(11.00 hodin)
(pokračuje Bělobrádek)

Já budu jen rád, když projde ten návrh, který bude co nejvýhodnější pro tuto skupinu obyvatel, protože oni si to zaslouží. A právě to, jak se chovají ti, kteří mohou, k těm, kteří jim to nemohou oplatit, k těm, od nichž se nedočkají už žádné protislužby, svědčí o charakteru těch lidí i té společnosti. Právě proto tady hlasujeme o věci, která je skutečně hodnotová.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní s přednostním právem ministryně práce a sociálních věcí paní Jana Maláčová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Já jsem původně nechtěla už debatu protahovat a reagovat, ale ráda bych k několika věcem, které tady zazněly z úst mých předřečníků, reagovala.

Ráda bych upozornila na to, že 21. září, když tady začalo první čtení tohoto senátorského návrhu, tak jsem změnila původní negativní stanovisko vlády, změnila jsem pozici Ministerstva práce a sociálních věcí, která byla původně negativní, na pozitivní. To je první věc, kterou bych ráda připomněla.

Druhá záležitost. Neustále tady padá, že musíme připravit systémový návrh této záležitosti, úpravy příspěvků na péči. Další věc, která tady padala, jak vznikly vlastně ty částky, které se navrhují, 6 tisíc u čtvrtého stupně a 4 tisíce u třetího stupně. No právě to je systémový návrh. My se odvíjíme od toho, jak v posledních letech byly zvýšeny životní náklady plus jak se vyvíjela minimální mzda. Asi se shodneme na tom, že péče jako taková by měla být náležitě finančně oceněna, a proto jsme přišli s těmi částkami 6 tisíc a 4 tisíce korun. I v minulosti se ministerstvo vždy podílelo nebo spolupracovalo jak na přípravě návrhu pana senátora Plačka, dnes již bohužel zesnulého, tak na přípravě stanovisek pana poslance Sklenáka.

Padlo tady také, že máme nedostatečně financované sociální služby. Já si myslím, že ano. Budeme potřebovat připravit opravdu systémový návrh, který bude kopírovat demografický vývoj, ale zároveň bych ráda zdůraznila, že jsme připravili historicky nejvyšší rozpočet na sociální služby. Je to 15,5 mld. korun a máme tam ještě pozměňovací návrh na navýšení o 200 mil. korun. Proto prostě opravdu opatrně s tímto, jedná se historicky o nejvyšší částku.

Ještě jednou, co se týká navyšování příspěvku na péči, tak od roku 2007, kdy byl zaveden, došlo ke dvěma změnám. V roce 2016 za paní ministryně Marksové byly příspěvky na péči navýšeny o 10 %, ale za pana ministra Drábka nejenže nebyl navýšen, ale byl snížen v prvním stupni z 2 tisíc na 800 korun, takže opravdu jediný, kdo tady systémově navyšoval nebo se snažil o zlepšení životního postavení pečujících a zdravotně postižených, byli právě zástupci sociální demokracie a našich koaličních partnerů.

Co se týká systémových změn, tak jak si můžete vyjmout, ale ráda to ještě zopakuji, z legislativního plánu prací, tak my v tuto chvíli na Ministerstvu práce a sociálních věcí připravujeme nejen velkou novelu zákona o sociálních službách, ale v prvním kvartálu příštího roku bychom měli všechny ty prorodinné změny shrnout v takzvaném rodinném balíčku, připravujeme balíček zaměstnanosti, jehož cílem by mělo být, aby všichni lidé, kteří v České republice pracovat mohou, skutečně pracovali a aby se práce v České republice vyplatila. To znamená, že tam budou nejen úpravy v oblasti zaměstnanosti, ale také úpravy v oblasti dávek. Připravujeme samozřejmě dva dílčí návrhy v rámci důchodové reformy, to znamená zejména navýšení důchodů žen a potom odchod fyzicky náročných profesí. Připravujeme novelu lékařské posudkové služby. To, co jsem předložila v létě tohoto roku, je opravdu odvracení personální krize. Pevně doufám, že se nám to v Senátu podaří prosadit. Samozřejmě v rámci takzvaných patnácti opatření boje s chudobou připravujeme celý balíček, který má pomoci zejména sociálně vyloučeným lokalitám.

Velkých novel nebo reforem, jak to chcete nazvat, bude celá řada, ale podrobnosti pak můžeme projít třeba v rámci diskuse o legislativním plánu prací. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni práce a sociálních věcí Maláčové. Kolegyně Dražilová bude muset posečkat, protože tady mám čtyři faktické poznámky. Nejdříve pan poslanec Roman Sklenák - teď už pět, poté pan poslanec Kaňkovský, Hana Aulická Jírovcová, Radek Koten a paní poslankyně Pekarová. To je zatím počet faktických poznámek. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Já chci reagovat na průběh diskuse. Tady několikrát od několika řečníků zazněla slova o tom, že návrhy, které přicházejí, jsou populistické. Já tomu nemůžu věřit. To si vážně tady někdo v tom sále myslí, že pro lidi, kteří jsou v úplné závislosti, nezvládají devět z deseti základních životních potřeb, někdo o ně pečuje 24 hodin sedm dní v týdnu, tak že když ten nejštědřejší návrh, který tady je, 19 200 Kč měsíčně pro rodiny, které takto doma žijí, tak to je populismus? Jako vážně?

A k té částce. Ta byla vydiskutovaná skutečně už v minulém volebním období, jak zde zaznívá, jak jsme přišli na tuto částku. Ta byla součástí vládní novely, která byla v připomínkovém řízení, která byla v Poslanecké sněmovně, která se projednala na výborech a na různých místech, a ta částka 19 200 byla vydiskutovaná. Tím, že minulá Poslanecká sněmovna nestihla projednat tento tisk, tak pan senátor Plaček a jeho kolegové v podstatě okamžitě po volbách to téma zvedli a do Poslanecké sněmovny přinesli ten návrh znovu.

Ale skutečně prosím, přece všichni ty příběhy znáte, některé tady byly zmíněny, lidé nám posílají maily, kdo to neznáte, běžte se někam podívat, ale fakt nemluvte o tom, že dát těmto rodinám 19 200 Kč měsíčně je populismus.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Vít Kaňkovský, připraví se paní poslankyně Aulická, také s faktickou poznámkou. A mám tady další. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré dopoledne. Já bych krátce reagoval na vystoupení paní ministryně Maláčové. Já oceňuji to, že paní ministryně se hlásí k těm úkolům, o kterých jsem tady hovořil nejen já, ale i další řečníci, které se týkají potřebných reforem jednak ohledně sociálních služeb, jednak dalších problematik, které tady dnes byly nastíněny. V jednom bodě s ní ale nesouhlasím. Paní ministryně tady zmínila, že se podařilo historicky dosáhnout nejvyššího rozpočtu na sociální služby na příští rok. To samo o sobě je pravda, 15,5 mld. korun je historicky nejvyšší částka. Ale už nehovořila o tom, že jak požadavek krajů, tak požadavek poskytovatelů sociálních služeb byl mnohem vyšší. A v mezidobí nastalo ještě to, že z původně plánovaného pětiprocentního navýšení mezd došlo na sedmiprocentní, za což vládu chválím, to je samozřejmě správný krok při personální krizi v sociálních službách, nicméně s tím už rozpočet na sociální služby nepočítá. Také rozpočet nepočítá s tím, že končí některé individuální projekty z evropských fondů, které také v rozpočtu z národních zdrojů nejsou dofinancované. A je tady třetí parametr nebo třetí argument a to je reforma psychiatrické péče. Ta zavádí některé nové typy sociálních služeb a ani s jejich dofinancováním rozpočet na sociální služby nepočítá.

Takže v rozpočtu na sociální služby chybí 800 mil. korun, které budeme muset dofinancovat. A já pevně věřím, když už se dneska tady o tom bavíme, že budou podpořeny pozměňovací návrhy, které směřují právě do této oblasti, protože pokud chceme zajistit kvalitní sociální péči i dofinancování některých programů, tak to bez personálu prostě nepůjde. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Paní ministryně, pokud chcete faktickou poznámku, tak budete sedmá. Nyní paní poslankyně Aulická. Máte slovo, paní poslankyně, k faktické poznámce.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Vaším prostřednictvím musím reagovat na paní ministryni Maláčovou. Strašně mě mrzí, že hovoříte o systémovosti. Pokud Ministerstvo práce a sociálních věcí připraví pozměňující návrh, který se načte do senátního návrhu, tedy ne vládního, ale senátního, to za nás tedy o systémovosti nemůžeme hovořit.

Nezlobte se na mě, bavíme se opět o nedostatku financí na sociální služby. Neustále odkládáme situaci sociálně-zdravotního pomezí. My chceme, nebo vaše ministerstvo chce navyšovat existenční a životní minimum, a přitom bylo domluveno, a my to požadujeme dlouhodobě, aby se nejdříve udělala revize nepojistných dávek, a opět se prostě udělá to, že se nejdříve přidá, a pak budeme zjišťovat, jaké dávky jak jsou využívány nebo jestli jsou potřebné nebo nepotřebné, sjednocení atd. Tady se dělají nekoncepční změny a jenom se hraje na populismus v této míře. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP