(11.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Haně Aulické. Nyní pan poslanec Radek Koten, připraví se paní poslankyně Pekarová, oba s faktickou poznámkou. Paní ministryně Maláčová bude za kolegou Juchelkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek Koten: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych se připojil tady k mým předřečníkům, kteří konstatovali, že tato skupina obyvatel opravdu má velký problém. A s těmito zdravotními hendikepy chtít po těchto lidech, aby ještě nějakému úřadu dokazovali, že opravdu nemají ruku nebo nemají nohu, to mi připadá opravdu velmi nedůstojné. A ta částka, která se tady navrhuje, mi nepřipadá nikterak velká, protože s takovýmto hendikepem žít, věřte tomu nebo ne, je opravdu velmi smutné a velmi náročné. Takže já bych tady všechny poslance vyzval, aby skutečně hlasovali pro tu verzi, kde je to zvednuto na těch 19 000 korun. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dobré dopoledne všem. Nyní prosím s faktickou poznámkou paní poslankyni Aulickou. (Poslankyně Aulická se nehlásí.) Tak to tady není odmazáno. V tom případě paní poslankyni Pekarovou.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já si myslím, že nemůže být lepšího důkazu pro to, že potřebujeme do toho systému vnést přesně to, co navrhuji, a totiž jasný valorizační mechanismus, který bude oproštěn od takovéhoto našeho jednání, kde odpadnou všechny tyto diskuse, debaty, které už tady vedeme několikátou hodinu, a bude to jasné, předvídatelné a nikdo do toho nebude zasahovat. Takže pokud chcete, abychom se takovýchto debat v budoucnosti vyvarovali, abychom se jim vyhnuli, tak není jednoduššího způsobu než podpořit pozměňovací návrh, který jsem předložila, nebo pokud k tomu nedojde, tak trvat na tom, aby s takovouto jasnou systémovou změnou přišlo samo ministerstvo. A já si myslím, že ta debata nádherně ukazuje, jak moc je to potřeba.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji a prosím pana poslance Juchelku s faktickou poznámkou, poté paní ministryně.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Jenom v krátkosti. Děkuji moc. Tady pravděpodobně všichni reagují právě na ten systém, protože to systémové není. Tady byl pozměňovací návrh tuším paní kolegyně Pekarové, která to nějakým způsobem tlačila na minimální mzdu, což také není systémové, protože to také rozhodují politici tady. Takže je potřeba prostě najít nějaký ten systém.

A ještě v rámci toho prorodinného balíčku, protože jste nám tady vyjmenovala spoustu věcí, které se chystají v prvním čtvrtletí příštího roku, tak bych strašně rád apeloval právě na to, že spousta rodin, které mají nějaké postižení a pečují o osobu blízkou ve své rodině, se rozpadá. Proto je potřeba posílit a také zpřístupnit regionálně ty sociální služby tak, aby jim mohlo být pomoženo a aby jednoduše nezůstal v rodině někdo jako jednotlivec sám na toho, o koho pečuje. Tak možná jenom takový apel, abyste, prostřednictvím pana předsedajícího paní ministryně, měla v tomto rodinném balíčku i tuto záležitost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a nyní prosím s poslední faktickou poznámkou paní ministryni.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Tak ještě dvě stručné reakce. Jenom připomínám, nebo ráda bych zdůraznila, že v roce 2014 byl rozpočet na sociální služby ve výši 7,7 mld. korun. Tak jak jsem právě před chvílí zmiňovala, tak v roce 2019 to bude 15,7 mld. korun. Já myslím, že ten rozdíl v rámci pěti let o 8 mld., což je více než 50 % toho původního, nebo je to vlastně 100 % toho původního rozpočtu, více než 100 %, tak je markantní.

Další věc. Z mé iniciativy jsme před několika měsíci navrhli revizi operačního programu Zaměstnanost. Jak jistě víte - a je to reakce na pana poslance Kaňkovského prostřednictvím pana předsedajícího - tak v tomto operačním programu jsou finanční prostředky, které máme ještě volné, tak abychom je všechny vyčerpali, a bylo to zmiňováno ohledně individuálních projektů na sociální služby, tak jsme tam iniciovali revizi finančních prostředků právě ve prospěch těchto individuálních projektů ve výši 1,5 mld. korun. Před dvěma týdny monitorovací výbor tuto změnu schválil a pevně doufám, že tento návrh v lednu posvětí Evropská komise, tak aby kraje mohly čerpat ještě o 1,5 mld. více právě na oblast sociálních služeb.

Takže toto je za mě vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a s faktickou poznámkou se přihlásil ještě pan poslanec Kaňkovský.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Tak já ještě jednou fakticky na paní ministryni. Já se, paní ministryně, s vámi nechci přít. Já jsem to tady i řekl, že skutečně je to historicky nejvyšší alokace na sociální služby, nicméně pokud bychom se bavili o té argumentaci, v tom rozdíl 2014, 2018, resp. 2019, tak je potřeba si uvědomit několik rovin toho problému. Za těch pět let se nám rozsah sociálních služeb v jednotlivých krajích výrazným způsobem zvedl, a to i vzhledem k transformaci sociálních služeb. Ty transformační projekty s sebou nesou i zvýšené náklady, provozní náklady. To je jedna část toho problému.

Pak také neustále bojujeme, a to už jsem tady zdůrazňoval i při projednávání státního rozpočtu - pokud chceme udržet kvalitní pracovníky v sociálních službách, tak jim budeme muset zvyšovat mzdy i nadále, a to i systémem nadtarifních složek. Dneska oni, pokud si mohou vybírat na trhu práce, tak ano, většina z nich jsou srdcaři a rádi pracují v sociálních službách, nicméně realita života je složitá. To znamená, pokud někde dostanou nabídku ze soukromého sektoru, kde budou mít nadtarifní složky nebo smluvní plat, tak sáhnou po té nabídce.

A ty individuální projekty, to oceňuji, jestli to takto máte zařízené, je to v pořádku. Nicméně zdůrazňoval jsem tady ještě další věc a to je ta reforma psychiatrické péče. To znamená, to nedofinancování sociálních služeb tady je a já jenom prosím, abyste pak v rámci i vládní koalice k tomu přistoupili při schvalování státního rozpočtu a sociální služby dofinancovali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji za dodržení času. V tuto chvíli nemám žádné faktické poznámky, takže budeme pokračovat v obecné rozpravě. Prosím paní poslankyni Dražilovou.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Dobrý den. Děkuji za slovo. Chtěla bych se jako zpravodaj přihlásit k legislativně technickým úpravám navrženým garančním výborem a pro úplnost ještě doplňuji, že v případě schválení pozměňovacího návrhu pana poslance Sklenáka budou tyto legislativně technické úpravy promítnuty do účinnosti zákona, kterou pozměňovací návrh mění.

Nyní bych se ráda také vyjádřila ke svému pozměňovacímu návrhu a dovolím si shrnout historii od podání návrhu pana senátora Plačka na zvýšení příspěvku na péči osobám, o které je pečováno v domácím prostředí. Už to tady několikrát padlo, já se v mnohém budu možná opakovat, ale z průzkumu skutečně vyplývá, že většina zdravotně postižených osob a stárnoucích seniorů nemá o život v zařízeních ústavního typu zájem a chtějí žít v domácím prostředí. Je to pochopitelné. V domácím prostředí je lidem poskytována trpělivá a laskavá péče, zpravidla rodinnými příslušníky, zůstávají ve svém prostředí, nejsou zpřetrhány vazby s přáteli. Pro tyto osoby je velmi důležitá samozřejmě psychika, je pro ně důležité dodržování jejich individuálních hodnot a pochopitelně důstojnosti. Této skupině bylo navrženo zvýšení příspěvku na péči o 6 000 korun.

Také zde už bylo řečeno, že hranice mezi třetím a čtvrtým stupněm je opravdu velmi křehká a v praxi je často kritizovaná a je důvodem mnoha odvolání. Tito lidé potřebují téměř stejnou celodenní péči a rozdíl bývá opravdu často pouze v tom, zda jsou či nejsou zachovány kognitivní funkce. Schválením senátního návrhu, tak jak byl předložen, by osoby ve třetím stupni pobíraly příspěvek na péči 8 800 korun a osoby ve čtvrtém stupni 19 200 korun, což by znamenalo rozdíl 10 400 korun. Pokud jsme tedy chtěli zvýšit příspěvek na péči, muselo se zvýšení rozšířit i o třetí stupeň, aby minimálně tyto dvě nejtěžší skupiny byly vyvážené.
Přihlásit/registrovat se do ISP