(16.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pane ministře.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji vám, pane předsedající. Ještě rychlá reakce. Prostřednictvím pana předsedajícího pane poslanče, nelze tyto systémy směšovat a paušalizovat, že v Praze někde na magistrátu jsou takové. Tohle je unikátní systém, který užívá Ministerstvo obrany, utajený i z hlediska zpravodajských služeb. Takže hovoříme o unikátním systému.

My víme, a je zpracován exit strategie, která je. A není pravda, že to je protizákonné. Jsou dva posudky na tuto zakázku, na tyto tři systémy zpracované. Já bych nerad, aby se tady fabulovalo, že je tady něco protizákonného nebo že Ministerstvo obrany dělá nějaké nezákonné kroky. S tím nemohu souhlasit a musím to jednoznačně odmítnout! A tak, jak jsem vám říkal, exit strategie je zpracována a tuto strategii RVIS schválil a podpořil. To, že v minulosti, samozřejmě zabýváme se tím, že ty smlouvy byly takto uzavírané a vznikla určitá forma závislosti, to je, ale dneska to, jak já to uzavírám, nemám jiný zákonný legitimní rámec, než se s tím vypořádat takto. A opravdu bych nechtěl, aby to zaznívalo s tím, že tady dělá rezort nějakou nezákonnost nebo něco v rozporu se zákonem. Máme k tomu doložitelné dva jasně znějící a vypovídající posudky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji, pane ministře. Další ústní interpelace je pana poslance Jana Farského na pana ministra Jana Kněžínka. Pan ministr zde není. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Vážený nepřítomný pane ministře, Nejvyšší soud ve svém usnesení z 11. května 2011 konstatoval, že rozhodčí doložka, pokud neobsahuje přímé určení rozhodce nebo konkrétní způsob jeho určení, tak je absolutně neplatnou pro rozpor se zákonem. Na základě takovýchto rozhodčích doložek bylo v ČR zahájeno odhadem 200 až 300 tisíc exekucí.

Ústavní soud opakovaně ve svých nálezech konstatoval, naposledy toto úterý, že soudy takové exekuce musí rušit ex officio bez návrhu. Sám jsem se pokusil tyto exekuce identifikovat, ovšem když jsem požádal soudy o informaci, odpověděly mně s tím, že mi ji podají, ale že mě to bude stát něco mezi 60 a 70 miliony korun.

Vzhledem k tomu, že je to povinnost ex officio, vzhledem k tomu, že pořád ještě žijeme v právním státě, doufám, že tuto aktivitu vyvíjí Ministerstvo spravedlnosti. A já bych se chtěl, pane ministře zeptat, v jakém stadiu vyhledávání nezákonných exekucí, kterých je 200 až 300 tisíc, v jakém stadiu je a jaké úkony v tomto konáte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Jelikož pan ministr není přítomen, bude na interpelaci odpovězeno písemně. Než dám slovo paní poslankyni Zuzaně Majerové Zahradníkové s interpelací na pana ministra Tomáše Petříčka, který je rovněž nepřítomen a omluven, přečtu omluvy. Pan předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek se omlouvá z dnešního jednání od 16.15 do konce pracovního dne a následně v pátek po celý jednací den. Důvodem je zahraniční pracovní cesta. A dále se omlouvá pan místopředseda Pikal do konce jednacího dne.

Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková: Hezké dobré odpoledne, vážené kolegyně a kolegové. Já mám interpelaci na pana ministra zahraničí Tomáše Petříčka ve věci snížení úrovně velvyslanectví v Maďarsku a v Itálii.

Nedávno jste byl kritizován za to, že jste zrušil označení země s nejvyšší politickou důležitostí pro vyjmenované čtyři země. Jako důvod Ministerstvo zahraničí uvedlo, že se jedná jen o interní krok bez konkrétních politických dopadů. Nicméně podle tvrzení Ministerstva zahraničí se v těchto zemích snižují platové třídy vedoucích zaměstnanců. Mohl byste ale vysvětlit, proč se jedná zrovna o tyto země? Je známo, že Maďarsko a Itálie jsou v poslední době na pranýři EU.

Pane Petříčku, podle tvrzení Ministerstva zahraničí snížení úrovně velvyslanectví mimo jiné v Maďarsku a Itálii nevypovídá prý o prioritách ministerstva. Prý jsou důvody ekonomické. Můžete ale vysvětlit, proč hodláte šetřit právě na těchto zemích? Proč např. nesnížíte finance na velvyslanectví v Saúdské Arábii? Proč nenajdete úspory v českém velvyslanectví v Severní Koreji? Proč zrovna Maďarsko a Itálie? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji, paní poslankyně. Jelikož pan ministr není přítomen, bude odpovězeno na vaši interpelaci písemně. Dalším v pořadí je pan poslanec Václav Klaus na pana ministra Jana Hamáčka. Přečtu omluvu. Paní poslankyně Jana Krutáková se omlouvá dnes mezi 16 a 18 hodinou z důvodu jednání.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Vážený pane nepřítomný ministře vnitra, já bych vás chtěl interpelovat ve věci pobytu cizinců na území ČR a legalizace jejich pobytu. V České republice žije aktuálně již přes 500 tis. cizinců, to je pět procent z celé populace. A je jistě vážnou věcí legalizace jejich pobytu včetně ověřování její identity. Já reaguji na známý příklad paní Ayan Jamaal Ahmednuur. To je ta dáma, která přicestovala do České republiky údajně z Ruské federace. V tranzitním prostoru vyhodila veškeré dokumenty, nebo zničila, takže se pak vydávala za občanku Súdánu, politickou uprchlici a v poměrně krátké době žalovala ředitelku tady střední školy v České republice.

Tak se chci zeptat, kolik je případů, kdy cizinec nemůže prokázat žádným dokladem totožnost. Kolik takových případů eviduje ministerstvo za posledních pět let? Jaký je v takovém případě řádný postup, aby tato osoba byla legalizována, a udělení k pobytu? Kolika takovýmto osobám byly vystaveny pouze na základě jejich vlastního prohlášení doklady?

Tato dáma také ten průkaz opakovaně ztrácela, takže bylo vydáno asi šest nebo sedm různých dokumentů. Takže otázka je: Kolik je osob, kterým jsou opakovaně vydávány doklady o trvalém pobytu v České republice? A jak je zajištěno, aby tyto doklady nemohly být využívány dalšími osobami pro jejich pohyb po zemích Evropské unie? A za třetí. Jak je možné, aby se v tranzitním prostoru objevil člověk naprosto bez dokladů, když se jedná o letiště? Proč ten člověk není okamžitě vrácen nazpátek do té bezpečné země, odkud přiletěl? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Jelikož pan ministr není přítomen, bude odpovězeno na vaši interpelaci písemně.

Dalším v pořadí je paní poslankyně Věra Kovářová na pana nepřítomného ministra Jana Kněžínka. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, zákon o střetu zájmů nutí veřejné funkcionáře na těch nejmenších obcích, kde za svoji práci pro obec pobírají minimální odměnu, odhalit svůj veškerý majetek, a tím poškodit i své nejbližší osoby. To není tajemství, to víme všichni.

Během léta Ministerstvo spravedlnosti provedlo analýzu plnění povinností veřejných funkcionářů vyplývajících ze zákona o střetu zájmů, mimo jiné, zda komunální politici podali průběžná oznámení do 30. 6. Bylo zjištěno, že více než 25 tis. komunálních politiků z celkových 33 235, na které povinnost dopadá, tedy více než 75 %, svá oznámení do registru nevložilo. Po výzvě k nápravě zůstalo stále více než 7 tis. nepodaných oznámení. Po této analýze byly vyzvány obce s rozšířenou působností k zahájení řízení o přestupku, a to přes původní příslib, že bude vyčkáno na rozhodnutí Ústavního soudu, u nějž byl senátory napaden zákon o střetu zájmu kvůli nepřiměřenosti zásahu do soukromí neuvolněných místostarostů, radních a dalších zastupitelů na malých obcích. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP