(9.20 hodin)
(pokračuje Sklenák)

Dámy a pánové, jde o 85 tisíc lidí a jejich rodiny, kterým můžeme jejich poměrně těžký život naším dnešním rozhodnutím učinit o něco snesitelnější, o něco důstojnější, o něco šťastnější. Já chápu, že všichni zvažujeme rozpočtové dopady, které samozřejmě nejsou malé, ale jsem přesvědčen, že těmto lidem bychom měli pomoci. Skoro bych řekl, že jim pomoci musíme.

Jak už možná víte, garanční výbor pro sociální politiku při přijímání stanovisek k předloženým pozměňovacím návrhům podpořil dva, ten můj, který jsem vám představil, a pozměňovací návrh kolegyně poslankyně Lenky Dražilové a přijal také návrh procedury. Já bych chtěl už v tuto chvíli avizovat, že až se dostaneme k této fázi, tak budu navrhovat změnu procedury, a to z toho důvodu, že i tak jak jsem vnímal názory vás, tak největší šanci na přijetí má právě jeden z těchto dvou pozměňovacích návrhů. Protože ten můj je, řekl bych, vůči těm příjemcům štědřejší, tak si myslím, že má logiku, aby byl hlasován jako první, a v případě, že by nebyl přijat, by byl hlasován pozměňovací návrh paní kolegyně Dražilové. Jen chci avizovat, že tento návrh na změnu procedury budu podávat. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Vaše vystoupení vyvolalo faktickou poznámku pana poslance Třešňáka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Třešňák: Dobrý den, vážení kolegové, vážený pane předsedající. Omlouvám se, že jsem do toho vstoupil faktickou, nicméně chtěl jsem vyjádřit podporu našeho klubu změně procedury, kterou navrhl pan Sklenák, protože si myslím, že v tomto ohledu dává větší smysl. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako další je do rozpravy přihlášena paní poslankyně Šafránková. Máte slovo.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, SPD dlouhodobě všestranně a konzistentně podporuje významné zlepšení přístupu státu a veřejné správy k našim zdravotně postiženým spoluobčanům a jejich rodinám. V první řadě se pochopitelně musí jednat o výrazné zvýšení finanční státní sociální podpory a pomoci i z toho důvodu, že nastavení její výše v jednotlivých zákonných kategoriích bylo dlouhá léta prakticky zablokováno anebo oproti jiným sociálním dávkám a transferům stoupalo jen velmi nepatrně.

S tím samozřejmě souvisí i další záležitosti v oblasti segmentu sociálních služeb a péče o zdravotně postižené, zvýšení kapacit příslušných zařízení, výrazné zvýšení mezd jejich zaměstnanců, zvýšená pozornost potřebám speciálního školství, reálné umožnění péče o tyto osoby v rámci rodiny. A právě toto je i tématem a obsahem senátní novely zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Všichni poslanci SPD proto jednoznačně podporují záměr podpořit navýšení příspěvků na péči o osoby ve čtvrtém stupni závislosti ze stávajících 13 200 Kč na 19 200 Kč. Jelikož se jedná o osoby, které vyžadují péči 24 hodin denně, jde o navýšení naprosto nezbytné, byť ještě zdaleka ne dostatečné, a to jak v případech, kdy rodiny využívají asistenčních služeb či nikoliv a kdy pečují o své příbuzné vlastními silami.

V každém případě, nechceme-li postavit tisíce rodin do pozice Sophiiny volby mezi existenční tísní a svěřením svého postiženého rodinného příslušníka, často dítěte, do zařízení ústavního typu, musíme učinit alespoň tento první krok a zároveň neodkladně pracovat na systému pravidelné valorizace příspěvků ve všech čtyřech stupních postižení. Tváří tvář růstu HDP a objemu finančních prostředků vybraných na daních, kterými se tato vláda chlubí, kudy chodí, je až neuvěřitelné a nestydaté, že se zároveň staví negativně k tomuto návrhu se zdůvodněním, že by znamenal růst výdajů státního rozpočtu o 1,8 mld., což je suma, která tvoří zhruba 3 promile ročního objemu výdajů Ministerstva práce a sociálních věcí, a také suma, kterou lze bez větších problémů nalézt v návrhu rozpočtu na příští rok formou určitých úspor ve zbytných nebo nepřiměřeně nadfinancovaných položkách. Tomuto ministerstvu je třeba přiznat, že na rozdíl od vlády jako celku svůj původně negativní postoj k této novele postupem času změnilo a prostřednictvím náměstka Třísky ministerstvo uznalo, že je velmi nutné upravit i příspěvek na péči o osoby ve třetím stupni závislosti.

Stejným směrem jdou i pozměňovací návrhy pánů poslanců Bauera, Sklenáka a Kaňkovského, přičemž varianta kolegy Bauera předpokládá nejvýraznější navýšení. Tyto návrhy v SPD taktéž jednoznačně podporujeme, nejlépe v podobě předložené poslancem Bauerem, ale každé navýšení v této kategorii je lepší než nic a než je současný stav.

Hlavní důvody jsou následující. Současné nastavení je dlouhodobě nízké, neodpovídá růstu cenové hladiny životních nákladů, rozdíl mezi třetím a čtvrtým stupněm závislosti je mnohdy velmi tenký. I osoby ve třetím stupni závislosti mnohdy vyžadují čtyřiadvacetihodinovou péči denně, nižší než je rozdíl v nastavení výše příspěvků, a také jestliže by došlo k navýšení příspěvku pouze ve čtvrtém stupni, tento rozdíl by narostl na cca 8 tisíc korun. Lze předpokládat zvýšený počet žádostí o přeřazení ze třetího do čtvrtého stupně.

Vážené kolegyně a kolegové, na tuto problematiku skutečně nelze nahlížet pouze účetním pohledem a prizmatem státního rozpočtu. Vyspělost moderní společnosti a státu se musí především měřit tím, jak přistupujeme ke svým hendikepovaným spoluobčanům. Proto bychom měli senátní návrh i pozměňovací návrhy, které navyšují příspěvek o osoby ve třetím stupni závislosti všichni bez většího váhání podpořit. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Jako další je do rozpravy přihlášena paní poslankyně Richterová. Máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedající, vážená paní senátorko, k příspěvku na péči už bylo řečeno mnoho. Za pirátský poslanecký klub bychom rádi nejdříve na začátek shrnuli, že jsme od začátku byli velice rádi, že ze Senátu tento návrh přišel, že jsme od začátku podporovali to navýšení, a velice oceňujeme, že se vlastně v průběhu projednávání, které, je nám jasné, že zejména z pohledu finančního nebylo úplně jednoduché, povedlo dospět k tomu, že rozhodně bude výrazně navýšen příspěvek na péči ve čtvrtém stupni závislosti, a doufejme, že rovněž bude poměrně výrazně navýšen i příspěvek ve stupni třetím.

Chci upozornit, že my jednoznačně stojíme za senátním návrhem na 19 200 Kč. Považujeme případné schválení pouhých 17 200 Kč za nepřípustné snížení. Stejně tak budeme velice rádi, když projde návrh pana Sklenáka, který dává i nejvyšší navýšení ve třetím stupni závislosti. Nicméně my sami jsme podávali prostřednictvím mého kolegy Petra Třešňáka nižší návrh nárůstu zkrátka z toho důvodu, aby prošlo alespoň něco. Budeme ale všichni podporovat ten nárůst, protože to skutečně roky valorizováno nebylo a vůbec nelze mluvit o tom, že by tyto peníze nebyly namístě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP