(9.10 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Otevírám další bod a tím je

 

127.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 160/ - třetí čtení

Paní senátorka už je přítomna a zaujala svoje místo u stolku zpravodajů a poprosím ještě zpravodajku garančního výboru, výboru pro sociální politiku, paní poslankyni Lenku Dražilovou, aby se také připojila ke stolku zpravodajů. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 160/5, který byl doručen dne 14. listopadu 2018. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 160/6.

Ptám se paní navrhovatelky, zda má zájem o vystoupení před zahájením rozpravy. Má zájem. Takže prosím, paní senátorko, máte slovo.

 

Senátorka Emilie Třísková: Vážený pane předsedo, vážené a milé poslankyně, vážení poslanci, jenom bych chtěla shrnout, že senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony, řeší navýšení příspěvku na péči pro těžce zdravotně postižené občany ať do věku 18 let, tak nad 18 let. Je navrhováno navýšení částky příspěvku na péči ve čtvrtém stupni závislosti, což je úplná závislost, z částky 13 200 na 19 200 korun. Tím dojde k posílení finančních zdrojů příjemců na péči těch, kteří jsou v domácím prostředí, a vlastně i možnost odlehčení rodině. Navýšení příspěvku se dotkne 25 tisíc osob, což znamená navýšení rozpočtu o 1,8 miliardy korun.

Cílem tohoto senátního návrhu je řešit právě osoby s nejvyšší mírou podpory, které se nacházejí v tíživé sociální a zdravotní situaci, a zajistit tímto, aby mohly zůstávat právě v domácím prostředí. Děkuji vám za podporu tohoto návrhu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a otevírám rozpravu. V tuto chvíli se s přednostním právem přihlásila paní ministryně práce a sociálních věcí. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já zopakuji, že senátní návrh zákona upravuje ve své původní verzi zvýšení částky příspěvku na péči ve stupni závislosti IV pro osoby do 18 let věku a pro osoby starší 18 let, které nevyužívají pobytové služby sociální péče nebo dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu, a to právě z dosavadních 13 200 korun na 19 200 korun za kalendářní měsíc. Toto navýšení Ministerstvo práce a sociálních věcí jednoznačně podporuje.

Upozorňuji v této souvislosti na to, že se jedná o peníze na neformální péči. Je to typ péče, který bude v příštích letech a desetiletích nabývat na důležitosti v souvislosti s demografickým vývojem České republiky. Upozorňuji, že dneska máme pětinu obyvatel starších 65 let, v roce 2030 to bude čtvrtina a v roce 2050 to už bude třetina obyvatelstva. Zároveň v roce 2050 bude každý desátý občan České republiky starší 85 let. To znamená, že budeme mít téměř milion obyvatel nad 85 let. Už z těchto čísel je jasné, že se nebudeme moci soustředit pouze na pobytová zařízení, ale také na rozvoj ambulantních sociálních služeb a také na podporu neformálních pečovatelů. A proto tento senátorský návrh od pana, dnes už zesnulého, senátora Plačka, má naši podporu.

Také bych chtěla zdůraznit, že se jedná o péči o osoby, které potřebují péči sedm dní v týdnu 24 hodin denně. A na takovouto intenzitu je 19 200 korun minimální hranice z mé perspektivy.

Ráda bych také zdůraznila, že Ministerstvo práce a sociálních věcí podporuje nebo sdílí názor, že ke zvýšení částky příspěvku na péči by mělo u výše uvedené skupiny osob dojít rovněž ve stupni závislosti III. Z tohoto důvodu si dovoluji výslovně podpořit pozměňovací návrh pana poslance Sklenáka.

Dále bych chtěla upozornit, že navýšení příspěvku na péči ve IV. stupni je věc, kterou slibujeme jako ministerstvo a také členové Poslanecké sněmovny, jak jsem byla informována, již několik let. Proto si myslím, že by k navýšení příspěvku na péči ve IV. stupni mělo dojít okamžitě. Ale z rozpočtových důvodů souhlasím s návrhem, že u toho III. stupně by mělo dojít k navýšení od 1. července.

Ráda bych také upozornila, že v minulých letech se Ministerstvu práce a sociálních věcí podařilo díky výborné ekonomické kondici České republiky ušetřit finanční prostředky na dávkách v řádu miliard korun. Proto je vlastně dobrou zprávou, že tyto finanční prostředky mohou být využity na ty osoby, které je nejvíce potřebují, to znamená na osoby, které nejsou soběstačné, a na osoby, které o ně pečují.

Co se týká ostatních pozměňovacích návrhů, tak Ministerstvo práce a sociálních věcí je nemůže jednoznačně podpořit nebo doporučit. Zastáváme buď neutrální, popřípadě i přímo nesouhlasné stanovisko, a to z důvodů buď věcných, nebo i legislativních. U některých pozměňovacích návrhů chybí například přechodná ustanovení.

Toť za mě vše. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní ministryně. Jako další je do rozpravy přihlášena paní poslankyně Brzobohatá. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Andrea Brzobohatá: Děkuji moc za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dnešní den je pro hendikepované velice významný, protože se bude nějakým způsobem měnit příspěvek na péči. Nebylo hlasování, takže my samozřejmě ještě nevíme, jak to dopadne, ale myslím si, že to je určitě dobrá věc. Bylo by asi zapotřebí poděkovat paní ministryni financí, která s tím nepočítala, ale určitě se jí podaří nějaké finance na tohle zvýšení najít.

Nevím ale, jestli je úplně spravedlivé z mého pohledu, že se bude zvyšovat příspěvek na péči ve třetím a čtvrtém stupni, že se nemyslí na ostatní, kteří mají první a druhý stupeň. Protože teď bude velký rozdíl mezi druhým a třetím, pokud to samozřejmě schválíme, tak skoro 8 tisíc. A to si myslím, že bude velký problém pro lékařskou posudkovou službu, protože spousta lidí si bude chtít ten příspěvek z dvojky na trojku zvýšit.

Ale každopádně je dobrý počin to, co dneska děláme. Je to pro hendikepované, mezi které patřím i já, a hrozně moc si toho vážím. Děkuji. (Potlesk napříč sálem.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Přečtu několik omluv. Omlouvá se pan poslanec Lubomír Volný z dnešního jednání od 9 hodin do konce jednacího dne, omlouvá se paní poslankyně Pastuchová od 12 hodin ze zdravotních důvodů a paní poslankyně Radka Maxová od 10.30 z osobních důvodů.

Jako další je přihlášen do rozpravy pan poslanec Sklenák, kterému tímto dávám slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Tak jak jsem se bavil se zástupci jednotlivých poslaneckých klubů, jsem přesvědčen, že tento návrh zákona dnes schválen bude. Jen je otázka, v jaké podobě samozřejmě. Jestli se tedy bude zvyšovat příspěvek na péči pouze ve čtvrtém stupni, nebo i ve třetím, v jaké to bude výši a odkdy. To jsou otázky v pozměňovacích návrzích, které byly předloženy. A všechny ty pozměňovací návrhy se vzájemně vylučují, takže může být schválen pouze jeden.

Já bych se chtěl přirozeně přimluvit za přijetí toho mého pozměňovacího návrhu, který zvyšuje příspěvek na péči pro ty, kteří nežijí v pobytových zařízeních, ve čtvrtém stupni na 19 200 korun, ve třetím stupni dětem a mladistvým na 13 900 a ve třetím stupni dospělým na 12 800 korun. Z pozměňovacích návrhů, které byly podány, je tento pro ty osoby, které nežijí v pobytových zařízeních, nejštědřejší.***
Přihlásit/registrovat se do ISP