(11.20 hodin)
(pokračuje Dražilová)

Tady padlo, že jsem podala pozměňovací návrh, který snižuje příspěvek na péči. Není to pravda. Můj pozměňovací návrh činí v součtu 7 000 korun. Ačkoliv se to některým samozřejmě nelíbí, tak musím říct, že je rozpočtově zodpovědný a dlouhodobě udržitelný. Ve své době, kdy byl podán, byl výsledkem jednání s ministryní financí s vědomím, že dojde k rovnoměrnému zvýšení příspěvku na péči pro všechny osoby ve dvou nejzávažnějších stupních závislosti, jejichž pobyt v domácí péči obvykle, jak již jsem řekla, vyžaduje celodenní péči několika osob. Vzhledem k tomu, že je politická podpora pozměňovacího návrhu pana poslance Sklenáka, chci za náš klub sdělit, že kromě mého návrhu budeme podporovat i tento pozměňovací návrh, což jsme také avizovali na tiskové konferenci.

A na závěr chci ještě říct, protože i nám chybí ta systémovost a jasný valorizační mechanismus, tak budeme také podporovat usnesení, které navrhla paní kolegyně Pekarová Adamová. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji také. To jsou v tuto chvíli všechny faktické poznámky i všechny přihlášky do rozpravy. Já ještě přečtu omluvenku. Omlouvá se nám pan poslanec Janda od 12.45 hodin z pracovních důvodů.

Jelikož v tuhle chvíli nevidím žádných dalších přihlášek do rozpravy, tak rozpravu končím a mám avizováno, respektive podařilo se mi dovolat, že klub ODS žádal o přestávku 25 minut po ukončení rozpravy, což znamená, že tu bychom vyhlásili teď. Paní místopředsedkyně, prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Ano, přesně tak. Dobré ještě dopoledne. Kolegyně, kolegové, pane místopředsedo, jménem klubu ODS navrhuji přestávku v trvání 25 minut, takže jestli bychom se tady mohli sejít před 12. hodinou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak v tom případě se tady sejdeme v 11.47 hodin a budou následovat závěrečná slova. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno v 11.22 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP