babiše. Jedná se o sněmovní tisk 324. Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Valenty ve věci válečných reparací Německa. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 324. Já vám děkuji. Otevírám rozpravu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vzhledem k tomu, že pan předseda vlády není přítomen, tak navrhuji přerušení tohoto bodu do jeho přítomnosti. Ale ještě předtím bych vám zde přítomným velice rád osvětlil, čeho se moje interpelace týkala. Týkala se válečných reparací, tedy odškodného placeného po válce poraženým státem vítěznému státu či vítězným státům ať již ve formě peněžité, či nepeněžité, které by měly být jakousi, a teď si myslím, a to si asi myslíme všichni, nedostatečnou kompenzací za útrapy, strasti, oběti či škody způsobené naším nepřítelem. Přestože jsou, jak jsem zmínil, válečné reparace nedostatečným a nedokonalým nástrojem, který nemůže postihnout všechny tyto způsobené újmy, jak jsem vyjmenoval, neboť například lidský život se finančně vyvážit nedá, je obrovskou ostudou každé politické reprezentace, v tomto případě naší české politické reprezentace, když na toto zcela oprávněné, a dokonce i právně uznané odškodnění ve své činnosti rezignuje a ke své obhajobě používá navíc falešné či irelevantní argumenty.

Ale nebudu svoji nespokojenost s odpovědí pana předsedy vlády na interpelaci dále rozvádět. Mám to rozvedeno na šest až sedm stránek. Budu rád, když mi dáte důvěru a odsouhlasíte nyní, že se tato interpelace přeruší a bude pokračovat až za přítomnosti pana předsedy vlády pana Andreje Babiše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji vám. Váš procedurální návrh jsem zaznamenal a vyrovnáme se s ním hlasováním nyní. Je tu tedy návrh na přerušení projednávání této interpelace do přítomnosti premiéra. Nevidím žádost o odhlášení. Vidím žádost o odhlášení, takže vás odhlásím. Svolám kolegy do sálu. Prosím, přihlaste se znovu svými kartami. Až se nám počet přítomných ustálí... Pro ty, co přicházejí, opakuji, že budeme hlasovat o přerušení interpelace do přítomnosti pana premiéra.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přerušení. Kdo je proti přerušení? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 77, přihlášeno 84 přítomných poslanců a poslankyň, pro 49, proti 22. Návrh byl přijat. Přerušujeme tuto interpelaci.

 

A posuneme se k další interpelaci. Tou je interpelace poslance Jakuba Michálka ve věci neprůhledného hospodaření ČEZu, zejména jeho investic v Bulharsku. Jedná se o sněmovní tisk 342. Je to interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše. Otevírám rozpravu a předpokládám, že pan poslanec Michálek se hlásí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, milá veřejnosti, my jsme se obrátili na pana předsedu vlády s žádostí, aby nám vysvětlil poněkud pochybné aktivity ČEZu v Bulharsku, ve kterých byla za podivných okolností nakoupena elektrárna, a do ní investoval ČEZ ve výši 8,6 mld. Kč. Následně byla ta elektrárna prodána za dramaticky nižší částku jako nefunkční šrot. A teď, když se podíváme na aktuální informace, tak ta elektrárna opět funguje. A je tam celá řada dalších souvislostí, které máte v tom tisku pod evidenčním číslem interpelace 273.

My jsme položili několik konkrétních dotazů panu předsedovi vlády, aby nás informoval o ekonomické výhodnosti této investice ČEZu v Bulharsku, kdo je odpovědný za dosazení Dimitara Stefanova do dozorčí rady bulharského ČEZu v roce 2009 atd. A bohužel jsme dostali od pana premiéra ohledně ČEZu velmi jednoduchou informaci, že Ministerstvo financí nedisponuje žádnými informacemi, pouze těmi, které má z médií a které jsou ve výročních zprávách ČEZu, stejně jako každý jiný akcionář společnosti ČEZ. Takže údajně je o tom informována dozorčí rada a tyto informace jsou důvěrného charakteru, takže jsme se nedozvěděli nic. Myslíme si, že jestli vláda má takovéto informace, tak úplně nemá kontrolu nad tím, co se ve společnosti ČEZ děje. Proto jsem chtěl, abychom to projednali tady na plénu Poslanecké sněmovny. A mrzí mě, že pan předseda vlády zde opět není přítomen. Asi navrhnu přerušení do přítomnosti předsedy vlády.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za procedurální návrh, s kterým se vyrovnáme. Opět vidím žádost o odhlášení, takže vás odhlásím. Prosím, přihlaste se znovu svými kartami. Svolám kolegy do sálu. Pro ty, kteří přicházejí, zopakuji, že budeme hlasovat o přerušení interpelace do přítomnosti interpelovaného předsedy vlády. Vypadá to, že se nám počet přihlášených ještě neustálil. (Do sálu stále přicházejí další poslanci.) Myslím, že jsme dali dost času.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přerušení. Kdo je proti přerušení? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 78, přihlášeno 89 poslanců a poslankyň, pro 49, proti 25. Návrh na přerušení byl přijat. Tím jsme se též vyrovnali s touto interpelací, která je přerušena.

 

A posuneme se dál. Další je zde interpelace pana poslance Zbyňka Stanjury ve věci plánovaných investic na rok 2019 a desetiletého investičního plánu. Je to sněmovní tisk 343. Je to interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše. Otevírám rozpravu, do které se mi... Pan poslanec Stanjura je přítomen? (Není v sále.) Vypadá to, že pan poslanec není přítomen. V tom případě nemůžeme o interpelaci dále jednat. Já ji přerušuji. Já ji odkládám. Sněmovna k ní nezaujme stanovisko a dále o ní nebude jednat.

Dále zde máme interpelaci paní poslankyně Věry Kovářové ve věci nejnebezpečnějších míst na silnici, jedná se o sněmovní tisk 344, na ministra dopravy Dana Ťoka. Otevírám rozpravu a prosím paní poslankyni.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosila jsem pana ministra o zaslání úseků silnic spravovaných ŘSD, které jsou vyhodnoceny jako nejrizikovější a s nejvyšší nehodovostí, a ptala jsem se ho, jaké plánují úpravy těchto úseků za účelem zvýšení bezpečnosti. Bohužel v odpovědi byly uvedeny některé pouze obecné informace a moje interpelace byla zacílena na konkrétní úseky a úpravy, které ŘSD připravuje. To jsem se od pana ministra chtěla dozvědět, proto jsem podala tedy rozpor s jeho odpovědí. Nicméně pan ministr Ťok mi již včera avizoval a omlouval se, že dnes nebude na písemných interpelacích, a proto bych vás poprosila, abychom přerušili toto projednávání do doby, než pan ministr bude přítomen. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Zaznamenávám váš procedurální návrh. Budeme tedy hlasovat o přerušení projednávání této interpelace do přítomnosti pana ministra.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přerušení? Kdo je proti přerušení?

hlasování číslo 79 bylo přihlášeno 94 poslanců a poslankyň, pro 45, proti 25. Návrh nebyl přijat, takže budeme pokračovat v projednávání.

 

Ptám se, jestli se někdo další hlásí do rozpravy. (Poslankyně Kovářová se domlouvá s předsedajícím o dalším postupu.)

 

Poslankyně Věra Kovářová: Pokusím se ještě o jeden návrh, a to abychom přerušili projednávání této interpelace, a to do příští schůze Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, to je procedurálně jiný návrh, takže o něm nechám hlasovat. Je zde žádost o odhlášení, takže vás odhlásím. Přihlaste se, prosím, znovu svými kartami. Svolám kolegy do sálu. Až se nám počet přihlášených ustálí, tak zopakuji, o čem budeme hlasovat. Budeme znovu hlasovat o přerušení této interpelace, ale tentokrát do příští schůze. Myslím, že už všichni doběhli.

 

Takže zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přerušení. Kdo je proti přerušení? Já vám děkuji.

hlasování číslo 80 je přihlášeno 86 poslanců a poslankyň, pro 78, proti 2. Návrh byl přijat, takže přerušujeme projednávání této interpelace do příští schůze.

 

Dále máme poslední interpelaci, a to paní ministryně Věry Kovářové, pardon, paní poslankyně Věry Kovářové ve věci slibu pana premiéra, jedná se o sněmovní tisk 345, a to na ministryni financí Alenu Schillerovou. Poprosím o klid a otevírám rozpravu. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem paní ministryni písemně interpelovala a moje interpelace se týkala slibů, které pan premiér Andrej Babiš veřejně prezentoval, a chtěla jsem také slyšet výši dosavadních slibů. Vzhledem k tomu, že v té odpovědi nebyly uvedeny věci, o které jsem žádala, tak jsem podala rozpor. Paní ministryně zde dnes není, proto bych si opět dovolila navrhnout přerušení této interpelace do doby přítomnosti paní ministryně.

Já jenom ke kolegům z ANO prostřednictvím pana předsedajícího. Nechápu, proč nebylo podpořeno přerušení minulé interpelace do přítomnosti pana ministra. Pan ministr se mi omlouval a domluvili jsme se, že tuto interpelaci uskutečníme na příštích písemných interpelacích. Co je na tom usnesení tak špatného, nebo na tom návrhu tak špatného, abyste takovýto návrh nemohli podpořit? Proto vás ještě jednou prosím, abyste podpořili tentokrát můj návrh s tím, že interpelace by měla být přerušena do přítomnosti paní ministryně. Protože potom v tomto případě pak písemné interpelace ztrácejí smysl. Myslím si, že jsou to věci, o kterých se zde můžeme bavit, jsou to velmi konkrétní věci, o kterých tady hovoříme. Pan poslanec Stanjura hovořil o památkách apod. Takže nevím, proč by se taková věc nemohla projednávat zde na plénu. A doufám, že to podpoříte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Registruji tedy váš procedurální návrh přerušit tuto interpelaci do přítomnosti paní ministryně. Vidím žádost o odhlášení, takže vás odhlásím. Přihlaste se, prosím, znovu svými kartami. Svolám opět kolegy do sálu. Vypadá to, že tentokrát byli všichni opravdu nablízku.

 

Takže zopakuji, o čem budeme hlasovat. Budeme hlasovat o přerušení této interpelace do přítomnosti paní ministryně.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přerušení. Kdo je proti přerušení? Já vám děkuji.

hlasování číslo 81 bylo přihlášeno 86 poslanců a poslankyň, pro 51, proti 8, takže návrh byl přijat. Přerušujeme tuto poslední interpelaci.

 

Tím jsme se vyrovnali se všemi písemnými interpelacemi dnešního dne, takže děkuji panu ministrovi, že zde reprezentoval vládu. A jelikož není žádná dohoda o využití zbývajícího času, přerušuji jednání Sněmovny do 11 hodin, kdy budeme pokračovat ve schváleném pořadu.

Zkusím najít, co to bude. (Kratičká odmlka.) Bohužel nemůžu najít, čili přerušuji jednání Sněmovny pro dnešní den do 11 hodin. Příjemné dopoledne.

 

(Jednání přerušeno v 10.08 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v projednávání bodů naší schůze. Nyní bychom se měli věnovat pevně zařazeným bodům - 73, to je sněmovní tisk 267, a bodu 189. Poté bychom projednávali body z bloku smlouvy, tedy druhé a první čtení, a odpoledne bychom se věnovali ústním interpelacím.

Ptám se, zda má někdo z poslanců návrh na změnu schváleného programu 24. schůze? Nikoho takového nevidím. Tak vás ještě seznámím s omluvami, které mezitím přišly. Paní poslankyně Richterová se omlouvá v době od 11 do 13 hodin z důvodu jednání a pan poslanec Martin Baxa se omlouvá z dnešního jednání od 11 hodin do konce jednacího dne.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP