(16.30 hodin)
(pokračuje Dostálová)

Pokud se bavíme o tom, že před týdnem to byl tedy dotační podvod, to doufám, že už všichni pochopili, že ze zákona to je nemožné. Tak se včera objevilo slovo nehospodárnost. Tak se tedy pojďme pobavit o slově nehospodárnost, co se tedy stalo a co jsem měla udělat.

Za mě, protože jsme věděli o těch kauzách na CzechTourismu za bývalého vedení, tak jsem v roce 2015 nechala nastavit transparentní kritéria pro výběr takzvaných významných akcí. Co je to významná akce? Významné akce - a tady prosím jenom, pokud pan poslanec bude mít zájem, tady jsou ta kritéria, tady jsou veškerá vyhodnocení za roky 2016, 2017, 2018. (Ukazuje poslanci.) Jsou to transparentní kritéria zveřejněná na webových stránkách.

O co jde. Česká republika je pořadatelem významných sportovních, kulturních a různých celospolečenských akcí. To jsou akce, na které jsou už přirozeně zaměřena celosvětová média. Skutečně ty nejvýznamnější akce mají sledovanost 100 milionů a více diváků. A při této příležitosti my nakupujeme, nebo CzechTourism nakupuje mediální prostor. To znamená, když už jsou všechny kamery světa zaměřeny na Českou republiku, tak my využíváme tohoto mediálního prostoru, abychom Českou republiku propagovali jako destinaci, kam je dobré zajet z pohledu cestovního ruchu a tak dále. Kdybych tento mediální prostor nakupovala individuálně, nebo CzechTourism, tak jsou to částky opravdu několikanásobně vyšší.

Tak jaká nehospodárnost? Já tady šetřím významné prostředky státnímu rozpočtu právě proto, že se napojujeme na tyto významné akce. A když se budeme bavit o konkrétních částkách, tak například na podporu těch významných akcí, jako je MotoGP nebo mistrovství Evropy trucků, to jsou částky jeden milion, nebo jeden a půl milionu. Kdybych ten prostor nakupovala individuálně, tak se bavíme o desítkách milionů jenom za propagaci například na Eurosportu nebo CNN. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji paní ministryni. Je zájem o doplňující otázku? Ano. Prosím.

 

Poslanec Jakub Janda: Já vám děkuji za obsáhlou odpověď. Materiál si určitě od vás vezmu. Ale nebylo odpovězeno na mou otázku, jestli do doby, než tuto záležitost vyšetří orgány činné, jestli odstoupíte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová No vidíte, to jsem v tom záchvatu zapomněla. Tak prosím vás, nikdo nebyl obviněn, nikdo nebyl obžalován, nikdo nebyl zadržen. Já opravdu odmítám tady odpovídat na to, co by kdyby. Já se cítím absolutně nevinna, žádné pochybení jsem neudělala. Všechno to můžu samozřejmě zdokumentovat. A věřte mi, že jsem maximálně součinná Policii České republiky.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. V tuto chvíli přistoupíme k další interpelaci - pana poslance Vojtěcha Munzara na pana ministra Tomáše Petříčka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dneska nemám štěstí na členy vlády, přesto interpelaci přednesu.

Vážený pane ministře, obracím se na vás jako předseda meziparlamentní skupiny přátel Česko - Itálie. Zaskočila mě informace, že jste zrušil označení země s nejvyšší politickou důležitostí i pro Itálii. Řekl jste, že je to ekonomický interní krok, který má vést ke snížení nákladů na toto velvyslanectví.

A já se chci zeptat, proč chcete šetřit právě na Itálii? Naše bilaterární vztahy jsou velmi významné. Itálie je dokonce šestým nejvýznamnějším obchodním partnerem České republiky. Naše obchodní bilance s Itálií je dokonce překvapivě kladná. Úspěšně se rozvíjí spolupráce i na místní a regionální úrovni. Existuje přes 60 partnerství mezi městy a obcemi obou zemí a deset partnerství na úrovni regionů. Z toho je vidět, jak je Itálie jako země pro nás důležitá.

Ač toto označujete jako interní krok, tak přece jen je to také signál našim zahraničním partnerům, jakou důležitost přikládáte diplomatickému zastoupení v jejich zemi. Takže můj dotaz zní: Na základě jakých kritérií bylo rozhodnuto právě o těchto čtyřech zemích včetně Itálie? A neobáváte se negativních dopadů do vzájemných vztahů? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Jelikož pan ministr není přítomen, bude odpovězeno na interpelaci písemně.

Dalším je pan poslanec Lukáš Bartoň na pana ministra Roberta Plagu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře školství. Jsem velkým zastáncem toho, aby se posilovala míra výuky moderních dějin. Proto mě překvapila výroční zpráva BIS, která říká, že: "Moderní dějiny prezentované ve školách jsou de facto sovětskou verzí moderních dějin a proruským panslovanstvím je do jisté míry proložena i výuka českého jazyka, respektive literatury (národní obrození)."

Rád bych se vás v reakci na to zeptal, jestli vy jako ministr souhlasíte s hodnocením tohoto stavu a jaké nápravné kroky případně chystáte. Budete v rámci tohoto hodnocení například zvažovat zásah do reformy RVP nebo do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků?

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Jelikož pan ministr není přítomen, bude odpovězeno na interpelaci písemně.

Dalším je pan poslanec Jan Zahradník na pana ministra Richarda Brabce. Pane poslanče, prosím máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, v platných závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu Nová zelená úsporám pro rodinné domy - tedy jedná se o fotovoltaické systémy pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem a systémy propojené s distribuční soustavou - je podpora poskytována pouze v případě, že systém bude umístěn na stavbě evidované v katastru nemovitostí, popřípadě jiné stávající stavbě umístěné na pozemku náležejícím k řešenému rodinnému domu. Takto formulovaná podmínka neumožňuje poskytnout podporu těm žadatelům, kteří si nemohou nebo nechtějí systém umístit na nějakou současnou stavbu, ale mohou ji na svůj pozemek umístit samostatně. Jde o případy, kdy střešní konstrukce domu je například orientovaná nevhodným směrem nebo jde o starou nevyhovující konstrukci, jejíž úprava by vyžadovala nákladnou rekonstrukci. V některých případech i nákladnější než samotný fotovoltaický systém.

Co z toho pro takového žadatele vyplývá? Musí si nechat postavit nosnou konstrukci systému a teprve potom požádá o podporu na pořízení vlastní technologie. Je to sice v souladu se zákonem a pokyny pro příjemce podpory, jenom to žadatelům zbytečně komplikuje život. Úplný paradox pak je to, že ten systém zcela brání pořizování nejmodernějších fotovoltaických konstrukcí využívajících sledování dráhy slunce, takzvaný solar tracker, který zvyšuje výkon soustavy až o 40 %.

Moje otázka na vás, pane ministře, zní: Chcete-li skutečně podporovat tyto zdroje, neměli byste přestat lidem zbytečně komplikovat život a umožnit jim postavit si solární zdroj bez těchto obstrukcí na jejich pozemku, na jejich zahradě?

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pane ministře. Prosím máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Děkuji za interpelaci, vážený pane kolego.

Pane poslanče, já vás chci především ujistit, že my se na Ministerstvu životního prostředí a Státním fondu životního prostředí velmi aktivně a neustále zabýváme zpětnou vazbou trhu. Spolupracujeme velmi úzce třeba s Komorou obnovitelných zdrojů, s panem Chalupou, a s celou řadou dalších asociací s cílem, abychom ten náš systém, který je - a teď se nechci chlubit, ale je považován za nejlepší ve střední a východní Evropě z hlediska podpory nejenom samozřejmě fotovoltaických panelů, ale obecně podpory snížení energetické náročnosti budov, tedy zateplování.

A nechť je důkazem tohoto tvrzení i třeba to, že máme v různém stupni administrace dneska žádosti zhruba za 300 mil. korun - 3 500 žádostí, a už bylo proplaceno více než 218 mil. korun za 2 700 žádostí. A my se neustále snažíme skutečně s těmi realizátory, tedy nejenom s lidmi jako se žadateli, ale také s firmami, které tyhle věci, tedy fotovoltaické panely, instalují, tak se snažíme ty podmínky vylepšovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP