(16.20 hodin)
(pokračuje Kovářová)

Proč nebyl dodržen původní příslib, podle kterého Ministerstvo spravedlnosti vyčká rozhodnutí Ústavního soudu? Proč udělalo Ministerstvo spravedlnosti pravý opak a vyzvalo ORP k zahájení přestupkových řízení? A do třetice, když je nějaký zákon tak masivně porušován, není to spíš problém zákona než těch, kterým ukládá povinnosti? Předem děkuji za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Taktéž na tuto interpelaci bude odpovězeno písemně. Přečtu omluvu. Pan poslanec Jan Kubík se omlouvá dnes od 16.30 do 18.00 hodin z důvodů pracovních.

Pan poslanec Jiří Kohoutek bude interpelovat pana ministra Richarda Brabce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Kohoutek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, podzemní voda v Česku ve více než polovině svého množství v České republice obsahuje pesticidy. Ve více než 40 % vzorků dokonce hydrologové zaznamenali nadlimitní koncentrace. Bohužel nás nemůže nijak potěšit ani část vody otrávené pouze podlimitně, protože slovy ředitele Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd v ČR doc. Martina Pivokonského pesticidy působí bezprahově, to znamená, že potenciálně škodlivé mohou být při jakémkoli množství. Znečištění pesticidy má vliv nejen přímo, ale způsobuje i další problém. Například se podílejí na zvýšeném výskytu sinic, které dále ničí vodu a vodní hospodářství.

Znečištění pesticidy ve značné míře pochází z pěstování řepky a kukuřice na biopaliva. Ukázalo to rozsáhlé čtyřleté sledování téměř sedmi stovek zdrojů.

Pane ministře, o problému vláda ví minimálně několik let. Kdy se dočkáme nějakého opatření, které zamezí rozsáhlým a dlouhodobým škodám nejen na vodě, ale na celém ekosystému, na zdraví nás všech? Můžete říct, zda reálně hodláte jako vláda i jako ministerstvo ukončit dobrodružství s biopalivy a nastartovat podobu zemědělství, které bude krajinu zušlechťovat a ne ničit? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pane ministře, poprosím o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážený pane kolego, pane poslanče, no ona by ta interpelace měla spíše směřovat na ministra zemědělství, protože záležitost pesticidů je daleko víc v jeho kompetenci než v kompetenci životního prostředí. Ale samozřejmě souvisí to s vodou, a cokoli souvisí s vodou, se týká i Ministerstva životního prostředí a my se k tomu hlásíme.

Jenom několik doplnění k té zprávě. Já ji samozřejmě znám, protože výskyt pesticidů v podzemní vodě monitoruje Český hydrometeorologický ústav, který je v naší gesci. Ale také určitě, když se o tu věc zajímáte, tak víte, že on monitoruje nejenom pesticidy jako tu mateřskou látku, ale také jejich metabolity, což jsou produkty neúplného rozpadu, a vyplývá z té zprávy také to, že limity často překračují právě metabolity pesticidů a ne třeba tolik ty primární pesticidy. To není slovíčkaření, to má konkrétní docela významný důvod a také vysvětlení, protože nálezy některých mateřských látek a jejich metabolitů, jako je třeba atrazin nebo alachlor, které se v ČR nesmí již řadu let používat, a troufám si říct, že se ani nepoužívají, rozhodně ne v nějaké větší míře, protože jsou za to vysoké pokuty, ukazují na dlouhou dobu perzistence těchto látek, což také svědčí o staré zátěži.

A také je tam jedna věc, která je docela významná. Vy hovoříte o tom, že se o tom ví několik let. No ne tak úplně, protože ta měření, tím jak se zlepšují neustále technologické možnosti měření, tak ta čísla, o kterých hovoříte, se vlastně objevila poprvé v minulém roce s touto přesností, a také to vůbec neznamená - nebo obráceně. Současná čísla o znečištění pesticidy neznamenají, že by se pesticidy objevily najednou ve vodě. Ony tam byly dlouhou dobu, ale v některých případech se neměřily, nebo neměřily se s takovou přesností, a v některých případech se jedná, v řadě případů se jedná právě o jejich metabolity, tedy produkty rozpadu pesticidů, které se tam třeba aplikovaly před deseti lety, a teď nalézáme ve vodě jejich metabolity. To znamená, některá ta rezidua z pesticidů tam mohou být stará až dvacet let. To bylo samozřejmě období, kdy v tomto rozsahu se v ČR řepka nepěstovala, ale zase se tady třeba pěstovaly brambory a brambory přirozeně jsou také velmi často ošetřovány pesticidy.

Můžu říct, že používání pesticidů se postupně snižuje. Spotřeba přípravků od roku 2012 do roku 2016 klesla zhruba o 7 %. To, co jsem teď ty poslední tři minuty říkal, ovšem vůbec neznamená, že bychom s tím stavem byli spokojeni. Ať už jsou to rezidua, nebo primární pesticidy, tak samozřejmě jsou to látky, které rozhodně nejsou žádoucí v pitné vodě.

Ono je to tak, že zhruba z 50 % se pitná voda, které se spotřebuje zhruba 600 mil. kubíků ročně v ČR, tak z 50 % se vyrábí z povrchových zdrojů vody, a navíc naprostá většina vodárenských nádrží má povodí s lesním pokryvem, krásně je to třeba vidět v okolí Želivky, tedy Švihova, která zásobuje 1,5 mil. lidí Prahy a dalších krajů pitnou vodou. A tam samozřejmě už jsou poměrně přísná omezení v rámci ochranných pásem vodních zdrojů. A také pitná voda připravovaná z hlubokých vrtů, zejména pro skupinové vodovody, není pesticidy kontaminována.

Naše vláda se tím ale samozřejmě zabývala. A shodou okolností v červnu letošního roku byl přijat národní akční plán k bezpečnému používání pesticidů, který má celou řadu úkolů pro resorty, především pro Ministerstvo zemědělství, s cílem snížit množství pesticidů, s cílem samozřejmě stanovit ochranná pásma, kde ty pesticidy nemohou být používány vůbec, nebo jenom v omezené míře, to jsou ochranná pásma vodních zdrojů, a celou řadu dalších úkolů.

Takže vás chci ujistit, že se touto záležitostí zbýváme velmi intenzivně, a určitě další informace by vám k tomu byl schopen dát resort Ministerstva zemědělství, protože jak to primární užívání, tak i jejich kontrola je v jejich gesci. V zásadě v naší gesci je pouze měření jejich obsahu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pane poslanče, máte zájem o doplňující otázku? Nemáte.

Přistoupíme k další interpelaci. Než dám slovo panu poslanci Jakubu Jandovi, přečtu omluvu. Paní Lenka Kozlová se omlouvá dnes mezi 16.30 a 18.00 z důvodu jednání. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Janda: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, aktuálně jste hlavní podezřelou v kauze zakázek agentury CzechTourism. Kvůli této kauze proběhla koncem listopadu razie na Ministerstvu pro místní rozvoj a v centrále CzechTourismu. V policejním spisu jste podezírána z trestných činů zneužití pravomoci úřední osoby a dotačního podvodu. K nim mělo dojít v roce 2016, kdy jste působila jako náměstkyně pro regionální rozvoj.

Ptám se vás tedy, zda vyvodíte z tohoto stíhání osobní odpovědnost a zda do doby, než se tato záležitost vyšetří, odstoupíte. Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím paní ministryni. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych v prvé řadě chtěla panu poslanci poděkovat, protože konečně někdo se zeptá mě. Tak za to opravdu velmi děkuji, že nemusím pořád reagovat jen na nějaké mediální zprávy, ale můžu vám samozřejmě k těm věcem něco říct.

Ministerstvo pro místní rozvoj je v roli zřizovatele agentury CzechTourism. Agentura CzechTourism je samostatná organizace s právní subjektivitou. Pokud se někde objevuje slovo dotační podvod, tak prosím vás, to je nesmysl. CzechTourism podle zákona o rozpočtových pravidlech § 14 nemůže poskytovat žádné dotace, takže CzechTourism a ty věci, které se vyšetřují, je nákup mediálního prostoru. CzechTourism si nakupuje mediální prostor na základě konkrétních smluv s konkrétními marketéry. Samozřejmě žádné dotace tam nejsou, ani Ministerstvo pro místní rozvoj vůči CzechTourismu nedává žádné dotace, neb CzechTourism je příspěvkovou organizací a čerpá zdroje ze státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly MMR. Ani v Národním programu podpory cestovního ruchu, o kterém hovořil včera pan Stanjura, tak ani tady není CzechTourism konečným příjemcem, nebo vůbec možným příjemcem o tyto dotace.

To, že se policie samozřejmě zabývá tím, jak funguje komunikace mezi ministerstvem jakožto zřizovatelem a agenturou CzechTourism, mně přijde docela logické, a vzhledem k tomu, že vláda ČR pracuje 24 hodin denně, tak já mám skutečně techniku Ministerstva pro místní rozvoj doma. Tu jsem policii odevzdala, v tom nevidím vůbec žádný problém, který by s tímto mohl nastat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP